view counter

Försäkringspremie

En försäkringspremie innebär den summa pengar som du förväntas betala in till försäkringsbolaget för att dina försäkringar skall gälla. Det är alltså den avgift som förväntas av dig om du tecknar en försäkring hos ett visst bolag. För att en försäkring skall gälla när olyckan väl är framme så måste du ha betalat din premie i rätt tid vilket är innan olyckan inträffar. Skulle du teckna den efter att någonting har skett så kommer inte den delen av försäkringen gälla. Du förväntas också att sköta inbetalningarna i rätt tid då en försenad avgiftsinbetalning kan resultera i dyra kostnader om olyckan väl är framme.

Försäkringspremier skiljer sig åt

En försäkringspremie kan se lite olika ut då den ofta skiljer sig på när den skall betalas in. Vissa försäkringar och bolag förväntar att en inbetalning sker varje månad medan andra har kvartal, halvår eller helårspremier. Det varierar ofta i takt med att typ av försäkring ändras. En bostadsförsäkring kanske betalas på halvårsbasis medan en försäkring för teknisk utrustning sker per månad. En försäkringspremie är försäkringsbolagets sätt att finansiera de olyckor som de står för. Det är betydligt fler som betalar in pengar och det aldrig inträffar någonting för än vad det är människor som betalar in och faktiskt behöver ersättning för uppstådda händelser.

En försäkringspremie står i omvänd relation till en självrisk. Folk som väljer att ha en högre självrisk får en lägre premie och vice versa.

Omröstning
Hur blir din ekonomi 2017?:
Nyhetsbrev

Vill du få aktuella ekonominyheter och uppdateringar om vad som sker på Allt om Spara?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-post i fältet nedan!

Lämna följande fält tomt

view counter
Låna pengar hos ICA Banken
view counter
view counter
view counter