view counter

Att gå i borgen

Att gå i borgen för någon innebär att en eller flera personer säkrar upp ett lån genom att ta på sig ansvaret att betala om det är så att låntagaren får problem med betalningen (amorteringen) av lånet. Att gå i borgen för någon innebär att man blir en borgensman och för att det ska vara giltigt så måste ett avtal skrivas mellan borgensmannen och långivaren (borgenären).

En borgensman kan behövas för att försäkra banken om att pengar finns att skjuta till om det är så att låntagaren inte kan betala för sig eller när låntagaren inte är kreditvärdig för ett lån. För att gå i borgen för någon så innebär det också att borgensmannens kreditvärdighet kollas upp innan lånet godkänns. För att en borgensman, eller flera, inte ska stå helt utan skydd så finns det möjlighet att begränsa åtagandet till maximalt belopp om borgenären godkänner det.

Att teckna ett avtal om borgen

Att gå i borgen för någon är något som måste avtalas, detta kan göras både muntligt och skriftligt. Även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga är det svårt att bevisa de muntliga avtalen och därmed är ett skriftligt avtal alltid att rekommendera. Det finns krav på hur ett sådan avtal ska se ut beroende på vad man går i borgen för. Hos DokuMera kan du hitta ett färdigt sådant avtal.

Det finns två olika typer av borgensåtaganden vilket innebär olika förpliktelser för de borgensmän som delar på ansvaret för en låntagare, proprieborgen och enkel borgen.

Här hittar du dokumentmallar och avtal för att gå i borgen >

Proprieborgen

En låntagare kan ha flera borgensmän som säkerhet vid ett lån. Och vid en proprieborgen, som är den vanligaste typen av borgensåtagande, kan långivaren om han inte får betalt av låntagaren kräva vilken av borgensmännen som helst på summan. Det innebär att borgensmannen får samma åtagande av skulden som låntagaren.

Enkel Borgen

Vid en enkel borgen så blir borgensmannen endast skyldig att betala för skulden efter det att Kronofogden har rett ut låntagarens möjligheter att betala lånet. Skulle det vara så att låntagaren inte har möjlighet till detta så är borgensmannens åtagande att betala skulden samt eventuella räntor.

Flera borgensmän

Det är som tidigare nämnt möjligt att vara flera som delar på ansvaret att gå i borgen för lånet. Borgensmännen kan då ta en andel av lånet vardera, och kan inte krävas på mer än sitt andelsbelopp, eller så delar man på ansvaret helt att betala lånet. Det senare innebär att långivaren kan vända sig till vilken utav borgensmännen som helst för att kräva återbetalning på hela beloppet. Då kan borgensmännen i sin tur kräva av varandra att man ska ta ett delat ansvar för beloppet.

En borgenär kan endast dra sig ur ett åtagande om borgenären godkänner detta. Det går även att tidsbegränsa ditt åtagande som borgensman, något som måste avtalas fram på förhand. Om sedan låntagaren inte kan betala ett lån och långivaren kräver borgensmannen på lånet så övergår lånet som en fordran på låntagaren till borgensmannen istället. Det innebär att borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna av den som tog lånet från första början. Dock avsägs denna plikt efter tio år.

Att gå i borgen för någon

Som du säkert förstår bör man inte gå i borgen för någon lättvindigt. Det är inget man bör göra för någon man inte känner, inte har god tillit till eller inte har insikt i dennes ekonomi eller vet personens förutsättningar för att upprätthålla betalningen av lånet. Som borgensman sätter du din egen ekonomi på spel och därmed bör man vara väldigt aktsam vem man går i borgen för.

Att tänka på som borgensman

Som borgensman bär man på ett stort ansvar och förpliktigande, något som många kan ta för lättvindigt. Det är ingen formalia utan att vara borgensman innebär det att du tar fullt ansvar för att betala lånet om låntagaren inte kan. En regel är att aldrig gå in som borgensman för någon.

Tips för den som ska bli borgensman

- Gå inte i god för någon du inte kan lita på till 100%
- Försök att tidsbegränsa ditt åtagande som borgensman
- Försök även att begränsa det belopp du behöver betala
- En enkel borgen är alltid bättre, om ni är flera som delar på ansvaret
- Teckna aldrig ett avtal om du är tveksam – vänd dig då till konsumentvägledaren i din kommun för frågor
- Ha god insikt i vad lånet innebär i form av räntor och amortering med mera
- Jämför räntan med räntorna för andra typer av lån men utan att du behöver kliva in som säkerhet

Här hittar du dokumentmallar och avtal för att gå i borgen >

Omröstning
Hur blir din ekonomi 2017?:
Nyhetsbrev

Vill du få aktuella ekonominyheter och uppdateringar om vad som sker på Allt om Spara?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-post i fältet nedan!

Lämna följande fält tomt

Låna pengar hos ICA Banken
view counter
view counter
view counter
view counter