view counter

Ränteavdrag

Fakta om ränteavdragI Sverige får man göra avdrag för räntor på lån, ett så kallat ränteavdrag. I dagsläget är ränteavdraget 30% av räntekostnaden upp till 100 000 kr och 21% på kostnaderna över 100 000 kr. Har man ränteintäkter så kvittar man dessa mot räntekostnaderna, och överstiger räntekostnaderna ränteintäkterna får man göra avdrag för det resterande beloppet som blir kvar efter kvittningen. Man kan inte heller göra större avdrag än man betalar in i skatt, eftersom ränteavdraget endast minskar skattesumman man ska betala in.

I detta räkneexempel visar vi på hur ränteavdraget fungerar: 

Anna ska betala in 75 000 kr i skatt varje år. Hon äger sin bostad och betalar sammanlagt 20 000 kr i räntekostnader om året för bostaden. Tack vare ränteavdraget får hon dra av 30% av dessa räntekostnader, vilket blir 6000 kr. Därmed minskar hennes skatteinbetalning med 6000 kr per år och istället för 75 000 kr betalar hon in 69 000 kr i skatt. 

Det är inte tillåtet att dra av räntan på CSN-lån, i övrigt gäller ränteavdraget på alla lån som exempelvis bolån, billån och privatlån.

Många använder ränteavdraget

Enligt statistik från SCB kostade ränteavdragen staten cirka 30 miljarder kronor i minskade skatteintäkter år 2013, men kostnaden har varierat genom åren beroende på hur höga låneräntorna har varit och hur priserna på bostadsmarknaden sett ut. Eftersom ränteavdraget påverkas av räntekostnaderna så innebär höga räntor högre ränteavdrag, på samma sätt blir avdragen större när bopriserna går upp eftersom bolånen då blir högre och hushållen får högre räntekostnader. 

SCBs statistik visade att ungefär fem miljoner människor hade ränteavdrag under 2012 och att ränteavdraget i snitt för dessa personer var 6 500 kr per person och år. Statistiken avslöjar också stora skillnader i storleken på ränteavdragen mellan olika regioner och olika typer av hushåll. I storstäder är ränteavdragen högre eftersom bland annat bolånen är högre till följd av höga bostadspriser och att sammanboende med barn är den hushållstyp som får mest i ränteavdrag. 

Omröstning
Hur blir din ekonomi 2017?:
Nyhetsbrev

Vill du få aktuella ekonominyheter och uppdateringar om vad som sker på Allt om Spara?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-post i fältet nedan!

Lämna följande fält tomt

Låna pengar hos ICA Banken
view counter
view counter
view counter
view counter