A-kassa

A-kassa eller arbetslöshetskassa som det egentligen heter är ett system som ger dig ersättning vid arbetslöshet. A-kassan består av försäkringar som träder in om du din inkomst försämras eller helt enkelt försvinner helt. Under tiden du arbetar och är anställd betalar du löpande in en avgift till din arbetslöshetskassa. Skulle sedan arbetslöshet inträffa så börjar ersättningen betalas ut. Tidigare var samtliga a-kassor kopplade till olika fackförbund. Detta har dock ändrats vilket innebär att du numera kan vara medlem i en a-kassa utan att behöva vara fackligt ansluten.

A-kassorna finansieras idag via medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och statsbidrag. A-kassa är en del av arbetslöshetsförsäkringen. Denna försäkringsform växte fram under 1800-talet i samband med de fackliga hjälpkassorna. Idag finns det en lag om arbetslöshetsförsäkring där arbetslöshetskassornas arbete regleras.

Många A-kassor att välja bland

A-kassa

Det finns i skrivande stund mellan 30 och 40 olika a-kassor i Sverige. Dessa a-kassor delas in utifrån yrke och bransch. De flesta är inriktade på de som är anställda i företag, kommuner, landsting eller stat. Några a-kassor tar också emot företagare och det finns även ett fåtal arbetslöshetskassor som enbart fokuserar på egenföretagare.

Arbetslöshetskassan Alfa är en allmän arbetslöshetskassa som vänder sig till både arbetare och företagare. Vidare tar Alfa även emot de individer som inte har någon anställning. Exempel på andra kända A-kassor är Alfakassan, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, Handelsanställdas Arbetslöshetskassa, Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa, Lärarnas Arbetslöshetskassa, Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, Industrifacket Metalls Arbetslöshetskassa och Byggnadsarbetarnas Arbetslöshetskassa.

Vad krävs för att få gå med i en A-kassa?

De flesta arbetslöshetskassor ställer särskilda krav på sina medlemmar. För att få gå med i en svensk a-kassa krävs det att din arbetsgivare eller ditt företag har sin verksamhet i Sverige. Man måste ha jobbat minst 17 timmar per vecka i fyra av fem sammanhängande veckor. Därtill måste man också arbeta i samma omfattning (eller mer) vid inträdet. Om man har jobbat i flera år och därefter blir arbetslös så får man alltså inte gå med i a-kassan när man väl blivit arbetslös utan tanken är att man ska bli medlem i a-kassan under tiden man jobbar.

Lendo

Vad krävs för att få ersättning?

Ersättning från arbetslöshetskassanMånga arbetslöshetskassor kräver att man måste ha varit medlem i a-kassan i minst ett år före arbetslösheten (medlemsvillkor). Vissa a-kassor så som Alfakassan ger en låg grundersättning till de medlemmar som inte hunnit vara medlem i minst 12 månader. Men för att få den högre ersättningen som även kallas för den inkomstrelaterade ersättningen måste man alltså varit medlem i minst ett år. Dessutom krävs det att man ska ha jobbat minst sex månader under denna tolvmånadersperiod och att man då har jobbat minst halvtid.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna varierar kraftigt mellan de olika arbetslöshetskassorna. Vissa a-kassor har en och samma medlemsavgift för sina samtliga medlemmar medan andra a-kassor har en avgift som baserar sig på hur hög inkomst man har. Avgiften kan med andra ord skilja sig åt beroende på vilken a-kassa du är medlem i.

Ersättning

Arbetslöshetsersättningen är individuell då den utgår från den lön man hade medan man arbetade. Enligt lag får arbetslöshetsersättningen som mest utgöra 80 procent av medlemmens tidigare lön. Ersättningen har dock ett maxtak på 680 kronor per dag. Om du har tjänat 18 700 kronor eller mer per månad så får du maximal dagpenning. Detta innebär att du får 14 960 kronor före skatt (ca 10 800 kronor efter skatt) i månaden.

Som medlem har man rätt till ersättningen på 80 procent av inkomsten under 200 dagar. Från och med dag 201 till dag 300 sänks ersättningen till 70 procent av inkomsten. Blir man då utförsäkrad som det heter så beviljas man plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta innebär att man måste gå ett arbetsmarknadspolitiskt program med ersättning från Försäkringskassan. Är man förälder så får man 150 dagars förlängning av ersättningsperioden. Det betyder att man får 70 procent av inkomsten även mellan dag 300 och dag 450.