Sparbanker och institut

För dig som vill spara pengar finns det flertalet olika sparformer som kan verka lockande. Oavsett vilken sparform du väljer kommer det vara av intresse att se över vilka sparbanker och institut det finns att välja mellan. Genom att välja rätt bank eller sparinstitut kan du få dina pengar att växa betydligt snabbare och det är ju trots allt en värdeökning vi sparare är ute efter. Förr i tiden hade den stora andelen av befolkningen sina sparpengar på vanliga sparkonton eller lönekonton. Alternativen nu är betydligt fler och det finns otaliga sätt att förvalta sina pengar på. Nedan listar vi sparbanker och institut som erbjuder hög ränta och bra villkor för sina kunder. Jämför bankerna själv för att se vilken aktör som passar dig och ditt sparande bäst.

Komplett Bank erbjuder lån på upp till 500 000kr med flexibel avbetalning. Du kan även ansöka om ett bankkonto eller ett kreditkort.
Obundet: 0.85%
Insättnings garanti: Ja
Avanza grundades 1999 och startade som aktiemäklare på nätet. Idag har de vuxit och utvecklats till en digital plattform för sparande och investeringar.
3 mån: 0.85%
1 år: 1%
2 år: 0.6%
Insättnings garanti: Ja
SBAB skapades 1985 för att finansiera de statliga bostadslånen. Idag har de växt till en av de ledande bankerna i Sverige.
Obundet: 0.5%
Insättnings garanti: Ja

Sparbanker i Sverige

Sparbanker i Sverige En sparbank är detsamma som en bankverksamhet. Syftet med en sparbank är att främja sparandet i landet även om dagens banker även kan ha fler intressen än så. När det gäller namnet Sparbank så är detta starkt förknippat med Swedbank som ägs av tio sparbanksstiftelser och som numera är ett bolag som finns representerat på börsen. Men här på Alltomspara.se syftar vi till banker som erbjuder olika sparformer när vi använder benämningen sparbank. De flesta banker som finns på marknaden erbjuder någon form av sparform. För att du ska få mer information om vilka sparformer som finns samt vilka banker och institut som erbjuder dessa har vi skapat en guide. I denna guide går vi igenom de olika sparformerna samt var du på förmånligast sätt kan förvalta dina pengar.

När det gäller traditionella banker så finns det ett fåtal aktörer som dominerar på marknaden. Dessa aktörer är kända för den stora massan och det handlar bland annat om Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. Med tiden har det dock uppkommit många andra sparinstitut som utgör ett bra alternativ för sparare. Därmed har konkurrensen inom marknaden för sparande ökat vilket såklart gynnar oss kunder. Med en öppen och sund konkurrens kan vi sparare få lägre räntor och bättre villkor.

Alternativa sparinstitut

Om man bortser från storbankerna så finns det en hel del andra aktörer att vända sig till för dig som vill optimera ditt sparande. Det handlar om fristående aktörer som på allvar kommit för att utmana bankerna. Genom att erbjuda högre räntor kan dessa sparinstitut enkelt plocka kunder från de större bankerna. Exempel på dessa institut är SevenDay, 4Spar och Avanza men det finns många fler än så. Har du ett större sparande så kan du tjäna flera tusenlappar om året genom att ha dina pengar på ett sparinstitut som erbjuder en hög ränta. Detta i jämförelse med vissa storbanker som inte erbjuder någon sparränta överhuvudtaget. Dock finns det vissa aspekter du måste ta hänsyn till när du väljer sparkonto och dessa går vi igenom för dig här på sajten. Under senare tid har det också blivit vanligt att privata bolag erbjuder lockande spartjänster. Dessa spartjänster fungerar på ett helt nytt sätt som bättre lämpar sig för den moderna människan. Ett exempel på en sådan spartjänst är SAVR.

Viktigt att tänka på när du väljer sparbank/sparinstitut

Att välja sparbank eller sparinstitut bör vara ett genomtänkt beslut och det är viktigt att du tar hänsyn till många olika aspekter i ditt val. Dock ska man veta att man aldrig behöver vara bunden till en och samma bank. Idag är det smidigt att byta mellan olika banker men det finns även möjlighet att vara kund i mer än en bank. Dock finns det sparformer som innebär att du binder ditt sparande i ett visst antal år. Detta begränsar såklart möjligheten att flytta dina pengar.

När du jämför de olika instituten bör du främst se vilka aktörer som erbjuder högst ränta. Det är räntan som avgör hur stor din avkastning kommer att bli. Räntorna kan skilja sig åt rejält mellan olika banker och det finns ingen anledning att bara låta pengarna ligga på ett konto utan ränta när de istället kan växa. På de flesta konton som storbanker erbjuder idag ges ingen ränta och det kan således inte hända så mycket med dina pengar. Går du istället till en mindre aktör som erbjuder sparformer så kommer du garanterat att erbjudas en viss procent sparränta.

Dock är det inte bara räntan som bör avgöra vilken bank eller vilket institut du väljer. Även villkoren bolagen emellan kan skilja sig och det är ofta i villkoren du hittar avgifter. Om du betalar mer i avgift än vad avkastningen i form av ränta blir så kommer du inte tjäna något på att ha pengarna hos aktören. Något annat som är relevant att se över är huruvida institutet omfattas av den statliga inkomstgarantin.

Statlig insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin innebär att banken ger dig en viss garanti när du innehar ett sparkonto eller ett annat typ av konto. Dock gäller det då att banken eller sparinstitutet omfattas av insättningsgarantin och det är inte alla aktörer som gör detta. Huruvida det institut du kollar lite extra på omfattas av garantin eller inte bör framgå på hemsidan. Den statliga insättningsgarantin innebär att banken i fråga garanterar att du får en viss del av dina pengar tillbaks om det skulle vara så att banken går i konkurs. Det handlar dock inte om samtliga pengar om du har ett stort kapital. Istället ger insättningsgarantin som mest tillbaks 950 000kr av det kapital du har insatt på kontot.

Banker och andra institut som har ett tillstånd från Finansinspektionen omfattas automatiskt av den statliga insättningsgarantin. Garantin är bara relevant om banken eller institutet går i konkurs. I övrigt påverkas inte ditt sparande av garantin. Dock är det ofta så att de institut som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin erbjuder högre ränta. Så man får helt enkelt göra ett avvägande mellan risk och hög ränta när man väljer sparbank och sparinstitut.

Inlåningsverksamheter och P2P Lending

Om du väljer att inte vända dig till de traditionella bankerna eller sparinstituten så finns det en hel del andra intressanta alternativ. Marknaden för sparande har växt och nya former av sparande har skapats. Detta är speciellt intressant i en tid då räntorna på traditionella sparkonton i princip är obefintliga. För dig som ändå vill se över vilka alternativ det finns som kan ge god avkastning på dina sparkonton bör kolla in diverse inlåningsverksamheter. Denna typ av verksamhet är till skillnad mot bank och sparinstitut ett bolag som lånar pengar av privatpersoner och företag. Detta för att sedan använda pengarna för att bygga och investera i verksamheter. Dina pengar får alltså jobba samtidigt som du belönas för det i form av hög avkastning. Dock är risken betydligt högre när det kommer till denna sparform. Inlåningsverksamheterna är i regel inte kopplade till någon insättningsgaranti vilket gör att du kan förlora dina pengar om verksamheten skulle gå i konkurs. Ett exempel på en inlåningsverksamhet är HoistSpar.

En annan form av sparande är P2P Lending eller så kallade Peer-to-Peer lån. Här använder du dina sparpengar till utlåning och det är vanliga privatpersoner som lånar dina pengar. P2P Lending är en form av delningsekonomi där låntagare och långivare möts via en gemensam plattform. När du lånar ut pengar via en plattform som erbjuds av bland annat Toborrow, Lendify och Brocc får du i regel riktigt bra ränta på dina pengar. Men inte heller denna sparform omfattas av den statliga insättningsgarantin vilket kan vara bra att veta på förhand.