Ränta

RäntaRänta är ett begrepp som hörs i många olika sammanhang, framförallt i samband med lån och sparande. Bland alla ord kan det vara svårt att hänga med på vad som egentligen menas och vad det faktiskt handlar om. Det är inte alltid så lätt att ha koll på allt. Ränta är dock något av det som man bör ha lite koll på, iallafall så man förstår vad som är bra och inte. Därför har vi skrivit denna artikel som för att sammanställa lite fakta kring just detta, så du kan läsa på och få koll på vad bankerna egentligen menar.

Vad är ränta?

Ränta är något man hör mycket i ekonomivärlden. Ofta kommer det i samma mening som bra, hög eller låg och man blir ofta uppmanad att leta efter den bästa räntan. Men vad är egentligen den bästa räntan? Och framför allt – vad är ränta egentligen för något?

Jo, ordet ränta har egentligen två olika betydelser, beroende på i vilken situation du är. För det första betyder det avkastning på kapital, som till exempel en sparränta när du har pengar på ett sparkonto. I den andra bemärkelsen är det priset på kredit, till exempel i en  när du tagit ett lån. Detta kan ibland vara svårt att hålla isär och många frågetecken kan lätt uppstå. Här kommer vi dock reda ut dem en aning, för att få klarhet i det hela.

Två olika betydelser...

Ränta är alltså två helt olika saker, beroende på i vilken situation det gäller. När ränta gäller avkastning på ett kapital, så är det allra vanligast att det gäller ett sparat kapital som du får sparränta på. Om du har en summa pengar som du inte har planer på att använda och vill få dem att växa, så finns en hel del olika sätt att spara pengar på. Ett av de vanligaste sätten är att sätta in dem på banken, för att få en sparränta på pengarna. I detta fallet blir räntan en avkastning på kapitalet, då du får lite extra från banken som tack för att de får ta hand om dem ett tag.

Om du istället lånat pengar från en bank eller institut, så blir räntan en kostnad för den kredit du fått. Du får istället betala en avgift till banken, för att du ska få ha pengarna en tid. Likaså kan det finnas en ränta på krediten på ditt kreditkort, vilket då också blir ett pris för att få ha kredit tillgängligt. Räntan i detta fallet blir som den banken betalar dig när du sparar, fast tvärt om. Inom vissa religioner är dessutom ränta helt förbjudet, som till exempel inom Islam.

Bunden och rörlig ränta

Bunden ränta

En fast ränta, eller bunden ränta som det också kallas, innebär att du som kund binder din räntan vid en viss nivå under en avtalad tid. Detta kan gälla både ett lån och ett sparkonto, och ger dig en förutsebar kostnad eller avkastning. En fast ränta gäller den tid som är skriven och du kommer få betala samma kostnad under hela tiden du lånar, likväl som du kommer få samma avkastning under hela spartiden. Exakt vilken ränta och vilka villkor som gäller ska framgå tydligt när du tecknar lånet eller binder pengarna i ett sparkonto. Där ska också stå om du behöver betala en avgift eller liknande.

Utfyllnad

Rörlig ränta

En rörlig ränta är istället fri och kan ändras med tiden, till skillnad från den bundna som ju är densamma hela tiden. En rörlig ränta är dock inte att förväxla med ett sparkonto där du har tillgång till dina pengar under tiden. Detta innebär istället bara att din avkastning, eller kostnad om det är ett lån, kan ändras med tiden. För ett sparkonto kan du med en rörlig ränta ibland få en lite bättre avkastning när räntan är hög, men du riskerar också att gå miste om pengar när räntan är lägre. En rörlig ränta på ett lån kan å andra sidan både sänka och höja din månadskostnad, beroende på hur räntan är.

Avdrag i deklarationen

I Sverige kan man även göra avdrag för räntor på lån, ett så kallat ränteavdrag. Hur stort ränteavdraget är varierar lite från år till år. Har man ränteintäkter så kvittar man dessa mot räntekostnaderna, och om räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna får man göra avdrag för det resterande beloppet som blir kvar efter kvittningen. Man kan inte heller göra större avdrag än man betalar in i skatt, eftersom ränteavdraget endast minskar skattesumman man ska betala in. Dock är det inte tillåtet att dra av räntan från ett CSN-lån, men utöver det så gäller avdraget på de allra flesta lån då man deklarerar. Det är också mycket populärt att göra ränteavdrag på detta sätt, enligt en undersökning som SCB har gjort. Där framgick att avdragen år 2013 uppgick i cirka 30 miljoner kronor, men dessa summor har varierat under åren. I och med att det varierar hur höga låneräntor det är, hur priserna på bostadsmarknaden och liknande har sett ut, så varierar också den totala summan på avdragen. Statistiken visade också att runt fem miljoner människor, år 2012, hade gjort ett ränteavdrag. I snitt var detta ett avdrag på 6 500 kronor per person och år. Statistiken avslöjar också att storleken på avdrag är mycket olika, beroende på i vilken region man lever i. I storstäder är ränteavdragen högre, eftersom bland annat bolånen är högre till följd av högre bostadspriser. Sammanboende med barn är också den typ av hushåll som får mest i ränteavdrag.
Sparräntor banker/institut
0.40% - 2.25%
0.20% - 1.90%
0.20% - 1.70%
0.85% - 1.50%
0.60% - 0.60%
0.35% - 1.40%
0.70% - 0.70%
Låneräntor banker/institut
3.60% - 8.00%
3.54% - 18.15%
3.70% - 10.95%
3.90% - 23.00%
4.45% - 29.50%
4.90% - 15.90%
6.99% - 22.99%
Bolåneräntor banker/institut
1.49% - 3.24%
1.49% - 3.24%
1.49% - 3.24%
1.95% - 3.40%
1.89% - 2.29%
1.95% - 3.33%
0.00% - 0.00%

Räntan i framtiden

Hur räntan kommer bli i framtiden går till viss del att förutse. Genom att se på konjunktursvängningarna kan du uppskatta om räntan kommer stiga eller sjunka. Du kan då också se hur din månadskostnad kommer påverkas om du har en rörlig ränta. Har du en fast ränta kommer din kostnad fortsätta vara enligt avtalat, vilket också ger en mer stabil ekonomi.

Om du har en rörlig ränta och misstänker att den snart kommer höjas, så ska du självklart binda räntan om du har möjlighet till detta. Ibland kan du binda räntan en kortare tid för att undvika en topp eller dal, för att sedan binda om den till rörligt igen. Nackdelen med detta är att det kan komma en kostnad för att binda om lånet, så var vaksam över det och se till att du vet vad som gäller.

När du sparar pengar finns det ett par saker som du ska tänka på. Bland annat är det att se vilken sparform som passar dig bäst. Vill du ha tillgång till dina pengar under tiden är det vanligast att du får en rörlig ränta som är lite lägre. Kan du tänka dig binda dem under en längre tid kan du istället få en fast och därmed högre sparränta.


En tredje form

Med tiden har också en tredje form av ränta uppkommit. Detta kallas för ränta med tak, som fungerar som en rörlig men går aldrig över en viss nivå. Du har fördelarna av en rörlig ränta, främst på lån, men du vet av en högsta kostnad du kommer få. Om den rörliga räntan skulle gå över den avtalade nivån så betalar du inte mer än just vad som avtalats. När räntan sedan går ner tar du del av fördelarna med detta, och du får en lite lägre kostnad. Motprestationen för en ränta med tak är en avgift som tas ut av banken eller institutet oberoende av vad räntan ligger på.

Reporänta och styrränta

Begreppen styrränta och reporänta är också ord man ofta hör talas om, men kanske inte riktigt fått ett grepp om. Reporäntan kommer från Riksbanken och illustrerar den räntenivå som bankerna får när de lånar pengar av staten på kort sikt. Det är alltså reporäntan som ligger till grund för den ränta som bankerna sedan erbjuder sina kunder. Ordet repo kommer från engelskans slang ”repurchasing agreement”, eller repa, som innebär ett återköpsavtal. Riksbanken säljer stadspapper till bankerna som förr eller senare kommer säljas tillbaka. Vid köpet plockas en ränta ut, vilket blir reporäntan.

Reporäntan kan ses som en kran som släpper igenom mer eller mindre vatten genom ett munstycke. Riksbanken förutspår konjunkturen och inflationen, vilket innebär att räntan ökar eller minskar, för att stå emot svängningar. Om det finns ett intresse av att minska ett inflationstryck kommer Riksbanken att höja räntan. Detta kommer påverka marknaden och effekten blir att investeringsviljan och konsumtionen kommer minska, eftersom bankernas räntor kommer gå upp. Effekten av detta blir i sin tur att inflationen går ner, eftersom efterfrågan kommer minska. Höjningen görs ofta för att ekonomin inte ska få överslag i högkonjunktur, samtidigt som att den inte ska krascha fullständigt i sämre tider.

Riksbanken kan förutspå inflationen ungefär två år fram i tiden, vilket gör att inflationsriskerna också ses tidigt. Att förutspå detta är dock inte lätt och det krävs mycket fakta innan någon ändring görs. När ändringen väl görs, så är det helt enkelt för att ändra efterfrågan om två år. Styrräntan är densamma som reporäntan, men ordet styrräntan är ett större begrepp. Repo är den som finns här i Sverige, medan styrräntan är mer generell.

Olika former av ränta

Ordat ränta är alltså ett ganska stort begrepp och kan betyda många olika saker samtidigt, men ändå olika beroende på sammanhang. Rörlig och fast ränta är ju två olika varianter, men sen finns det begrepp som effektiv ränta, ränta på ränta och så vidare. Här går vi igenom de olika räntorna lite snabbt, för att du ska få bättre koll på vad de innebär.

Effektiv ränta är något som nästan alltid kommer på tal när man diskuterar lån. Ränta eller räntesats och effektiv ränta är nämligen två skilda saker. Räntesatsen är den rena räntan, alltså kostnaden som banken tar ut för själva lånet. Effektiv ränta är räntesatsen, plus de andra kostnader som kommer med lånet. Det är den totala kostnaden för lånet, med uppläggningsavgift och liknande inbakat. Mer om detta hittar du i vår artikel om effektiv ränta.

Ränta på ränta är även det ett ofta hört begrepp som kan vara lite förvirrande om man inte har koll på vad som egentligen menas. Kort förklarat är ränta på ränta en snöbollseffekt, där avkastningen från tidigare år blir så hög att du får ränta på även denna. Ditt sparande växer ännu snabbare och ju högre ränta desto snabbare växer dina pengar. Detta kallas också för ackumulerad, kumulativ eller sammansatt ränta.

Läs mer om effektiv ränta

Minus- och dröjsmålsränta

Minusränta är ett lite mer sällsynt begrepp, då det inte uppkommer så ofta. I februari år 2015 fick Sverige för första gången en minusränta, när riksbanken sänkte reporäntan till -0,10%. Detta var historiskt och gjordes för att få fart på inflationen igen. För marknaden blev det en skjuts, men för de som sparade med rörlig ränta blev det ett bakslag. Flera banker sänkte sparräntorna kraftigt, vissa till så lite som 0,0%. I dessa fall kan det vara lämpligt att överväga andra sparformer så som aktier eller fonder. En negativ repo-ränta ger dock bättre förutsättningar för att ta lån, då låneräntan blir betydligt lägre och lån blir billigare.

Dröjsmålsränta är ytterligare ett av de vanligare begreppen, som oftast hörs i samband med betalning av fakturor eller krav som kommit en person tillhanda. Om en summa inte betalats i tid så tillkommer en avgift till det belopp som ska betalas in. Eftersom denna dröjsmålsränta ofta är i form av en procentsats så blir summan större ju längre du väntar. Det är viktigt att betala in rätt summa snabbt, för att undvika en ännu större avgift. Om du inte betalar in den inom den satta gränsen, så kommer det gå vidare till inkasso, vilket kan bli en tråkig historia. Det är dock inte helt hopplöst – ett företag måste ha skrivit med kraven i avtalet innan fakturan skickas, så du behöver inte oroa dig för att helt plötligt få en dröjsmålsränta. Än en gång, det är viktigt att vara påläst för vad som gäller.

Bästa räntan

Att välja den bästa räntan för dig är inte alltid så lätt som man önskar det hade varit. Mycket beror på ekonomin och hur din livssituation ser ut, vilket gör det svårt att se vilken ränta som är bäst för just dig. Likaså är Sveriges ekonomi och marknad en stor faktor – kommer reporäntan gå upp eller ner i framtiden? Hur länge ska vi spara eller låna? Ska vi ha fast eller rörlig ränta?

För att få den absolut bästa räntan möjligt, så bör du rådfråga din bank. Kolla gärna också på fler banker än din vanliga bank, då olika banken nästan alltid har olika villkor och räntor. Kanske kan du få en högre sparränta hos en annan bank som du kanske inte tänkt på innan. Likaså kan du få bättre bolåneränta och villkor hos en annan bank än din vanliga, om du bara kollar runt med de andra lite.

Att välja ränta är alltså inte helt enkelt, det är mycket som ska stämma. Här nedan har vi dock sammanställt några av de aktuella räntor som finns för lån och sparande idag, hos de olika bankerna. När du hittar något du tycker om är det bara att klicka in dig till banken och ansöka, eller ta kontakt med dem direkt.