Ränta - bäst ränta på lån och spar

Hos Alltomspara.se hittar du bäst ränta på lån och sparande! Ränta är ett begrepp som hörs i många olika sammanhang men framförallt när det gäller lån och sparande. Få har kanske riktig koll på vad begreppet egentligen innebär och hur man på ett enkelt sätt kan påverka sin privatekonomi genom att lära sig mer om hur ränta fungerar. I vår guide hittar du all information som behövs för att du ska tillskansa dig kunskap om hur ränta både påverkar ditt sparande och dina lån. Dessutom jämför vi bästa räntan och vägleder dig i vilka banker och låneinstitut som erbjuder de mest förmånliga lånen och sparkontona.

Sparräntor banker/institut
0.50% - 0.50%
0.40% - 1.00%
0.35% - 2.25%
Låneräntor banker/institut
2.95% - 27.00%
2.95% - 29.95%
3.70% - 9.90%
2.95% - 26.00%

Vad är ränta?

bast ranta pa lan och spar Ränta är ett begrepp man ofta hör talas om oavsett om man befinner sig inom ekonomivärlden eller inte. Ränta är nämligen något som påverkar oss alla för även om vi varken har några lån eller ett sparande så styrs hela landet av den så kallade reporäntan. Som privatperson blir räntan dock mest aktuell om man äger ett hus eller en fastighet samt om man sparar pengar. Skillnader på kostnader och intäkter kan bli stor beroende på vilken ränta du erbjuds av banker och låneinstitut. När det gäller bolån så söker man den lägsta räntan medan man på ett sparande är ute efter den absolut högsta sparräntan. Men vad är egentligen den bästa räntan? Och framför allt – vad är ränta egentligen för något?

Ordet ränta har egentligen två olika betydelser beroende på i vilken situation du är. För det första betyder det avkastning på kapital, som till exempel sparränta när du har pengar på ett sparkonto. I den andra bemärkelsen är det priset på en kredit vilket blir aktuellt om du exempelvis har tagit ett lån. Det finns även de personer som spekulerar i ränta. Allt detta kan ibland vara svårt att hålla isär och många frågetecken kan lätt uppstå. Därför reder vi på Allt om spara ut begreppen för dig så att du enklare ska få en klarhet i det hela.

Olika betydelser av begreppet

sparranta Ränta är alltså två helt olika saker beroende på i vilken situation det gäller. När ränta gäller avkastning på ett kapital så är det allra vanligast att det gäller ett sparat kapital som du får sparränta på. Om du har en summa pengar som du inte har planer på att använda och vill få dessa att växa, så finns det en hel del olika sätt att göra detta. Ett av de vanligaste sätten är att sätta in dem på banken för att få en sparränta på pengarna. I detta fall blir räntan en avkastning på ditt kapital. Du får alltså en viss procentsats extra från banken som tack för att du lånar ut pengarna

Om du istället lånar pengar från en bank eller ett institut så blir räntan en kostnad för den kredit du beviljats. Du får då istället betala en avgift till banken. Likaså kan det finnas en ränta på krediten på ditt kreditkort vilket också blir en avgift för att du lånar pengarna. Räntan i detta fall blir som den banken betalar dig när du sparar, fast tvärtom. Inom vissa religioner är ränta helt förbjudet, som till exempel inom Islam.

Rörlig ränta

En rörlig ränta är i motsats till bunden ränta helt fri och kan ändras med tiden. Detta innebär alltså att räntan för din egen del både kan bli bättre och sämre. En rörlig ränta är dock inte att förväxla med ett sparkonto där du har tillgång till dina pengar under tiden. Detta innebär istället bara att din avkastning eller kostnad kommer att påverkas av det ränteläge som råder.

För ett sparkonto kan du med en rörlig ränta ibland få en lite bättre avkastning när räntan är hög, men du riskerar också att gå miste om pengar när räntan är lägre. En rörlig ränta på ett lån kan å andra sidan både sänka och höja din månadskostnad beroende på hur räntan är. Huruvida du ska ha rörlig ränta eller bunden ränta är ett avvägande du själv måste göra. Du kan ta hjälp av din bankman/bankkvinna men glöm aldrig att även bankerna har ett vinstintresse.

Bunden ränta

En fast ränta eller en så kallad bunden ränta innebär att du som kund binder din ränta vid en viss nivå under en avtalad tid. Detta kan gälla både ett lån och ett sparkonto. Genom att välja bunden ränta kan du på ett enkelt sätt förutse dina kostnader eller din avkastning. En fast ränta gäller den tid som är avtalad och du kommer få betala samma kostnad under hela tiden du lånar. Exakt vilken ränta och vilka villkor som gäller ska framgå tydligt när du tecknar lånet eller binder pengarna i ett sparkonto. Där ska också stå om du behöver betala en avgift eller liknande. En bunden ränta passar dig som tror att ränteläget kommer att förändras till det sämre och därför vill ha kvar de förutsättningar som råder just nu. Det kan innebära stora skillnader i kostnader och intäkter beroende på hur ränteläget i landet ser ut.

Ränta med tak

Med tiden har också en tredje form av ränta uppkommit. Denna kallas för ränta med tak och fungerar precis som rörlig ränta men räntan går aldrig över en viss nivå. Du får då ta del av fördelarna som är kopplade till en rörlig ränta men du vet samtidigt alltid vad den högsta kostnaden kan komma att bli. Om den rörliga räntan skulle gå över den avtalade nivån så betalar du inte mer än just vad som avtalats. När räntan sedan går ner tar du del av fördelarna med detta och du får en lite lägre kostnad. Motprestationen för en ränta med tak är en avgift som tas ut av banken eller institutet oberoende av vad räntan ligger på.

Spara Avanza

Avdrag i deklarationen

Avdrag i deklarationen I Sverige kan man göra avdrag för räntor på privatlån och då gör man ett så kallat ränteavdrag. Hur stort ränteavdraget är varierar lite från år till år. Har man ränteintäkter så kvittar man dessa mot räntekostnaderna och om räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna får man göra avdrag för det resterande beloppet som blir kvar efter kvittningen. Man kan inte göra större avdrag än man betalar in i skatt eftersom ränteavdraget endast minskar skattesumman man ska betala in. Det är inte heller tillåtet att dra av räntan från ett csn lån. Utöver det så gäller avdraget på de allra flesta lån då man deklarerar.

Enligt en undersökning som SCB har gjort påvisas det att det är mycket populärt att göra ränteavdrag på detta sätt. Där framgick det att avdragen år 2013 uppgick till cirka 30 miljoner kronor. Statistiken visade också att runt fem miljoner människor hade gjort ett ränteavdrag år 2012. I snitt gällde det avdrag på ca 6 500 kronor per person och år. Statistiken avslöjar också att storleken på avdrag är mycket olika beroende på i vilken region man lever i. I storstäder är ränteavdragen högre, eftersom bland annat bolånen är högre till följd av högre bostadspriser. Sammanboende med barn är också den typ av hushåll som får mest i ränteavdrag.

Räntan i framtiden

Hur räntan kommer bli i framtiden går till viss del att förutse. Genom att se på konjunktursvängningarna kan du uppskatta om räntan kommer stiga eller sjunka. Du kan då också se hur din månadskostnad kommer påverkas om du har en rörlig ränta. Har du en fast ränta kommer din kostnad fortsätta att vara enligt avtalat, vilket också ger en mer stabil ekonomi.

Om du har en rörlig ränta och misstänker att räntan snart kommer höjas så kan det vara en bra idé att ta ett möte med din bankkontakt. Visar det sig att du har möjlighet att binda räntan så ska du såklart då göra det. Ibland kan du binda räntan en kortare tid för att undvika en topp eller dal, för att sedan binda om den till rörligt igen. Nackdelen med detta är att det kan komma en kostnad för att binda om lånet så var vaksam över det och se till att du vet vad som gäller.

När du sparar pengar finns det ett par saker som du ska tänka på. Bland annat är det att se vilken sparform som passar dig bäst. Vill du ha tillgång till dina pengar under tiden är det vanligast att du får en rörlig ränta som är lite lägre. Kan du tänka dig binda pengarna under en längre tid kan du istället få en fast och därmed högre sparränta.

Reporänta och styrränta

Begreppen styrränta och reporänta är också ord man ofta hör talas om men som få kanske faktiskt har fått grepp om. Reporäntan kommer från Riksbanken och illustrerar den räntenivå som bankerna får när de lånar pengar av staten på kort sikt. Det är alltså reporäntan som ligger till grund för den ränta som bankerna sedan erbjuder sina kunder. Ordet repo kommer från engelskans slang ”repurchasing agreement”, eller repa, som innebär ett återköpsavtal. Riksbanken säljer stadspapper till bankerna som förr eller senare kommer säljas tillbaka. Vid köpet plockas en ränta ut och det är alltså denna som blir reporäntan.

Reporäntan kan ses som en kran som släpper igenom mer eller mindre vatten genom ett munstycke. Riksbanken förutspår konjunkturen och inflationen, vilket innebär att räntan ökar eller minskar, för att stå emot svängningar. Om det finns ett intresse av att minska ett inflationstryck kommer Riksbanken att höja räntan. Detta kommer påverka marknaden och effekten blir att investeringsviljan och konsumtionen kommer minska, eftersom bankernas räntor kommer gå upp. Effekten av detta blir i sin tur att inflationen går ner, eftersom efterfrågan kommer minska. Höjningen görs ofta för att ekonomin inte ska få överslag i högkonjunktur, samtidigt som den inte ska krascha fullständigt i sämre tider.

Riksbanken kan förutspå inflationen ungefär två år fram i tiden vilket gör att inflationsriskerna också ses tidigt. Att förutspå detta är dock inte lätt och det krävs mycket fakta innan någon ändring görs. När ändringen väl görs så är det helt enkelt för att ändra efterfrågan om två år. Styrräntan är densamma som reporäntan, men ordet styrränta är ett större begrepp. Repo är den som finns här i Sverige medan styrräntan är mer generell.

Olika former av ränta

Ordet ränta är alltså ett ganska stort begrepp och kan betyda många olika saker samtidigt. Rörlig och fast ränta är ju två olika varianter men sen finns det andra begrepp så som effektiv ränta, ränta på ränta och så vidare. Här går vi igenom de olika räntorna kortfattat för att du ska få bättre koll på vad dessa innebär.

Effektiv ränta är något som nästan alltid kommer på tal när man diskuterar lån. Ränta eller räntesats och effektiv ränta är nämligen två skilda saker. Räntesatsen är den rena räntan, alltså kostnaden som banken tar ut för själva lånet. Effektiv ränta är räntesatsen plus de andra kostnader som tillkommer med lånet. Det är den totala kostnaden för lånet med uppläggningsavgift och liknande inbakat.

Ränta på ränta är även det ett vanligt förekommande begrepp som kan vara lite förvirrande om man inte har koll på vad som egentligen menas. Kort förklarat är ränta på ränta en snöbollseffekt där avkastningen från tidigare år blir så hög så att du får ränta även på denna. Ditt sparande växer ännu snabbare och ju högre ränta desto snabbare växer dina pengar. Detta kallas också för ackumulerad, kumulativ eller sammansatt ränta.

Minus- och dröjsmålsränta

Minusränta är ett lite mer sällsynt begrepp då det inte uppkommer så ofta. I februari år 2015 fick Sverige för första gången en minusränta när riksbanken sänkte reporäntan till -0,10%. Detta var historiskt och gjordes för att få fart på inflationen igen. För marknaden blev det en skjuts, men för de som sparade med rörlig ränta blev det ett bakslag. Flera banker sänkte sparräntorna kraftigt, vissa till så lite som 0,0%. I dessa fall kan det vara lämpligt att överväga andra sparformer så som aktier eller fonder. En negativ reporänta ger dock bättre förutsättningar för att ta lån då låneräntan blir betydligt lägre och lån blir billigare.

Dröjsmålsränta är ytterligare ett av de vanligare begreppen som oftast hörs i samband med betalning av fakturor eller krav som kommit en person tillhanda. Om en summa inte betalats i tid så tillkommer en avgift till det belopp som ska betalas in. Eftersom denna dröjsmålsränta ofta är i form av en procentsats så blir summan större ju längre du väntar. Det är viktigt att betala in rätt summa snabbt för att undvika en ännu större avgift. Om du inte betalar in den inom den satta gränsen så går det vidare till inkasso vilket kan bli en tråkig historia. Det är dock inte helt hopplöst – ett företag måste ha skrivit med kraven i avtalet innan fakturan skickas, så du behöver inte oroa dig för att helt plötligt få en dröjsmålsränta.

Bästa räntan

Att välja den bästa räntan för dig är inte alltid så lätt som man hade önskat. Mycket beror på ekonomin och hur din livssituation ser ut, vilket gör det svårt att se vilken ränta som är bäst för just dig. Likaså är Sveriges ekonomi och marknad en stor faktor – kommer reporäntan gå upp eller ner i framtiden? Hur länge ska vi spara eller låna? Ska vi ha fast eller rörlig ränta?

För att få den absolut bästa räntan möjligt så bör du rådfråga din bank. Kolla gärna också på fler banker än din vanliga bank, då olika banker nästan alltid har olika villkor och räntor. Kanske kan du få en högre sparränta hos en annan bank som du kanske inte tänkt på innan. Likaså kan du få bättre bolåneränta och villkor hos en annan bank än din vanliga.

Att välja ränta är alltså inte helt enkelt då det är många faktorer som ska tas i beaktning. Vi rekommenderar dig därför att jämföra de räntor och banker som vi sammanställt i tabellen ovan. Där hittar du räntor som är aktuella när du ska låna pengar eller öppna ett sparande.