Generationsfonder

GenerationsfonderGenerationsfonder passar den som sparar till pensionen och som själv inte vill göra mer än att sätta över pengar till fonden för att sedan kunna plocka ut pengarna när man går i pension och behöver kapitalet.

Generationsfonder investerar i aktier och värdepapper. Risknivån i en sådan fond är beroende på hur lång tid det är kvar till din pension. Ju längre ifrån man är desto högre är innehavet av aktier och risken högre. Men när du närmar dig pensionen så kommer förvaltaren att köpa räntebärande papper. Slutligen kommer fonden att bestå av endast eller till stor del räntebärande värdepapper. Det finns även fond-ifond lösningar som exempelvis Handelsbankens Generationsfonder där man istället investerar i aktiefonder och räntefonder.

Spara i generationsfonder här
0.15% - 0.90%
0.00% - 0.00%

Tre olika kategorier av generationsfonder hos Pensionsmyndigheten

Det finns olika typer av generationsfonder och med olika löptider. Investeringsstrategin är olika beroende på hur lång tid du har kvar till pensionen. Pensionsmyndigheten har i sitt PPM-utbud tre olika kategorier för generationsfonder; pension om mindre än 10 år, pension om mindre än 20 år samt pension om mer än 20 år.

 

Läs om fonden för att veta mer om fördelningen och när innehavet förändras

När du sedan ska välja generationsfond att placera dina pengar i en generationsfond så kan det skilja mellan inriktning och fördelningen av aktier och räntebärande värdepapper. Sen skiljer sig också de olika generationsfonderna åt när det gäller tidpunkten då de ändrar fördelningen av investeringar i fonden, då de sänker risken genom att köpa räntebärande papper istället för aktier.

Spara i fonder hos NordnetPassar den passiva spararen

Generationsfonder passar den passiva spararen som vill låta en förvaltare ta hand om investeringarna. De håller koll på när man bör växla från en högre till en lägre risknivå. Dock vill vi passa på att påpeka att en egen aktiv förvaltning lönar sig alltid därför bör man endast välja generationsfonder om man själv inte har lust eller tid att se över sina fonder.

Generationsfonden tar inte hänsyn till förändringar på börsen

Det finns även nackdelar med generationsfonderna. Då innehavet och fördelningen av aktier och räntebärande papper är förutbestämt så tar man därmed inte hänsyn till konjunktursförändringar och när det sker stor svängningar på marknaden. Därmed så säkrar man inte pengarna när vid en börsnedgång och inte utnyttjar det gynnsamma läget vid börsuppgångar. Och tänk om växlingen från aktier till räntebärande papper sker vid fel tidpunkt.