Jämför MC-försäkringar

Har du en MC så är det av stor vikt att du har en MC-försäkring som täcker allt som hör din motorcykel till. För att du ska få den optimala försäkringen till din MC så rekommenderar vi att du jämför MC-försäkringar. Detta kan du med fördel göra här med hjälp av Compricers jämförelseverktyg. Se till att hitta en kostnadseffektiv, säker försäkring med bra skadeservice redan idag!

Faktorer som påverkar priset på MC-försäkring

MC forsakring Det är många olika faktorer som spelar in när du ska försäkra MC. Priset kan därför variera rejält beroende på vem det är som har försäkringen. Det är exempelvis skillnad i pris på om det är en ung eller en gammal person som är skriven på motorcykeln. En person som är över 25 år får i regel en billigare premie än en yngre person. Detta då försäkringsbolagen vet att yngre personer råkar ut för fler olyckor än äldre. Trots att vissa rapporter ofta visar på att unga män oftare förekommer i olyckor än unga kvinnor så får inte försäkringsbolagen basera premien på kön.

Storleken på premien grundar sig också i vart motorcykeln är parkerad. En MC som står parkerad i ett låst garage kommer vara billigare att försäkra än en som står obevakad ute på gatan dygnet runt. Slutligen kan du få ner premien genom att inte låna ut din motorcykel. Och om du ändå tänkt göra det låt enbart personer äldre än 25 år låna den.

Teckna MC försäkring

Rabatt för skyddsutrustning

Det finns även en del saker du kan göra för att få rabatt på din försäkringspremie. Det handlar främst om kläder och skyddsutrustning. Detta inkluderar inte hjälm då samtliga försäkringsbolag som bland annat Länsförsäkringar kräver att man bär hjälm när man kör sin MC. Detta då personer måste ha detta enligt lag. Definitionerna för skyddsutrustning varierar lite mellan de olika försäkringsbolagen. Därför rekommenderar vi att man alltid noggrant läser igenom avtalen och villkoren för försäkringarna. Men i regel handlar det om skyddskläder som är avsedda just för motorcykelkörning. Detta innebär kläder som  har förstärkt stöd vid exempelvis axlar, knän och armbågar.

Insurello

Olika försäkringsklasser för motorcykel

När det gäller försäkringsklasserna för motorcyklar så är dessa många. Dock liknar det flesta klasser de man är van vid när man tecknat bilförsäkring. Det handlar om trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring, veteranförsäkring och märkesförsäkring. Vilken klass man väljer är såklart högst individuellt men genom att läsa på om de olika försäkringarna kan du få en bättre förståelse för dess innebörd.

Trafikförsäkring är den billigaste MC-försäkringen och omfattar egentligen bara det som lagen kräver att du har för att få köra på allmän väg. Denna försäkring täcker skador på annans egendom, personskador på förare, utomstående eller passagerare samt eventuell ersättning för kläder och skyddsutrustning.

En halvförsäkring innefattar allt som en trafikförsäkring gör men med en hel del komplement. Bland annat täcker en halvförsäkring även skador och kostnader vid stöld, glasskada, brand och maskinskada. Därtill ingår det även rättsskydd samt assistans och räddning om du skulle råka ut för en olycka eller få ett oväntat driftstopp.

Helförsäkringen ger samma skydd som halvförsäkring men här ingår även en utökad vagnskadeförsäkring. Detta innebär att du kan få ersättning för skador oavsett om dessa orsakats av yttre påverkan. Exempel på detta är kollision, skadegörelse och dikeskörning.

Tänk på att alla försäkringsbolag har olika kriterier för vad som ingår i de olika försäkringsklasserna. Det är därför viktigt att du alltid läser igenom informationen om MC-försäkringarna på respektive försäkringsbolags hemsida.

Avställningsförsäkring

Många väljer att ställa av sin motorcykel under vintertid. Detta gör man genom att gå in på Transportstyrelsens hemsida. Då kan det vara bra att ha en så kallad avställningsförsäkring. En avställningsförsäkring täcker för det mesta vagnskada, stöld, brand och rättsskydd. Åtminstone om du förvarar din MC i Sverige. För det mesta övergår din vanliga MC-försäkring till en avställningsförsäkring när försäkringsbolaget får in information om avställningen från Transportstyrelsen. När sedan våren kommer igen och du ställer på din motorcykel så återgår försäkringen till den du hade tidigare.

ICA försäkring

Var försiktig i trafiken

Även om du känner dig trygg med den försäkring du har och vet att du har det mesta täckt så är det viktigt att vara försiktig i trafiken. Se därför alltid till att bära en godkänd hjälm när du är ute och kör med din MC. Bär också skydd som är anpassade för MC-bruk och dessa får gärna vara reflekterande så att du även syns bra under kvällstid. Även om det kan vara frestande att gasa på vid körning på en tom landsväg en vacker sommarkväll så se ändå till att vara riskmedveten. En olycka kan när som helst inträffa och du som kör MC är extra utsatt då du inte skyddas av en bilkaross. Enligt statistik från Sveriges MotorCyklister är den vanligaste platsen för olyckor kurvor. 93,5% av de personer som omkommer i MC-olyckor är män.