Jämför boräntor

hitta bästa bolåneräntan idag

Det som ofta ligger till grund när en familj skall teckna ett bolån är just boräntorna. Det är boräntorna som avgör hur mycket lånet kommer att kosta per år och månad. Ofta när man tecknar ett bolån så är boräntan en av de viktigaste faktorerna man bör ta hänsyn till. En högre boränta betyder att du får betala mer per år för ditt lån. Denna ränta betalas ofta månadsvis och att ha en lägre ränta innebär en lägre månadskostnad.

Vi på Allt Om Spara tycker att det är viktigt att bankerna granskas och att boräntorna är transparenta. Därför listar vi tillsammans med Compricer bankernas och kreditinstitutens räntor så att du själv kan jämföra boräntorna och hitta Sverige bästa boränta.

Topplistan
1.59% - 2.95%
1.49% - 2.29%
1.49% - 2.29%
5.50% - 5.50%

Många faktorer påverkar boräntan

Enligt Finansinspektionens regler måste alla banker som erbjuder bolån redovisa den faktiska snitträntan varje månad. Dessa regler gäller sedan juni 2015 och snitträntorna ska redovisas för varje bindningstid. Som kund kan du även se historiken för räntorna på banken eller låneinstitutets hemsida. På detta sätt blir det enkelt att se vilka banker som erbjuder den förmånligaste räntan. Men det visar också på om du betalar en högre boränta än snitträntan och vice versa. I de fall du betalar högre än snittet kan det vara värt att förhandla om räntan genom att boka ett möte med din bankkontakt.

Det är dock inte så att alla människor erbjuds likvärdig boränta. Hur hög eller låg boränta som just du erbjuds av din bank påverkas av många faktorer. Den främsta faktorn är hur de ekonomiska förutsättningar ser ut. Detta inkluderar saker som inkomst, sparat kapital samt eventuella lån och skulder. Bra ekonomiska förutsättningar ger betydligt bättre chanser att få låg ränta. Andra saker som påverkar räntesättningen är dina övriga affärer med banken, bostadens värde, storlek på lån samt geografiskt läge på den bostad du har eller har tänkt att köpa.

Så redovisas genomsnittsräntan

När du besöker bankernas hemsidor och jämför räntorna på bolån så är det alltså genomsnittsräntan som redovisas. Det handlar om genomsnittet på de lån som förmedlats eller förhandlats om under den senaste månaden. Vanligtvis kan du se räntesatser med bindningstid från 3 månader (rörlig ränta) till 10 år. Om du inte kan se en ränta för en viss bindningstid så beror detta med största sannolikhet på att inget nytt lån med just den bindningstiden förmedlats.

Genomsnittsräntan ska dock bara ses som ett fingervisning då alla kunder har olika förutsättningar. Att en genomsnittsränta varit hög en månad innebär inte automatiskt att du inte kan få en betydligt lägre ränta. Men det kan vara bra att jämföra genomsnittsräntorna bankerna emellan för att få ett hum om vilka banker som erbjuder låg ränta just nu.

Rörlig ränta och bunden ränta

När du tar ett bolån så måste du ta ett beslut om huruvida du vill ha bundna eller rörliga lån. Det finns nackdelar och fördelar med bägge typer och hur man väljer att göra är därför högst individuellt. Rörlig ränta är tremånadersräntan och denna är i regel alltid lägre än den bundna räntan. Det är också den uppenbara fördelen med rörlig ränta. Nackdelen är att räntan anpassar sig efter marknaden och kan därmed när som helst ändras eller höjas. Därför kan du aldrig vara helt säker på hur mycket du måste betala. Går räntan helt oförberett upp så kommer dina kostnader för lånet att öka. Detta till skillnad mot den bundna räntan som under hela bindningstiden är densamma oavsett hur marknaden ser ut.

En bunden ränta binder du på mellan ett och tio år till skillnad mot den rörliga räntan. Har du bundit en ränta på tio år så är du försäkrad mot eventuella räntehöjningar på marknaden. Nackdelen är att du är bunden till räntan även om marknadsräntan skulle bli väldigt låg. Du får då inte ta del av det gynnsamma ränteläget utan fortsätter betala den fasta räntan som du bundit dig till.

Andra kostnader knutna till bolån

Lagfart och pantbrev Utöver boräntan är det andra kostnader man bör tas i beaktning innan man tar ett lån till en bostad. För det första måste du ha en kontantinsats som enligt lag ska vara 15% av bostadens pris. Det bästa är såklart om du har dessa pengar redan och slipper att ta ytterligare lån. Därför rekommenderar vi alltid ett sparande oavsett var i livet du befinner dig. Har du inte lyckats spara ihop pengar till kontantinsatsen så kanske du kan låna av en närstående som kan belåna sitt hus eller bostadsrätt. Om inte detta är ett alternativ så finns det även möjlighet att ta ett lån till kontantinsatsen. Dock handlar det då om ett blancolån som kommer att ha betydligt högre ränta än själva bolånet.

Innan du har fått tillträde till din nya bostad så kommer du att behöva betala en handpenning på 10% av själva köpeskillingen. Detta som en säkerhet för själva bostadsaffären. Först när du får nycklarna till din nya bostad betalas resten av köpeskillingen.

Pantbrev och lagfart

Andra kostnader som tillkommer när du köper en bostad är pantbrev och lagfart. Detta gäller dock inte om du köper en bostadsrätt. Anledningen till detta är att bostadsrätter inte räknas som fast egendom utan du äger i praktiken enbart rätten att bo i bostaden. När det gäller pantbrev på hus så betalar du enbart för nya pantbrev. Kostnaden är 2% av pantbrevets belopp samt en avgift som idag ligger på 375 kr. När det gäller lagfarten så består denna av en stämpelskatt på 1,5% av köpeskillingen samt en avgift på 825 kr.

Amortering på bostadslån

Om du betalat kontantinsatsen med sparade pengar så återstår det 85% som du måste låna av banken. Denna summa utgör själva bolånet och varje månad kommer du att amortera av på denna summa. Så som amorteringskraven ser ut i skrivande stund måste du som lånat över 70% av bostaden värde amortera 2%. När du väl kommit ner till en summa under 70% så räcker det att du amorterar 1%. Lån på under 50% av bostadens värde kräver ingen amortering så då behöver du enbart betala ränta om du föredrar detta. Dock ska man vara medveten om att med de nya skärpta amorteringskraven så måste hushåll som lånar mer än 4,5 gånger av hushållets bruttoinkomst amortera 1% mer oavsett hur stor procentsats av bostadens värde som belånats.

Senast uppdaterad: 2019-07-26