Försäkringar

Försäkringar talas det mycket om i media och i folkmun, men det är inte helt självklart vad det egentligen innebär. I stort är det, som många vet, en säkerhet att man får ersättning om en olycka skulle dyka upp. Det blir ett skydd om något oväntat händer, och istället för att själv stå för en stor sparad summa så betalar du in lite i taget till ett försäkringsbolag. Principen bygger på ungefär samma sak som arbetslöshetskassan, att många hjälper till med små summor för att hjälpa några få med större summor. Om du skulle behöva stå för en kostnad som är större än du själv kan täcka, så går försäkringen in och hjälper dig. Här hittar du allt du behöver veta om försäkringar och hur dessa fungerar. Vill du veta ännu mer, så kan du gå in på bankernas och försäkringsbolagens hemsida, för att läsa mer.

Jämför försäkringar

Att hitta ett bra skydd är inte alltid det lättaste och det är ännu svårare att hitta ett som är prisvärt. Hos oss på alltomspara.se kan du söka och jämföra försäkringar och priser, bland annat med hjälp av vårt verktyg från Compricer. Sök bland försäkringar för graviditet, barn, djur, motorcykel, bil, båt, person, bostadresor eller annat, och jämför utan att det kostar något. Dessutom är allt samlat på samma ställe, så du slipper gå runt till alla bankerna.

Fel försäkring kan bli en mycket kostsam historia både för dig och din plånbok – både innan och efter en olycka. Det är inte ovanligt att det finns försäkringar som kostar flera tusenlappar om året och när det väl händer något vill man såklart ha något för pengarna. Just därför är det viktigt att känna till vilka villkor just du har och vill ha, samt att man har en som täcker det den behöver utan att kosta för mycket i onödan. Visste du att du till och med kan försäkra pengar? 

När du knappat in dina uppgifter kommer du slussas vidare till Compricer, som sedan presenterar en lista med olika val. Dessa är utvalda just enligt de uppgifter du knappat in och de är de bästa som går att hitta för just dig och dina behov. Du ser också kostnaderna för de olika försäkringarna, samt vilket bolag du kan teckna den hos. Jämför i lugn och ro för att se vilken försäkring du tycker verkar bäst och klicka vidare till det bolag du tycker verkar vara bäst.

Du kan även jämföra försäkringar och lån via Insplanet.

Villa

Villaförsäkring

Hem

Hemförsäkring

Bil

Bilförsäkring

Båt

Båtförsäkring

MC

MC-försäkring

Så fungerar en försäkring

Försäkringen kan alltså sammanfattas som ekonomisk hjälp vid oväntade händelser. Dock är ingenting gratis och det som krävs för att du ska få hjälp är att du bidrar till kostnaden. Detta gör du genom att betala in en premie, en sorts avgift eller kostnad. Det är alltså denna som många hjälps åt med i ett försäkringsbolag, så den samlade summan kan gå ut till de som behöver hjälp. För att försäkringen ska gälla, så ska du också betala in den sagda premien som rätt summa till bolaget i rätt tid. Det är precis som en vanlig räkning och du kan betala den månadsvis, per kvartal, halv- eller helår. Detta beror på vad villkoren är, samt hur du själv föredrar att betala.

Självklart ska du betala in din premie en tid innan olyckan sker, för att den ska gälla. En olycka som hände tidigare kommer inte täckas av en försäkring som du tecknar en tid senare. Å andra sidan kanske du aldrig kommer behöva ta ut en ersättning från din försäkring, och du fortsätter betala in. Det är också så en försäkring fungerar, att man betalar för att det kanske händer något. Dock är det guld värt att ha ett skydd som täcker det man behöver, om det nu skulle ske något. 

Skade- och livförsäkring

Generellt brukar man skilja på två sorters försäkringar – skade- och livförsäkringar. Skadeförsäkringen går in om en skada har skett, när det gäller saker och ting. Här ingår bland annat fordons- och drulleförsäkringar. Även olycksfallsförsäkringar ingår här, trots att de gäller personer. Man kan säga att en skadeförsäkring gäller just skador, som kan repareras eller på andra sätt täckas ekonomiskt.

Livförsäkringar, å andra sidan, gäller endast personer och djur, och innefattar bland annat pensionsförsäkringar, efterlevandeskydd och sjukförsäkringar. Dessa går istället in i andra sammanhang än om det uppkommit en skada. I Sverige finns också det så kallade grundskyddet, det sociala skyddsnätet, som finns för att svenskar ska ha någon form av skydd i samhället. Det är en sorts allmän försäkring för samhället generellt.

Det finns även något som kallas "piratförsäkring" vilket inte är så vanligt och faktiskt kan ge upphov till lite moraliska dilemman.

Som du kan läsa lite längre ned i texten, så finns en så kallad självrisk. Denna innebär att du behöver betala en viss del själv, för att du ska kunna få ut något på försäkringen. Detta är dock inte det enda du behöver betala in – du behöver också betala in premien för att du sedan ska kunna få ut något. Även denna kan du läsa mer om längre ner i texten, som handlar om premier.

Lösöre

Lösöre kallas det som ligger som grund för försäkringen. För att försäkringsbolaget ska kunna ta fram en vettig premie, alltså en överkomlig kostnad för dig, så behöver de veta omfattningen på det som försäkringen ska gälla. Är det en helt ny bil med högt värde, eller en gammal båt som inte är värd så mycket? Objektet som ska försäkras värderas först, innan premien bestäms. Vid en hemförsäkring för en lägenhet, till exempel, så värderas lägenheten med det av värde som finns i den. Premien byggs sedan på detta värdet, som då blir det som kallas lösöret. Lösöret blir alltså en indikation för försäkringsbolaget hur mycket som kan tänkas behöva ersättas vid stöld, brand eller liknande. Läs mer om lösöre och aktsamhetskrav.

Tänk innan du byter

Innan du byter din försäkring vill vi dock be dig att tänka lite innan. Ett byte är i detta fallet inget man gärna gör i onödan. Om en försäkring låter för bra för att vara sann, sett till priset, så bör du noga kolla igenom villkoren. Fundera på vad som är viktigt för dig och tänk inte bara på priset. Om kostnaden för den nya försäkringen är betydligt lägre än vad du betalar i dag så kan det vara så att den nya försäkringen inte är lika omfattande. Om du byter kan du därför få ett sämre skydd än tidigare. Se därför över ditt nuvarande avtal och jämför villkoren innan du byter. Det tar lite extra tid, men i slutändan kommer du förhoppningsvis ha gjort ett klokt val som du blir nöjd med.

Bästa försäkringen

Att hitta rätt försäkring är som sagt inte det lättaste. Det är mycket som ska stämma och du ska vara noga med att du blir rätt försäkrad. Det är inte heller lätt att välja rätt som nybörjare. Att teckna den första hem- eller bilförsäkringen kan kännas svårt och krångligt. Ofta kanske man tar den första bästa, som verkar billigast. Det kan dock bli kostsamt i längden, om det visar sig att den kanske inte täcker för just den olycka du råkat ut för.

Olika försäkringar passar också bra till olika personer, och av just denna anledning finns det så många att välja mellan. Det är inte självklart att den bilförsäkring som passar vardagspendlaren i storstaden passar långdistansare, och tvärt om. Det är heller inte säkert att en försäkring kostar lika mycket för någon annan, då ålder och inkomst spelar roll. Till exempel kostar en vanlig bilförsäkring generellt mer i premie för en kille i åldern 20-25, än vad den gör för en tjej i samma ålder. Detta är bland annat för att bolagen ser fler olyckor med unga män än unga kvinnor. Försäkringsbolaget behöver då betala ut mer pengar till unga män, vilket gör att deras premie blir högre.

Kanske har du hittat en försäkring som verkar kosta lite mindre än den du har för närvarande, och vill byta till den billigare. Det du dock ska vara noga att kolla innan är att se vad som egentligen ingår. Är det så att du gärna vill vara skyddad för tandskador och akuta sjukhusbesök, men inte för sjukdom? Eller vill du vara skyddad för allt som går? Beroende på vad försäkringen täcker så kan också priset variera, just eftersom en som täcker mer också har större sannolikhet att behöva betalas ut.

När vi ändå är inne på ämnet ekonomi kan vi tipsa om att läsa på lite om försäkring vid inkomstbortfall och privat sjukförsäkring.


 

Var rätt försäkrad

Vikten av att vara rätt försäkrad är alltså stor. Med en försäkring som inte täcker det du vill kan du helt plötsligt stå utan hjälp och få klara dig själv. Samtidigt vill man inte betala för mer än det som man tror kommer hända, så på så vis ska man också hålla koll på vad som innefattas. Att betala mer än nödvändigt är aldrig kul och det är nästan bara att kasta pengarna i sjön.

Håll istället utkik efter vilka försäkringar som finns för lägre pris, men som ändå täcker det du vill. Testa gärna med verktyget från Compricer, som du hittar här. Du fyller enkelt i dina uppgifter och kan sedan jämföra vad det finns för andra alternativ. Fråga också din bank vad de har att erbjuda. Ofta kan bankerna erbjuda bättre villkor och lägre premier men med samma skydd, om man samlar sina bankärenden hos dem. Detta gäller även bland vissa fackförbund, då du kan få rabatterat pris eller liknande hos vissa bolag, om du är medlem i ett speciellt fackföreningar.

Försäkringspremie

En försäkringspremie innebär den summan du förväntas betala in till försäkringsbolaget, för att dina försäkringar ska gälla. Det är alltså den avgift som förväntas av dig, om du tecknar en försäkring hos ett bolag. För att skyddet ska gälla när det behövs, vid olycka eller liknande, så ska du ha betalat in din premie enligt överenskommelsen. Detta ska ske i rätt tid och rätt summa, precis som en vanlig räkning. Om du tecknar din försäkring efter att något hänt så kommer du inte få någon ersättning.

En försäkringspremie kan se lite olika ut då den ofta skiljer sig från när den ska betalas in. Vissa bolag förväntar att en betalning sker varje månad, medan andra har kvartal, halv- eller helårspremier. Det varierar ofta i takt med att typ av försäkring ändras, men ibland kan man också själv välja hur man ska betala. En bostadsförsäkring kanske betalas på halvårsbasis, medan en försäkring för teknisk utrustning vanligtvis sker per månad. Likaså kanske en personförsäkring betalas in i kvartal, eller halvår.

Premien går till finansieringen

En försäkringspremie är försäkringsbolagets sätt att finansiera de olyckor som de täcker. Det är betydligt fler som betalar in sina premier, än vad det är personer som behöver hjälp av försäkringen. De allra flesta behöver nästan aldrig ta hjälp av sin försäkring för att få något utbetalat, så deras pengar hjälper de som faktiskt behöver få hjälp och utbetalning.

På sätt och vis står premien i omvänd relation till självrisken. På många försäkringar kan man välja hur hög självrisk man vill ha, och därmed avgöra hur mycket man själv täcker vid olycka. Ju högre självrisk, desto lägre premie har du. Likaså får du en högre premie att betala in per månad, om du har en lägre självrisk. Detta bestäms av vilken typ av försäkring du tecknar, och till stor del av dig och hur du vill göra.

Självrisk

Självrisken är som sagt i förhållande till försäkringspremien, där självrisken också påverkar hur stor premie du har. Självrisk är ordet för den summa du måste betala för att få ut dina pengar när en olycka har inträffat. Det finns således en avgift i samband med en försäkring, utöver den premie som du betalar periodvis. Den högsta summan du ska behöva betala är alltså självrisken, om det händer något. Den summan är förutbestämd från när du tecknar din försäkring. Den är alltid lika hög, oavsett vad det är för skada som inträffat.

Självrisken blir maxbeloppet

Om man tänker ett steg längre i det här, så ser man att det inte alltid är lönt att lösa ut försäkringen. Om en reparation av en skada, till exempel, inte kostar mer än självrisken, så är det bättre att bekosta den själv än att begära ersättning och betala kostnaden för självrisken. En bra tumregel i detta är att om det blir lite eller mycket dyrare, eller nästan i samma prisklass att ta självrisken, så kan man nästan lika gärna bekosta det själv. Du sparar då pengar och kan använda försäkringen när den verkligen behövs.

Till exempel kanske det inte är värt att ta försäkringen på en mobiltelefon, om självrisken är 2 000 kronor. Då kan man nästan lika gärna köpa en ny, eller reparera den på andra sätt. Om självrisken dock är densamma när det gäller en skada på bilen efter en krock, så kan det då vara värt att använda försäkringen. Reparationen kanske kostar uppemot 10 000 kronor eller mer, och du betalar då bara självrisken då försäkringen går in på det sista.

Vill du ha en lägre självrisk så kommer din premie bli högre, och du får betala mer för den. Om du hellre vill ha en lägre premie, så får du vara beredd på en högre självrisk. Storleken på självrisken avgörs som sagt av de avtal du tecknar med bolaget. När du tecknar avtalet, var noga med att läsa igenom allt och fråga om du undrar något. I vår ordlista hittar du många av de ord som kan vara svåra att förstå i avtal. Har du koll på den så kommer du ha lättare för att förstå avtalen. Genom att vara påläst kan du spara en hel del pengar, och få en försäkring som passar just dig.

Sjukvårdsförsäkringen

Sjukvårdsförsäkringen ingår till viss del i det svenska grundskyddet som vi nämnt tidigare på sajten. En hel del försäkringsbolag väljer dock att erbjuda tilläggsvarianter av försäkringen för att täcka bredare områden. Du har möjlighet att när som helst komma till sjukvård under dygnet och sjukvård helt på dina egna villkor. Försäkringsbolaget täcker stora delar av högkostnader som uppstår. Du kan tänka försäkringen som en vårdgaranti och du slipper stå i köer. Måste du vänta så kommer du få ersättning för den tiden.