Försäkringar

jämför försäkringsbolag och premier

En försäkring är något de allra flesta svenskar är bekanta med. Det finns idag försäkringar för allt möjligt men det vanligaste är att man försäkrar sig själv, sin bostad och sin bil. En försäkring är en form av säkerhet som ger ersättning om olyckan skulle vara framme. Med andra ord får du ett extra skydd om något oväntat händer. Istället för att själv behöva ha en buffert till dessa händelser så betalar du varje månad in en premie till ditt försäkringsbolag. Inträffar det en olycka behöver du bara betala en självrisk. Resterande belopp täcker försäkringsbolaget. Här på Allt om Spara kan du jämföra försäkringar och försäkringspremier som erbjuds på marknaden. Du kan även ta del av information om hur det går till att teckna en försäkring samt vad man bör tänka på.

Utvalda försäkringsbolag

Insurello

Jämför försäkringar

jamfor forsakringar Att hitta ett bra skydd är inte alltid det lättaste och det är ännu svårare att hitta ett som är prisvärt. Hos oss på Alltomspara.se kan du söka och jämföra försäkringar och priser. Bland annat genom att ta hjälp av vårt verktyg från Compricer. Sök bland försäkringar för motorcykel, graviditet, barn, djur, bil, båt, person, bostad, resor eller annat. Jämför sedan dessa helt kostnadsfritt. Dessutom får du allt samlat på ett och samma ställe så du slipper gå runt till alla banker.  Fel försäkring kan bli en mycket kostsam historia både för dig och din plånbok – både innan och efter en olycka. Det är inte ovanligt att det finns försäkringar som kostar flera tusenlappar om året och när det väl händer något vill man såklart ha något för pengarna. Just därför är det viktigt att känna till vilka villkor just du har och vill ha.

Det är även av stor vikt att man har en försäkring som täcker det den behöver utan att kosta för mycket i onödan. När du knappat in dina uppgifter kommer du att slussas vidare till Compricer som sedan presenterar en lista med olika val. Dessa är utvalda just enligt de uppgifter du knappat in och de är de bästa som går att hitta för just dig och dina behov. Du ser också kostnaderna för de olika försäkringarna, samt vilket bolag du kan teckna den hos. Jämför i lugn och ro för att se vilken försäkring du tycker verkar bäst och klicka vidare till det bolag du tycker verkar vara bäst.

Teckna en försäkring utan bindningstid

Att byta försäkringsbolag

Innan du byter din försäkring vill vi dock be dig att tänka lite innan. Ett byte är i detta fall inget man gärna gör i onödan. Om en försäkring låter för bra för att vara sann sett till priset så kan det också vara så. Var därför noga med att alltid se igenom tillhörande villkor. Fundera på vad som är viktigt för dig och stirra dig inte enbart blind på priset. Om kostnaden för den nya försäkringen är betydligt lägre än vad du betalar i dag så kan det vara så att den nya försäkringen inte är lika omfattande. Om du byter kan du därför få ett sämre skydd än tidigare. Se därför över ditt nuvarande avtal och jämför villkoren innan du byter. Det tar lite extra tid men i slutändan kommer du förhoppningsvis ha gjort ett klokt val som du blir nöjd med.

Villa

Villaförsäkring

Hem

Hemförsäkring

Bil

Bilförsäkring

Båt

Båtförsäkring

MC

MC-försäkring

Så fungerar en försäkring

En försäkring kan alltså sammanfattas som en ekonomisk hjälp vid oväntade händelser. Dock är ingenting gratis och det som krävs för att du ska få hjälp är att du bidrar till kostnaden. Detta gör du genom att betala in en försäkringspremie som fungerar som en sorts avgift eller kostnad. Det är alltså denna kostnad som många hjälps åt med i ett försäkringsbolag. Den samlade summan kan då gå ut till de som behöver hjälp. För att försäkringen ska gälla så ska du också betala in den sagda premien som rätt summa till bolaget i rätt tid. Det är precis som en vanlig räkning och du kan betala den månadsvis, per kvartal eller halv- eller helår. Allt beror på hur villkoren ser ut samt hur du själv föredrar att betala.

Självklart ska du betala in din premie en tid innan olyckan sker för att den ska gälla. En olycka som hänt tidigare kommer inte täckas av en försäkring som du tecknar en tid senare. Å andra sidan kanske du aldrig kommer behöva ta ut en ersättning från din försäkring och du fortsätter betala in. Det är också så en försäkring fungerar, att man betalar för att det kanske händer något. Dock är det guld värt att ha ett skydd som täcker det man behöver om det nu skulle ske något.
Skade- och livförsäkring

livforsakring Generellt sett brukar man skilja på två sorters försäkringar – skade- och livförsäkringar. Skadeförsäkringen går in om en skada har skett, när det gäller saker och ting. Här ingår bland annat fordons- och drulleförsäkringar. Även olycksfallsförsäkringar ingår här trots att dessa gäller individer. Man kan säga att en skadeförsäkring gäller just skador som kan repareras eller på andra sätt täckas ekonomiskt.

Livförsäkringar å andra sidan, gäller endast personer och djur och innefattar bland annat pensionsförsäkringar, efterlevandeskydd och sjukförsäkringar. Dessa går istället in i andra sammanhang än om det uppkommit en skada. I Sverige finns också det så kallade grundskyddet, det sociala skyddsnätet, som finns för att svenskar ska ha någon form av skydd i samhället. Det är en sorts allmän försäkring för samhället generellt.Det finns även något som kallas "piratförsäkring" vilket inte är så vanligt och faktiskt kan ge upphov till lite moraliska dilemman.

Som du kan läsa lite längre ned i texten så finns en så kallad självrisk som är kopplad till försäkringen. Denna innebär att du behöver betala en viss del själv för att du ska kunna få ut något på försäkringen. Detta är dock inte det enda du behöver betala in – du behöver också betala in premien för att du sedan ska kunna få ut något.

Sjukvårdsförsäkringen

Sjukvårdsförsäkringen ingår till viss del i det svenska grundskyddet. En hel del försäkringsbolag väljer dock att erbjuda tilläggsvarianter av försäkringen för att täcka bredare områden. Du har möjlighet att när som helst komma till sjukvård under dygnet och få sjukvård helt på dina egna villkor. Försäkringsbolaget täcker stora delar av högkostnader som uppstår. Se försäkringen som en vårdgaranti och du slipper stå i köer. Måste du vänta så kommer du att få ersättning för den tiden.

Lösöre

Lösöre kallas det som ligger som grund för försäkringen. För att försäkringsbolaget ska kunna ta fram en vettig premie behöver de veta omfattningen på det som försäkringen ska gälla. Är det en helt ny bil med högt värde eller en gammal båt som kanske inte är värd så mycket? Objektet som ska försäkras värderas först, innan premien bestäms. Vid en hemförsäkring för exempelvis en lägenhet så värderas lägenheten med det av värde som finns i den. Premien byggs sedan på detta värdet som då blir det som kallas lösöret. Lösöret blir alltså en indikation för försäkringsbolaget hur mycket som kan tänkas behöva ersättas vid stöld, brand eller liknande. Läs mer om lösöre och aktsamhetskrav.

Bästa försäkringen

Att hitta rätt försäkring är som sagt inte det lättaste. Mycket ska stämma och du ska vara noga med att du blir rätt försäkrad. Det är inte heller lätt att välja rätt som nybörjare. Att teckna din första hem- eller bilförsäkring kan kännas svårt och krångligt. Ofta kanske man tar den första bästa eller den som verkar billigast. Det kan dock bli kostsamt i längden om det visar sig att den kanske inte täcker just den olycka du råkat ut för.

Olika försäkringar passar bra till olika personer. Det är därför det finns många olika försäkringar att välja mellan. Det är inte självklart att den bilförsäkring som passar vardagspendlaren passar långdistansaren och tvärtom. Därtill är det inte säkert att en försäkring kostar lika mycket för alla individer som tecknar denna. En bilförsäkring är i regel dyrare för unga män än för kvinnor i samma ålder. Grunden till detta är att fler unga män är inblandade i olyckor.

Kanske har du hittat en försäkring som verkar kosta lite mindre än den du har för närvarande och vill byta till den billigare. Det du ska vara noga med är att se vad som egentligen ingår. Är det så att du gärna vill vara skyddad för tandskador och akuta sjukhusbesök, men inte för sjukdom? Eller vill du vara skyddad för allt som kan inträffa? Beroende på vad försäkringen täcker så kan också priset variera. Du kan läsa mer om vad som gäller för försäkring vid inkomstbortfall och privat sjukförsäkring.

Beställ försäkring nu

Var rätt försäkrad

Vikten av att vara rätt försäkrad är alltså stor. Med en försäkring som inte täcker det du vill kan du helt plötsligt stå utan hjälp och få klara dig själv. Samtidigt vill man inte betala för mer än det som man tror kommer hända. Med anledning av detta ska man också hålla koll på vad som innefattas. Att betala mer än nödvändigt är aldrig kul och det är nästan bara att kasta pengarna i sjön.

Håll istället utkik efter vilka försäkringar som finns för lägre pris, men som ändå täcker det du vill. Testa gärna verktyget från Compricer som du hittar här. Du fyller enkelt i dina uppgifter och kan sedan jämföra vad det finns för andra alternativ. Fråga också din bank vad de har att erbjuda. Ofta kan bankerna erbjuda bättre villkor och lägre premier men med samma skydd, om man samlar sina bankärenden hos dem. Detta gäller även bland vissa fackförbund då du kan få rabatterat pris eller liknande hos vissa bolag, om du är medlem i en speciell fackförening.

Försäkringspremie

En försäkringspremie innebär den summan du förväntas betala in till försäkringsbolaget för att dina försäkringar ska gälla. Det är alltså den avgift som förväntas från dig om du tecknar en försäkring hos ett bolag. För att skyddet ska gälla när det behövs, vid olycka eller liknande, så ska du ha betalat in din premie enligt överenskommelsen. Detta ska ske i rätt tid och rätt summa precis som när det gäller en vanlig räkning. Om du tecknar din försäkring efter att något hänt så kommer du inte få någon ersättning.

En försäkringspremie kan se lite olika ut. Vissa bolag förväntar att en betalning av premie sker varje månad, medan andra har kvartal, halv- eller helårspremier. Det varierar ofta i takt med att typ av försäkring ändras men ibland kan man också själv välja hur man ska betala. En bostadsförsäkring kanske betalas på halvårsbasis, medan en försäkring för teknisk utrustning vanligtvis betalas månadsvis. Likaså kanske en personförsäkring betalas in i kvartal eller halvår.

Premien går till finansieringen

En försäkringspremie är försäkringsbolagets sätt att finansiera de olyckor som de täcker. Det är betydligt fler som betalar in sina premier, än vad det är personer som behöver hjälp av försäkringen. De allra flesta behöver nästan aldrig ta hjälp av sin försäkring för att få något utbetalat. Detta innebär att deras pengar hjälper de som faktiskt behöver få hjälp och utbetalning.

På sätt och vis står premien i omvänd relation till självrisken. På många försäkringar kan man välja hur hög självrisk man vill ha och därmed avgöra hur mycket man själv täcker vid olycka. Ju högre självrisk, desto lägre premie har du. Likaså får du en högre premie att betala in per månad om du har en lägre självrisk. Detta bestäms av vilken typ av försäkring du tecknar och till stor del av dig och hur du vill göra.

Självrisk

Självrisken är som sagt i förhållande till försäkringspremien, där självrisken också påverkar hur stor premie du har. Självrisk är ordet för den summa du måste betala för att få ut dina pengar när en olycka väl har inträffat. Det finns således en avgift i samband med en försäkring och detta gäller utöver den premie som du betalar in periodvis. Den högsta summan du kommer att betala in om det händer något är alltså självrisken. Den summan är förutbestämd från när du tecknar din försäkring. Den är alltid lika hög oavsett vad det är för skada som inträffat.

Självrisken blir maxbeloppet

Det är inte alltid som det lönar sig att begära ut ersättning från försäkringen. Om en reparation av en skada inte kostar mer än självrisken så är det bättre att bekosta den själv. Det är inte heller alltid som man behöver teckna en försäkring. Istället kan du spara pengar och använda försäkringen när den verkligen behövs istället. Exempelvis kanske det inte är värt att teckna en försäkring på en mobiltelefon om självrisken ligger på 2000kr. Då kan man kanske lika gärna köpa en ny eller reparera den på andra sätt för samma kostnad. Om självrisken dock är densamma när det gäller en skada på bilen efter en krock så är det absolut värt att använda försäkringen. Reparationen kanske kostar uppemot 10 000kr eller mer och du betalar då bara självrisken.

Vill du ha en lägre självrisk så kommer din premie bli högre och du får betala mer för den. Om du hellre vill ha en lägre premie så får du vara beredd på en högre självrisk. Storleken på självrisken avgörs av de avtal du tecknar med bolaget. När du tecknar avtalet ska du vara noga med att läsa igenom allt och fråga om du undrar något.