Hemförsäkring

En hemförsäkring har de flesta personer hört talas om eftersom det är en ganska vanlig företeelse bland de flesta personer som lever i egen bostad. Generellt täcker en hemförsäkring allt som finns i ditt hem. Det innebär att du inte har skydd för din moped eller för din bil. Det kräver ofta en tilläggsförsäkring av något slag.  Däremot finns det ofta något som kallas för reseskydd som inkluderas i en hemförsäkring. Det innebär att du har skydd när du är på resa under 45 dagar i ett annat land. Det går allt som ofta att göra en tilläggsförsäkring till reseskyddet som gör att den räcker längre en 45 dagar. Men skall du endast åka på en chartersemester i två veckor behöver du alltså inte tänka på någon extra försäkring till familjen. I ett sådant läge täcker hemförsäkringen in det hela.

Jämför hemförsäkringar

Hitta bästa hemförsäkring för dig

Överfallsskydd

Normalt är också att en hemförsäkring innehåller ett så kallat överfallsskydd. Det har till grund att du får ersättning för saker eller skador som uppstår vid exempelvis ett rån eller överfall av något slag. Kravet brukar vara att värdet på det som skall ersättas måste överstiga det belopp som självrisken ligger på.

Rättsskydd

Det är också ganska vanligt att ett så kallat rättsskydd ingår i en hemförsäkring. Det innebär att om du någon gång skulle hamna i en rättslig tvist kommer hemförsäkringen hjälpa dig med höga advokat- och rättegångskostnader. Se över och jämför de olika bolagens villkor och innehåll.

Avvikelser

Det finns emellertid avvikelser när det gäller hemförsäkringar. Normalt gäller att du får fullt skydd som presenterats ovan om du är boende i en hyresrätt. Skulle du däremot vara bosatt i bostadsrätt, villa eller fritidshus måste du ofta lägga till olika försäkringar för att allt ovanstående skall täckas. Var noga med att kontrollera dina avtal och se vad som gäller.