ETF

ETF står för Exchange Traded Fund och handlas likt vanliga aktier direkt på börsen. Att spara eller placera pengar i ETF:er är inte speciellt vanligt men trots det är fenomenet långt ifrån nytt. Dock är det en investeringsform som främst passar erfarna investerare och traders. Handeln med ETF:er sker i realtid och kan liknas vid handel med aktier. Skillnaden är att en ETF följer utvecklingen på en specifik underliggande tillgång. Denna underliggande tillgång kan utgöras av en råvara, en valuta eller ett index. Handeln är förenad med snabba svängningar vilket i sin tur ger en hög risk. Risken innebär å andra sidan att det även finns möjligheter till riktigt god avkastning för den som är duktig. Dock ska det sägas en ETF har lägre risk än en aktie då den förstnämnda alltid speglar den underliggande tillgången.

De risker som en ETF är förenad med är marknadsrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Om du är bekväm med dessa risker så kan du glädja dig åt att handel med ETF.er är ett billigare alternativ än handel med exempelvis aktiefonder. Däremot betalar du alltid en avgift till emittenten och denna avgift räknas löpande av från kursen.

Här kan du handla med ETF:er
0.40% - 1.00%

Bull, bear och hävstång

ETF Exchange Traded Fund För att börja handla med ETF:er krävs viss förkunskap. Med anledning av detta ber vi dig läsa på ordentligt innan du investerar i en ETF. Bland annat finns det vissa begrepp som man bör känna till innan man sätter igång. Det handlar exempelvis om begreppen bull (långa) och bear (korta). Dessa begrepp står i förhållande till den underliggande tillgången som ETF:en ska följa. I de fall som du tror att denna tillgång kommer stiga i värde ska du handla i långa ETF:er. Det vill säga att du ska investera i en ETF som innehåller benämningen bull. Du kommer i dessa fall att tjäna pengar om marknaden stiger.

Tror du istället att marknaden eller den underliggande tillgången kommer att sjunka i värde så ska du handla i en kort ETF. Det vill säga en ETF som innehåller benämningen bear. Du kommer då att tjäna pengar om marknaden faller. Det finns även chans till ännu högre avkastning på ETF:er om dessa har hävstång. Du kan då tjäna upp till tre gånger så mycket genom att få en förstärkt utveckling. Dock ska man veta att hävstången går åt bägge håll vilket innebär att även risken ökar. En hävstång kan beräknas både på daglig basis och under en längre period.

Avgifter för ETF:er

Vad många ser som behållningen med just ETF:er är att avgifterna för dessa är lägre än för både fonder och aktier. En ETF är i regel kopplad till en avgift på mellan 0,3-0,6%. Detta till skillnad mot fonder där avgifterna är höga på grund av den aktiva förvaltning som fonden kräver. För aktiefonder får du vanligtvis betala en procent mer än för ETF:er. Därmed är alltså handel med ETF ett prisvärt alternativ om man bara ser till kostnaden för själva handeln. Man får dock inte glömma bort det courtage som man betalar i samband av köp och försäljning av ETF:er. Detta courtage går att likställas med det du betalar när du handlar med vanliga aktier. Courtaget skiljer sig mycket åt beroende på vilken bank eller mäklare du handlar hos. Nätmäklare så som Avanza Bank och Nordnet har oftast bättre priser än storbankerna.

När det gäller avgifter och kostnader kopplade till ETF:er så kan dessa härledas till de risker vi nämnde initialt. Det handlar bland annat om valutarisken som innebär att du kan förlora pengar på grund av valutaförändringar som dagligen sker runtom i världen. Handlar du på utländska marknader finns det alltså en risk att detta påverkar din portföljs värde både negativt och positivt.

Fördelar med ETF

Utöver de lägre kostnaderna än för handel med exempelvis fonder och aktier så finns det fler fördelar med ETF:er. Bland annat möjliggör handeln att du kan komma åt marknader som annars är svåråtkomliga. Det här medför att du får en betydligt snabbare händelseutveckling än vid till exempel handel med vanliga fonder. Det är heller inte ovanligt att vissa ETF stiger när en viss marknad faller. Ett exempel på en svensk börshandlad fond är Xact Bear som fungerar just på det här viset.

Till skillnad från en vanlig aktie får du med en börshandlad fond en större riskspridning. Detta då en ETF följer aktieindex så som exempelvis OMX30 istället för utvecklingen för ett enskilt företag. OMX30 är bara ett av många aktieindex och just detta innehåller Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Aktierna återfinns på vitt skilda marknader vilket gör att risken för ett fullständigt ras minskar radikalt.

Handla med ETF:er hos Avanza

Utbud av Exchange Traded Funds

XACT Fonder Till skillnad från USA och övriga Europa så är utbudet av ETF:er inte särskilt stort just i Norden. De få Exchange Traded Funds som är noterade återfinns vanligtvis bland traditionella indexfonder. I skrivande stund är det enbart Handelsbankens dotterbolag XACT Fonder som levererar ETF:er i Sverige. Detta bolag tillhandahåller femton olika ETF:er som följer svenska och nordiska index. Bland dessa ETF:er återfinns bland annat XACT Högutdelande (UCITS ETF), XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) och XACT Bull 2 (ETF). XACT Fonder grundades år 2000 och det var även då som företagets första ETF noterades på NASDAQ Stockholm. Vidare var bolaget först i världen med att ge ut ETF:er med hävstång och detta skedde först några år efter grundandet av företaget.

I övrigt har Norden enbart ett fåtal andra leverantörer som helt och hållet valt att rikta in sig på börsnoterade fonder. Däremot kommer du hitta samtliga ETF:er som erbjuds på marknaden hos din nätmäklare eller bank. Där finns det också ofta bra information att ta del av innan du börjar handla med börsnoterade fonder.