Branschfonder

Branschfonder är fonder med fokus på investeringar inom en specifik bransch. Investeringarna i dessa fonder sker enbart i företag som verkar inom den bransch som fonden fokuserar på. Det kan handla om investeringar i läkemedelsindustrin, bioteknikbranschen eller råvarubranschen. Branschfonder är snäva fonder och bör inte ses som ett långsiktigt alternativ för dig som sparar. Detta då branscher ofta går i cykler och utvecklingen på sikt kan vara svår att sia om. Vidare bör du alltid utvärdera dina branschfonder med jämna mellanrum. På så sätt har du möjlighet att sälja innan en eventuell nedgång i branschen sker. Om du har ett företag som investerar i branschfonder eller andra fonder så krävs en LEI-kod.

Att investera i branschfonder passar dig som har en god insikt i en viss bransch. Det kan även vara en passande fondtyp för dig som tror på en stark utveckling i en bransch som du är väl bekant med. Däremot rekommenderar vi inte sparande i branschfonder för den som inte är påläst eller vill investera till låg risk. Branschfonder klassificeras nämligen som högriskfonder vilket gör att du riskerar att förlora en stor del av ditt innehav.

Spara i branschfonder hos dessa nätmäklare
0.40% - 1.00%

Innehåll i branschfonder

Branschfonder Det finns många olika branschfonder att välja mellan på marknaden. Samtliga fonder har en speciell inriktning och investerar enbart i värdepapper som går i linje med denna inriktning. Det kan exempelvis handla om en techfond där innehavet består av aktier i företag så som Apple, Google och Oracle. Oavsett vilken specifik bransch du väljer när du handlar dina fonder så görs placeringarna ofta på en global basis. Detta gör att riskerna i fonden sprids då företag från hela världen utgör själva innehållet i fonden. Med andra ord är fonden skyddad mot eventuella händelser som sker i branschen lokalt. Det finns dock även fonder som enbart har fokus på specifika regioner. Dessa fonder är dock inget vi rekommenderar med tanke på den risk som medföljer.

Då innehållet i branschfonder är så pass smalt så bör fonden enbart utgöra en liten del av ditt sparande. Även om branschen som du investerar i är en vinnare idag så behöver den inte vara det imorgon. Har du då investerat majoriteten av ditt kapital i denna specifika fond så utsätter du hela din portfölj för en stor risk. Detta gör att en värdeminskning drabbar hela din ekonomi. En tumregel är att investera mellan 5-10% i branschfonder. Ett större innehav än så medför en alltför stor risk i våra ögon. Vidare bör du alltid vara uppmärksam på innehavet i branschfonden. Trots att fonden har ett namn som antyder att investeringar enbart görs i en viss bransch så är detta inte alltid fallet. Istället kan sanningen vara en helt annan vilket gör att det alltid lönar sig att vara aktiv och påläst när man investerar i branschfonder.

Avkastning och risk

Branschfonder är så kallade högriskfonder vilket innebär att investeringen är kopplad till hög risk. Detta beror bland annat på att själva fonden till stora delar består av aktier. Det är alltså inte särskilt vanligt att branschfonder utgörs av räntebärande papper vilket annars är en faktor som brukar sänka risken på en fond. Dock ska det sägas att det finns de branschfonder som även består av andra tillgångar. Det kan handla om obligationer eller andra alternativa värdepapper. Att branschfonden därtill enbart är kopplad till en specifik bransch ökar risken i fonden. Drabbas hela branschen av en nedgång så påverkar detta hela innehavet.

När det gäller avkastningen på branschfonder så påverkas denna av hur branschen går. Är utvecklingen inom branschen stark så kommer detta också visa sig i en högre avkastning i fonden. Riskspridningen är också bättre i jämförelse mot om du handlar enskilda värdepapper i företag som ingår i branschen. Går företaget dåligt kommer aktien minska medan du i en branschfond även har aktier i andra bolag som kan väga upp förlusten. Detsamma gäller dock avkastningen. Eventuell avkastning bör dessutom ställas i relation till fondavgiften som du betalar när du investerar i en branschfond. Avgifterna för förvaltning av dessa fonder är ofta höga och bör kollas upp innan en eventuell investering.

Utbud av branschfonder

Morningstar Det finns många branschfonder att välja mellan för dig som är intresserad av en investering i en viss bransch. Dock är det inte alla branscher som finns representerade på de olika fondtorget. Utbudet består främst av fonder som är kopplade till större branscher så som miljö, fastigheter, teknik, råvaror, energi, finans och jordbruk.

För dig som vill veta exakt vilka branscher som det går att investera i rekommenderar vi att besöka Morningstar. Detta är ett fondratinginstitut som verkar hel oberoende av företag och banker. Hos Morningstar har du alltid möjlighet att läsa på om de olika fonderna som finns. Du kan bland annat se över hur den historiska avkastningen sett ut för en viss fond. Du kan även se vilken risk och vilka kostnader som fonden är kopplad till. Därtill bedömer Morningstar samtliga tillgängliga fonder. Detta genom en rating som du kan se hos samtliga fondtorg där du handlar fonder. Nedan kan du se exempel på branschfonder som du kan investera i.

LEI-kod nödvändig för företag

Om du tänkt att köpa- eller sälja branschfonder med ditt företag så måste du först se till att skaffa en LEI-kod. LEI nummer är obligatoriskt för alla juridiska personer som handlar med värdepapper inom Europa. Oavsett om du tänkt handla branschfonder via din bank eller en nätmäklare så kommer du att behöva en LEI. Har du ingen befintlig LEI så kan du ansöka om en på www.leicertificate.org. Ansökan tar bara några minuter och ditt LEI nummer registreras i GLEIF databasen dagen efter. Därefter kan du fritt köpa- och sälja branschfonder hos valfri nätmäklare eller bank. Glöm inte att lei-koden enbart är giltig under ett år. Därefter måste den förnyas igen.

Exempel på svenska branschfonder

Handelsbanken IT-fond
Länsförsäkringar Teknologi
SEB Läkemedelsfond
SEB Bioteknikfond
Swedbank Robur Råvarufond
Swedbank Robur Realinvest
Öhman Nordisk Miljöfond