Branschfonder

BranschfonderBranschfonder är snäva och inriktar sig på investeringar inom en viss bransch. Har du bra insikt i en bransch och tror på en stark utveckling kan därmed denna fondtyp passa dig. Men en småsparare som inte har så bra insikt i vad det innebär att investera i en viss bransch bör vara aktsam. Det kräver att man är mycket påläst. Att gå på magkänsla eller intuition om att utveckling går åt rätt håll i just denna bransch kan lika gärna blir lika fel som rätt.

Branschfonder bör man inte välja om man letar efter en långsiktigt investering. Detta då det kan vara svårt att sia om hur utvecklingen på sikt. Man bör därmed vara väl medveten om att branschfonderna är en kortsiktig investering. De bör ses över och utvärderas med jämna mellanrum. Ofta går branscher i cykler och då vill man hänga med när det går upp men dra sig ur innan det går ned igen eller uppgången avtar och avkastningen uteblir.

Spara i branschfonder hos dessa nätmäklare
0.35% - 0.90%
0.00% - 0.00%

Avkastning och risk

Oftast består branschfonder till stora delar av aktier, vilket innebär att många av fonderna är högriskfonder. Men det finns även branschfonder som består till stora delar av värdepapper eller andra tillgångar. Det vanligt är dock att branschfonder har ett stort aktieinnehav vilket bär med sig en högre risk. Avgiften brukar också allt som oftast vara höga så det är något man även bör vara medveten om och bör kolla upp om den står i kontrast med den förväntade avkastningen.

Utbudet

Det är inte all branscher som ingår i utbudet och exempel på branscher som du hittar om du söker hos Morningstar är fastighetsbolag, finans, jordbruk, miljö, bioteknik, råvaror, energi osv. Därmed faller exempelvis råvarufonder under denna fondkategori.

Exempel på branschfonder

Handelsbanken IT-fond
Länsförsäkringar Teknologi
SEB Läkemedelsfond
SEB Bioteknikfond
Swedbank Robur Råvarufond
Swedbank Robur Realinvest
Öhman Nordisk Miljöfond

Branschfonder hos Nordnet

Läs på om innehavet innan du köper andelar i en branschfond

Om en branschfond har en speciell inriktning som exempelvis råvaror så kan det vara så att tillgångarna även kan bestå av annat än just investeringar relaterat till råvaror men att fonden i huvudsak består av sådana investeringar. Så även om namnet säger en sak om fonden behöver inte det vara hela sanningen, det får man kollar upp själv.