LEI-kod

År 2014 utformade European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) ett krav om att alla juridiska personer som bedrev handel med värdepapper måste kunna identifieras med hjälp av en LEI-kod. Om du har en firma eller ett bolag har du rapporteringsskyldighet då du handlar med derivat och värdepapper och med hjälp av LEI-koden kan olika tillsynsmyndigheter få bättre insyn i dina transaktioner.

En LEI-kod behöver förnyas årligen och det tillkommer en avgift för varje nytt år. Via oss på Allt om Spara kan du registrera en LEI-kod till ett av nordens bästa priser. Du har möjlighet att välja mellan att teckna för 1, 3 eller 5 år på en gång. Väljer du att teckna för 5 år betalar du nu endast 550 kronor per år. Denna kostnad inkluderar alla avgifter.

Detta är LEI

LEI kod Legal Entity Identifier (LEI) är en global alfanumerisk kod som används av bland annat tillsynsmyndigheter för att identifiera juridiska personer som tar del av finansiella transaktioner.

Under 2014 trädde ett krav på LEI-kod utformat av EMIR i kraft. Detta krav gällde då endast handel med derivat. Under 2018 tillkom en EU-förordning (MiFID II) som gör att alla värdepappersaffärer omfattas av kravet och därmed många fler företagare. Syftet med LEI-koden är som sagt att förbättra insynen i finansiella datasystem. Att göra det enkelt att reda på vilka företag som handlar med värdepapper och vilka beslutsfattare som ligger bakom de värdepappersaffärer som dagligen görs i Europa.

I Sverige är det bland annat Finansinspektionen som kan ta del av uppgifterna från LEI-koderna för att få närmre insyn i transaktioner. Om du vill veta mer om hur LEI-koden fungerar rent praktiskt hittar du ytterligare information hos LEI Register.

En kod med 20 tecken

LEI-koden består av 20 tecken och baseras på standarden ISO 17442, utvecklad av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Numret är unikt för varje bolag och ska identifiera ett företag i ett globalt finansiellt system. De första fyra symbolerna i koden berättar vilken LOU som utfärdat den, därefter följer vanligen 2 nollor och sedan en 12 tecken lång kombination av siffror och bokstäver som är unikt för varje bolag. Kombinationen avslutas med ett 2-siffrigt kontrollnummer.

Förnya Lei

Vem behöver LEI?

Alla företag som handlar med någon form av värdepapper - exempelvis aktier, obligationer eller räntesvappar - på den europeiska marknaden måste ha ett LEI-nummer. Detta enligt ett beslut som trädde i kraft den 3 januari 2018. Beslutet omfattar alla handelsenheter, såväl enskilda firmor som större bolag och organisationer.

Anledningen till att denna kod behövs är för att behöriga myndigheter ska kunna koppla samman de transaktioner som sker på värdepappersmarknaden med berörda företag eller organisationer. Detta gör att de juridiska rapporteringsskyldigheter som finns kan upprätthållas. Enligt lag måste alla bolag och organisationer som handlar med värdepapper rapportera sina transaktioner till ett godkänt register.

Om du har ett företag eller bolag som handlar med värdepapper måste du alltså ha en giltig LEI-kod. Saknar du det kan du bli nekad att använda de investeringstjänster som finns på marknaden. Koden måste uppdateras en gång om året.

Vad kostar en LEI-kod?

Priser LEI Kostnaden för en LEI-kod kan skilja sig rejält mellan de leverantörer som tillhandahåller dem. Då en LEI-kod helt enkelt är ett nummer för identifikation kan den inte bli bättre på något sätt beroende på vilken leverantör du väljer att registrera den hos. Därmed är det klokt att jämföra de olika leverantörerna på marknaden så att du är säker på att få ett bra pris. Via oss på Allt om Spara kan du registrera en LEI-kod till följande priser:

Registrera en LEI-kod via Allt om Spara

Via Allt om Spara ger vi dig möjligheten att registrera eller förnya LEI-kod till ett av nordens lägsta priser. Ju längre du väljer att teckna upp dig desto lägre blir priset per år:

Teckna LEI i 1 år - betala 700 kr

Teckna LEI i 3 år - betala 1800 kr

Teckna LEI i 5 år – betala 2750 kr (endast 550 kronor per år)

Ovanstående priser är bland de billigaste som finns på den nordiska marknaden. Priserna kan jämföras med nordens ledande aktör vars avgift ligger på 1099 kronor per år plus ytterligare 110 kronor i tilläggsavgift.

Om du väljer att registrera dig via oss på Allt om Spara betalar du endast den avgift vi uppger här ovan. Både GLEIF-avgift och registrering ingår i priset (något du bör ha i åtanke då du jämför priser mellan olika leverantörer). Samma priser gäller även vid förnyelse av registrering. Priserna inkluderar inte moms, så om du saknar giltigt EU-momsnummer tillkommer momskostnad.

Väljer du att teckna för 5 år på en gång sparar du hela 150 kronor per år. LEIRegister kommer då att sköta förnyelsen av koden varje år så att du kan fokusera på annat.

Denna tjänst tillhandahålls av LEIRegister som är ansluten till den ackrediterade utgivaren RapidLEI. Tillsammans arbetar de med att automatisera LEI-registreringar och kan erbjuda en effektiv registrering där du kan få din LEI-kod samma dag om du genomför registreringen innan klockan 16:00.

GLEIF

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en internationell organisation som har fått i uppdrag att stödja implementeringen och användandet av LEI. GLEIF har sitt huvudsäte i Basel, Schweiz, och deras tjänster säkerställer LEI-systemets funktionssäkerhet. De har därmed ansvar över att övervaka de LEI-leverantörer som finns på marknaden. Är du osäker på om din LEI-kod är giltig kan du kontrollera den hos GLEIF. Här kan du även få en lista över godkända aktörer som behandlar LEI-koder.

Regler kring utfärdande av LEI

Idag kan du hitta massor av webbtjänster som erbjuder såväl registrering som förlängning av LEI-koder. Däremot är det färre av de specifika institutioner som behandlar och administrerar LEI-koderna. För att få erbjuda denna tjänst krävs ett godkännande från LEI Regulatory Oversight Committee. Har man som aktör fått detta godkännande benämns man som LOU (Local Operating Units). I dagsläget finns ingen LOU baserad i Sverige men väl i de större europeiska länderna.

Den registreringstjänst vi tillhandahåller här på Allt om Spara kommer från LEIRegister, som i sin tur är en tjänst från RapidLEI. RapidLEI har tillstånd från GLEIF att erbjuda såväl ny registrering som förnyelse. De är alltså en så kallad LOU.

Frågor och svar

Har det någon betydelse var jag skaffar min LEI-kod?

Nej, så länge det är en korrekt LEI-kod spelar det ingen roll. Är du osäker kan du kolla på listan över godkända institutioner hos GLEIF.

Behöver jag som privatperson ha en LEI-kod?

Nej, kravet gäller endast för juridiska personer (dvs företag och organisationer)

Vad händer om vi inte skaffar en LEI-kod?

Då kommer ni inte att kunna handla med värdepapper.

Hur länge är en LEI-kod giltig?

En LEI-kod är giltig under ett år och måste därefter förnyas.