Aktier

Aktier

En aktie kan sägas vara ett bevis på ett delägarskap i ett börsnoterat företag. Aktien ger dig rätten att ta del av utdelningar som görs i företaget. En aktie medför också att du har rätt att rösta på stämman i företaget om hur saker och ting skall skötas.

Undvara kapital över längre tid

Att spara i aktier innebär att man bör ha ett intresse av att följa med i hur börsen rör sig och hur saker och ting fungerar i den finansiella världen. Har du inte ett intresse så finns det andra former av sparande som lämpar sig bättre. Ytterligare förutsättningar för att sparande i aktier skall bli lönsamt är att du kan undvara ett visst kapital under en längre tid samt att du måste vara medveten om att risken att du förlorar ditt insatta kapital är överhängande. Rent historiskt har dock aktiesparandet sett väldigt bra ut och varit betydligt mer lönsamt än många andra sparandeformer. Problemet är att det snabbt kan vända. Aktier och aktiekursen påverkas av allt som rör samhället i form av större beslut i företag, politiska beslut samt hur företagets kunder ställer sig till olika genomföranden. En aktie som stigit i raketfart kan rasa över en natt. 

Borja handla med aktier idag

Passar

Att spara, eller mer att handla, med aktier är ett bra sätt om du har större belopp som du kan undvara samt att du också kan ha det placerat under en längre tid. Det här gör att avkastningen blir högre och att du har "råd" att tappa i värde för att det sedan skall kunna gå upp igen. Glöm inte att vara medveten om att pengarna också kan försvinna.

Risker 

Aktier är det mest riskfyllda sättet att spara på. Du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital.