valutaomvandlare

konvertera valuta direkt

Valutaomvandlare Alla är vi då och då ute och reser och även om många börjat gå över till gemensamma valutor så är det fortfarande långt ifrån alla som använder sig av någonting annat än sin egen valuta. Det kan därför vara ganska svårt att hålla reda på i vilka kurser som den aktuella valutan faktiskt står i. Dessutom kan beräkningen känns jobbig och omständig med mycket decimaler och division åt olika håll. Varför inte använda sig av en enkel och snabb valutaomvandlare? Du kan med fördel helt kostnadsfritt ta hjälp av vår valutaomvandlare som direkt visar dig hur mycket utländsk valuta du får för dina svenska kronor just nu.

Använda valutaomvandlaren

Det är ingen direkt svårighet att använda sig av vår valutaomvandlare. Du fyller i hur mycket pengar du vill växla in och därefter väljer du vilken valuta du skall köpa. Om det är annan valuta än den svenska kronan som du vill växla in så ändrar du enkelt detta i fältet för "Från". Detta kan vara aktuellt om du exempelvis sitter på mycket utländska valutor som du skulle vilja bli av med. Det går såklart lika bra att växla in en utländsk valuta mot en annan. Genom att använda vår valutaomvandlare får du snabbt ett tydligt svar om hur mycket valuta du kommer att få för de inväxlade pengarna. Du har även tillgång till en lathund som ger dig en överblick av valutans värde. Se till att bokmärka Allt om sparas valutaomvandlare då den kan vara bra att ha tillgång till när du är ute och reser.

Valutaomvandlare

När du väl bokat din semesterresa så är det dags att växla in pengar eftersom du troligtvis har ett behov av att använda dig av semestermålets lokala valuta. Använd vår Valutaomvandlare för att enkelt se hur mycket pengar du får till resan efter växling.

kr
Så växlar du valuta

vaxla pengar Om du ska ut och resa kan det vara bra att växla pengar innan du far iväg. Om du missar att göra detta eller helt enkelt inte hinner så går det självklart även bra att göra det utomlands. Dock är det alltid bra att ha lite kontanter med sig ifall något oförutsett händer innan du installerat dig på din destination. I många länder är drickskulturen dessutom annorlunda än här i Sverige och i länder som exempelvis USA så baserar sig de flesta serviceyrken på dricks. Därför kan det vara bra att redan vid taxifärden från flygplatsen ha lite lokal valuta med sig .

Om du ämnar att växla valuta innan avresa så går det med fördel att göra detta på växlingskontor i din hemstad. Forex erbjuder växlingskontor i de flesta större städer men du kan räkna med att få betala en avgift eller en viss provision på summan du växlar. Växlingskurserna kan dessutom variera rejält mellan olika växlingskontor. Ett bättre alternativ är att växla in pengarna hos din bank om du har möjlighet att göra detta. Detta då avgifterna ofta är lägre hos storbankerna. Den avgift som valutakontor och banker tar för växlingen går under benämningen spread.

Det bästa och billigaste sättet att växla pengar idag är att ta ut pengar direkt från bankomaten. Detta kan du göra när du nått din slutdestination och du använder då ditt vanliga bankkort. Man får räkna med en mindre avgift men växelkursen är vanligtvis bättre än de kurser som växlingskontoren erbjuder.

Vanliga frågor och svar om valutaomvandling

Här finner du svar på vanligt förekommande frågor om valutaomvandling och växling. För övriga frågor hänvisar vi dig till ditt lokala växlingskontor. Notera att olika regler och rutiner kan förekomma beroende på vilken bank eller vilket växlingskontor du besöker.

Är det möjligt att växla tillbaks valuta om jag får pengar över när jag varit ute och rest?

Du har alltid möjlighet att växla tillbaka valutan. Dock gäller det att du har sparat kvittot om du inte vill dra på dig en extra avgift. Återväxlingen innebär att du får tillbaks den valuta som gäller i det land som växlingen sker.

Har växlingskontoren alltid den valuta som efterfrågas?

Det är inte alltid som växlingskontoren har inne alla valutor samtidigt. Det finns många saker som påverkar vilka valutor som faktiskt finns inne. Med anledning av detta så kan det vara en god idé att kontakta ditt lokala växlingskontor och reserverar valuta ett par dagar innan växlingen ska ske.

Vilka avgifter tillkommer vid valutaomvandling?

I de allra flesta fall tar både banker och växlingskontor ut en avgift vid valutaomvandling. Denna avgift ska täcka de utgifter som kontanthanteringen innebär. Dock är det inte alltid som alla aktörer är särskilt transparenta med sina avgifter. Istället kan avgiften för din växling vara inbakad i växlingskursen. Istället för att betala en fast avgift får du då en sämre valutakurs.

Hur stora summor får man växla in?

I regel har vare sig växlingskontor eller banker några begränsningar gällande summan som får växlas in. Däremot kan du komma att behöva visa underlag för varifrån pengarna kommer samt anledningen till att du ska växla. Detta gör man för att undvika pengatvätt.

Inflationen påverkar valuta och växelkurs

Inflationen påverkar valutan Med vår valutaomvandlare får du alltid dagsfärska valutakurser vilket gör att du slipper tråkiga överraskningar på växelkontoret. Istället vet du redan på förhand hur mycket pengar du får i den lokala valutan. Vad många kanske inte är medvetna om är att växelkurserna ändras på daglig basis. Därmed kan man tjäna pengar på att växla olika valutor vid rätt tillfälle. Dock är det såklart svårt att förutspå hur valutorna ska utvecklas men det finns många som idag gör stora pengar på att spekulera i just valuta. Dessa personer är i regel väl insatta i vad det är som påverkar valuta och växelkursen.

Bland annat påverkas valutan av inflationen som innebär att det sker en ökning av prisnivån i samhället. Inflationen bidrar till att pengarna minskar i värde vilket gör att man får färre varor för samma mängd pengar. Inflation kan uppstå om det finns för stora mängder pengar i landet. Vidare kan inflation orsakas av att efterfrågan är högre än produktionstakten samt förväntningar på prisökningar.

Även penningpolitiken påverkar valutan och om exempelvis repräntan höjs så kommer den svenska kronan stärkas. När kronan stärks förstärks också efterfrågan på densamma. Detta innebär att kronan står sig bättre mot andra valutor som återfinns i vår valutaomvandlare så som dollar och euro. När växelkursen stärks innebär detta att svenska tillgångar blir mer attraktiva. Vidare innebär det att utländska varor blir billigare när du är ute och reser och använder dig av lokal valuta. Åtminstone om du växlat in den lokala valutan mot svenska kronor. En stark växelkurs går under benämningen appreciering och bidrar ofta till en sänkt inflationstakt.