Etiska fonder (SRI-fonder)

Etiska fonderI dag finns det ingen direkt klar definition om vad som krävs för att en fond ska räknas som etisk. Etiska fonder, SRI-fonder Social Responsible Investments),  kan exempelvis ha en given strategi där man inte göra investeringar i företag som bryter mot en viss norm. Det kan även vara så att man utesluter företag inom en viss bransch. Eller företag som bedriver handel med varor som alkohol, tobak, vapen med mera. Det finns även etiska fonder som som tar hänsyn till hållbar utveckling och miljöfrågor när de gör vidare investeringar inom fonden och kan ha som krav att företag som man investerar i har en tydliga strategi för dessa frågor.

Om du söker efter fonder idag så hittar du flera fonder som ha ordet etisk i namnet, men det finns även väldigt många fonder som är etiska även fast det inte framgår i fondens namn. Se exempelvis ”Swedbank Robur Humanfond” som är en etiska fonder från Swedbank där det inte framgår i namnet. Men läser man mer om fonden och hur man gör investeringar inom fonden så framgår det mer om vilka aspekter man tar hänsyn till.

Spara i etiska fonder här
0.15% - 0.90%
0.00% - 0.00%

Risk och avkastning

De etiska fonderna kan vara olika när det gäller investeringsstrategi. Det gör det svårt att göra någon generalisering när det gäller avkastning och risk. Etiska fonder kan vara alltifrån räntefonder, blandfonder, aktiefonder, indexfonder, hedgefonder med mera. Det innebär att du kan välja och vraka för att hitta den räntefond som passar din investeringsfilosofi.

Fonder hos Avanza

Ej förväxla med ideella fonder

Etiska fonder och ideella fonder benämns ofta tillsamman men ska inte förväxlas. Ideella fonder gör avkall på en del av sitt kapital varje år till ett visst ändamål exempelvis cancerforskning. Men en etisk fond gör inte något sådan avkall utan tar mer hänsyn till investeringar som görs inom fonden. Dock är det många fonder som räknas som både ideella och etiska.

Etiska fonder - för dig som vill göra ett ställningstagande

Att investera i etiska fonder passar den som helt enkelt vill påverka hur företag gör investeringar. Hittar man rätt fond så behöver detta inte nödvändigtvis betyda något större avkall på avkastning om man jämför med samma fondtyp. Det finns dock etiska fonder som har gått ifrån eller som tummar lite på sina egna etiska regler. Så om det är väldigt viktigt för dig att dessa regler följs så läs mer om vad som skrivs om fonden i medierna eller på nätet. Eller att fonden håller sig till vissa etiska regler men som tydligt bryter mot andra.