Ideella fonder

pengar

Ideella fonder särskiljer sig från de övriga fonderna eftersom en del av avkastningen, ofta kring 1-2 procent, skänks till ett visst ändamål. Fonden i sig är vinstdrivande men som andelsägare så gör man avkall på en del avkastningen. Detta för att skänka till välgörande ändamål.

Förväntad avkastning

Eftersom ideella fonder skänker en viss procent av sin fondförmögenheten eller en del av förvaltningsarvode varje år kan man förvänta sig att få en mindre avkastning när man investerar i fonden, jämfört med övriga fonder. Att investera i en ideell fond gör man inte för att i första hand förvänta sig en hög avkastning. Det gör man mer för att stödja exempelvis forskning, en organisation eller en förening.

Avanza

Risker med att investera i en ideell fond

Hur investeringsstrategin ser ut i en ideell fond är olika, från fond till fond. Ofta har en ideell fond med ett stort innehav av aktier, och därmed med en relativt hög risk, för att på så vis också maximera avkastningen och den summan man skänker till det specifika ändamålet.

Det är dock svårt att göra en generell riskbedömning, utan det bästa är att läsa i fondens faktablad för att veta mer. Gör därefter en egen riskbedömning utefter informationen. Kolla hur innehavet ser ut i fonden och vad man fokuserar på att investera i.

Det är dock vanlig att förvaltaren har ett etisk investeringsstrategi, vilket innebär att många ideella fonder också kan räknas in som etiska fonder. En etisk fond gör investeringar med hänsyn till de företag som man köper aktier i. Företag som bedriver handel med alkohol, tobak, vapen eller som bryter mot mänskliga rättigheter är exempel på investeringar som kan räknas bort i dessa sammanhang. Dock är det viktigt att poängtera att alla ideella fonder inte räknas som etiska fonder. Det är något man får kolla upp.

Fördelen med ideella fonder

Att investera i en ideell fonder är både ett bekvämt och smart sätt att skänka pengar. Framförallt så slipper du betala skatt på summan, jämfört om du skulle ta ut vinsten, och betala kapitalskatt, för att sedan sätta över pengarna till det ändamål som du vill skänka pengarna till.

Exempel på ideella fonder:

Skandia Cancerfonden
Skandia Världsnaturfond
Swedbank Robur Humanfond
Folksam Idrottsfonden
Nordea Olympiafond