Fondspara

en enkel sparandeform

Många väljer idag att spara sina pengar i fonder. Därför har vi på Allt Om Spara valt att skapa en ny sektion som inriktar sig på just fonder. Där förklarar vi vad fonder är för något och allt runt omkring. Det finns flertalet olika typer av fonder vilket gör att valmöjligheterna är stora. Ett sparande i fonder är flexibelt vilket innebär att du antingen kan välja att sätta in en engångssumma. Den ligger sedan kvar i fonden till du väljer att sälja av den. Eller så gör du insättningar varje månad. Det viktigaste är att du tar hand om dina fonder och håller koll på marknaden. Detta för att få en god avkastning i slutändan.

Topplista fondsparande
0.40% - 1.00%
0.00% - 0.00%
0.00% - 0.35%

Vad är fonder?

Fonder En fond är en samling investeringar i aktier och andra värdepapper. Investeringarna är ofta i mångmiljonklassen och det är förvaltare som tar hand om själva fonden. Vanligtvis är det flera större företag som går samman och satsar pengar i fonden. När du köper en fond så köper du en andel av fonden. Fonden kan då bestå av en mängd olika investeringar vilket medför en bra riskspridning. Om tillgångarna i fonden stiger så ökar också generellt fondens värde. Värdet på andelarna kan uttryckas som ett genomsnittligt anskaffningsvärde.

Fonder riktar ofta in sig på investeringar inom olika områden och branscher. Är du intresserad av att investera i Östeuropa eller Asien så kan du hitta fonder som enbart investerar i dessa områden. Du köper och säljer fonder via din bank eller annan förvaltare. Förvaltaren är då enligt lag skyldig att delge dig information om fonden. På så sätt vet du vad det är för typ av investeringar som görs innan du tar ett beslut. Med anledning av förvaltningen är detta ett enkelt och lättskött sätt att investera pengar.

Aktiefonder som enbart består av aktier brukar kallas för högriskfonder. Dessa kan ge väldigt god avkastning men du riskerar också att göra stora förluster. Allt beror på hur marknaden utvecklas. Fonder som löper en låg risk ger istället också en låg avkastning och det handlar då främst om räntebärande fonder. Det finns många olika typer av fonder och exempel på dessa är aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond-i-fond, indexfonder och hedgefonder.

Fondspara hos Avanza

Fondavgiften kan äta upp avkastningen

Förvaltningsavgiften är en del som man bör ta i beräkning innan man investerar i en fond. Ofta gör man långsiktiga investeringar i fonder där en hög förvaltningsavgift kan äta upp stora delar av din vinst. Förvaltningsavgiften är med andra ord en av de viktigaste punkterna att hålla reda på innan du gör en investering i fonden. Avgiften som du får betala beräknas procentuellt baserat på ditt innehav. Detta innebär också att din avkastning minskar. Därmed är avgiften är avgörande faktor när man ska välja fond. Detta för att i slutändan kunna få en så hög avkastning som möjligt. Det är viktigt att man gör en grundlig research om de olika fonderna och läser på så mycket som möjligt innan man gör investeringar i fonden.

Detta gör fondförvaltaren

En fondförvaltare tar hand om fonden och tillhörande investeringar. Det kan handla om din vanliga bank eller om en extern aktör. För att förvalta fonden och se till att denna får en god utveckling utgår en årlig fondavgift. Denna avgift kan även kallas förvaltningsavgift och dras automatiskt av från dina besparingar. Fondavgiften brukar ligga på 1-2 procent per år.

Kom igång med fondsparande

Börja fondspara En av fördelarna med att fondspara är att det är mycket enkelt att öppna en depå och börja handla direkt. Mot en låg avgift kan du kan göra detta direkt via din internetbank. Därefter kan du välja och vraka bland alla fonder som erbjuds. Banken har vanligtvis sina egenförvaltade fonder men du får även tillgång till ett fondtorg där även fonder från andra förvaltare finns representerade. Hur du väljer att fondspara är helt upp till dig. Du kan göra månatliga insättningar med mindre belopp. Du kan också göra större sporadiska överföringar eller helt enkelt spara på något helt annat sätt. Som du hör är sparande i fonder ett mycket flexibelt alternativ.

Stort utbud av fonder

Att fondspara har blivit otroligt populärt och vanligt förekommande bland den stora massan. Bankerna satsar också stort på denna sparform. Banker erbjuder i dag en uppsjö av olika fondtyper med olika risknivåer och förväntad avkastning. Därmed kan du välja en fond som passar din filosofi när det gäller sparande. När du ska fondspara så gäller det ha god kännedom om vad de olika typerna innebär. Exempelvis så är räntefonder ett bra alternativ för den som vill ta en liten risk och som inte kräver någon högra avkastning. Men för den som förväntar sig en högre avkastning är aktiefonder ett bättre alternativ. Dock är dessa fonder förknippade med hög risk eftersom de till stora delar består av investeringar i aktier.

I dag finns det mycket information att tillgå om de olika fonderna. Tillgång till historisk data och information som bankerna och förvaltaren måste tillhandahålla. Det gör att du kan snabbt få en överblick av hur fonden har presterat och vad du kan förvänta dig för avkastning. Men som de flesta investeringar så kan det både gå uppåt och nedåt.  Historisk data är inget som garanterar framtida avkastning

Därför bör du välja fondsparande

fondspara Det är enkelt att handla med fonder

fondspara Du sprider riskerna

fondspara Stor valmöjlighet

fondspara En förvaltare tar hand om investeringarna i fonden

fondspara Du kan ta ut och sätat in pengar i fonden som du önskar helt utan avgifter