Fond i Fond

För den som vill satsa på fonder men själv inte orkar att sätta sig in i olika fonderalternativ och skapa en egen portfölj, och hålla den uppdaterad, så är fond-i-fond ett bra alternativ. Ett bekvämt alternativ som dock oftast kostar mer än det smakar. Men hittar du rätt fond-i-fond så kan det bli en bra affär.
En fond-i-fond innehåller en blandning av andra fonder och ofta med en specifik inriktning. Riskerna i fonden sprids genom att satsa på många olika fonder och fondförvaltaren är ofta mycket aktiv med att flytta och ändra innehavet i fonden för att alltid följa riktlinjerna för fonden. Dock kräver detta mycket övervakning och mycket närvaro, en sak många fondförvaltare in alltid klarar av.

Passar
Fond-i-fond passar den som inte har tid eller energi att skapa en egen investeringsportfölj med fonder, för att sprida riskerna, och är bredd att betala en slant för besväret.

Risker
Som det ofta är så är risken med en fond-i-fond olika och beror helt på vad för riktlinjer som är uppsatta för fonden. Hedgefond-i-fond innebär ofta en hög risk och det kan gå utför även för den mest rutinerade fondförvaltaren.

Ingen kapitalskatt tillkommer vid byten inom fonden

Den stora fördelen med att investera i en fond-i-fond är att när fondförvaltaren köper och säljer fonder inom fonden så uppstår det inte någon form av kapitalsskatt som du måste betala för vinsten. Detta skulle annars vara fallet om du som privatperson skulle skapa en egen portfölj och handla med fonder.

Höga förvaltningsavgifter

Så fungerar en fond-i-fond Att förvalta en fond-i-fond kräver en närvaro och aktivitet som andra fondertyper inte är i behov av. Det innebär att fondavgiften också är relativt hög. Sen är det oftast två fondavgifter som tas ut av fondeförvaltaren. Först måste du betala den ”vanliga” förvaltningsavgiften som tillkommer för administrering av fonder. Men sen tillkommer även förvaltningsavgifter för investeringar i andra fonder vilket gör att du får betala avgifter i flera led.

Detta är också den stora nackdelen med fond-i-fond och också den del som många experter kritiserar. En fond-i-fond kan omfattas av en fondavgift på flera procent vilket gör att den goda avkastning som förväntas inte blir så mycket bättre än om man jämför med andra fondalternativ.

Lagstiftningen i Sverige reglerar att bolagen som erbjuder fonder inte får ta ut en avgift om blandningen är mellan egna fonder.
Hedgefond-i-fond

En fördel med fond-i-fond är att man kan få tillgång till populära hedgefonder. De som annars har höga krav för de som vill investera och höga minibelopp. Men genom en hedgefond-i-fond:en kan du således få vara med och ta en del av kakan från en hedgefond som annars är stängd för allmänheten. Men det är till en risk då även de mest rutinerade förvaltarna kan misslyckas med att investera i hedgefonder. Något som kan det bli väldigt kostsamt.

Hedgefond-i-fond är således ett alternativ som passar den rutinerade spararen. Rätt använt så kan man sänka riskerna eftersom att man sprider sina risker. Det gäller att läsa på om fonden och vad för inriktning den har och riktlinjer.