Fondavgift

Vad är en fondavgift? Detta är en helt relevant fråga då fondavgiften nästintill bör vara avgörande när du börjar handla med fonder. Avgiften går även under namnet förvaltningsavgift och är den kostnad du måste stå för när du äger andelar i en fond. Fondavgiften betalas årsvis och ligger i regel på några procent. Detta kanske inte låter som särskilt mycket men då ska man veta att fonder i regel heller inte har så stor avkastning. Med andra ord finns det risk att själva avgiften äter upp avkastningen. Äger du fonder under en längre tid så kommer fondavgiften tillslut bli en hög kostnad.

Så påverkar en fondavgift avkastningen

Fondavgifter Många som sparar i fonder gör det långsiktigt och har ofta ett stort kapital investerat. Där spelar fondavgiften en stor del i hur hög avkastning du kan förvänta dig. Om en fond har en förväntad avkastning på 10 procent och förvaltningsavgiften ligger på 2,30 procent så innebär detta att den reella avkastningen ligger på 10 - 2,30 = 7,70 procent. Ser man istället på indexfonder med låg avgift med en avkastning på 9 procent och avgift på 0,3 procent så har du tjänat en procent i avkastning per år. Har du då 100 000kr investerade så innebär detta att du tjänar 1000kr per år. Med anledning av detta bör du alltid se över fondavgiften innan du investerar dina pengar.

Trots att vi vill betona vikten av att du alltid bör granska fondavgiften som är kopplad till de olika fonderna så är det inte enkom detta som ska vara avgörande när du investerar. Istället är det många faktorer som ska spela in när du väljer en fond. Det handlar bland annat om förväntad avkastning, eventuell valutapåverkan samt volatilitet. Vill du vara säker på att inte betala för mycket men ändå få en god avkastning så kan du välja billiga fonder som följer index.

Avanza

Varför betalar man fondavgift?

Fondavgiften är en förvaltningsavgift som förvaltaren tar ut för att ta hand om och administrera fonden. Detta innebär att förvaltaren arbetar för att fonden ska gå så bra som möjligt. Därtill är det förvaltarens arbete att göra så bra investeringar i fonden som möjligt. Med anledning av detta så ligger fondavgiften ofta på mellan 0-3%. Exakt hur avgiften ser ut beror mycket på huruvida fonden är passiv eller aktiv. Detta är egentligen detsamma som hur mycket arbete fondförvaltaren lägger ner på att investera i fonden. När det gäller passiva fonder så handlar det ofta om indexfonder. I indexfonder styrs innehavet av datorer som räknar ut hur  fonden ska se ut efter rådande riktlinjer.

Många banker lockar sina kunder att välja fonder med höga avgifter så det gäller att vara uppmärksam. Indexfonder är ett bra alternativ då avgiften på dessa fonder ofta är låg. Detta beror som vi tidigare nämnt på att förvaltaren inte behöver administrera fonden på samma aktiva sätt. Avanza Zero från nätmäklaren Avanza är ett bra exempel på en populär lågprisfond. I denna fond är fondavgiften 0% Avanza Zero följer då Stokholmsbörsen OMX30. Detta är ett bra investeringsalternativ för dig när konjunkturen pekar uppåt.

Fondavgift kontra risk

Ser en fond ut att ha gått bra historiskt samt haft en god avkastning så är detta ingen garanti för att du ska tjäna pengar. Ligger fondavgiften på runt 1-2% högre än på andra fonder så är detta ett varningstecken. Höga avgifter och hög avkastning innebär också oftast en högre risk. Därför är det bra att sätta in sig i vilka risker man tar när man ska välja fond. Man får helt enkelt göra en avvägning när det kommer till avkastning, risk och  fondavgift. Detta bör man sedan väga gentemot om man ska spara på lång eller kortsikt. Samt att väga detta gentemot om man ska spara på lång eller kort sikt.

I ett långsiktigt sparande kan man ta en högre risk då tiden talar för en. Sparar man istället kortsiktigt så har man inte riktigt råd med volatilitet och stora svängningar. Risken finns då att den nedåtgående kurvan är ett faktum just när man tänkt realisera sin avkastning. En avkastning som då kommer att vara obefintlig. Det gäller alltså att väga in många olika faktorer innan man väljer i vilken fond man vill placera sina pengar. Ta gärna hjälp av oberoende rådgivare som finns tillgängliga både på nätet och ute i verkligheten. Se bara upp med institutionella rådgivare då dessa är långt ifrån opartiska. Detsamma gäller även storbankerna som ofta har sina egna fonder där de vill att kunderna ska placera pengar. Detta oavsett vilken fondavgift som är kopplad till fonden.