Fondavgift

Se upp för höga fondavgifterVad är en fondavgift? En av de viktigaste delarna då man väljer mellan olika fondalternativ är fondavgiften, även kallad förvaltningsavgift. Det är en avgift som du betalar årligen och ligger oftast runt några procent. Det kan låta som lite men i det långa loppet så blir det mycket pengar.

Så påverkar en fondavgift avkastningen

Många som sparar i fonder gör det långsiktigt och har ofta mycket pengar investerade. Där spelar fondavgiften en stor del i hur mycket avkastning du kan förvänta dig. Om en fond har en förväntad avkastning på 10 procent och förvaltningsavgift på 2,30 procent så är den reela avkastnigen då 10 - 2,30 = 7,70 procent. Om du istället hittar en indexfond, som har låga avgifter, med en avkastning på 9 procent och avgift på 0,3 procent så har du tjänat en procent i avkastning per år. Och om du har 100 000 insatt så betyder det att du tjänar 1000 kronor per år, så titta alltid på fondavgift innan du investerar dina pengar.

Börja spara i fonder idag

Varför betalar man en fondavgift?

Fondavgiften är en förvaltningsavgift som förvaltaren tar ut för att ha hand om fonden och administrera den. Det innebär att förvaltaren då kommer att arbeta för att fonden kommer att gå så bra som möjligt och göra så bra investeringar som möjligt. På grund av detta så ligger fondavgiften ofta på 0-3 procent. Helt beroende på om det är en passiv eller aktiv fond. Det vill säga hur mycket arbete som fondförvaltaren lägger ned på att handla med investeringar. De passiva fonderna är bland annat indexfonder där innehavet i fonden styrs av datorer som räknar ut hur innehavet i fonden ska se ut efter rådande riktlinjer

Många banker lockar sina kunder att välja fonder med högra avgifter så här får man se upp. Som tidigare nämnt är indexfonder ett alternativ där fondavgiften ofta är låg på grund av förvaltaren inte behöver administrera fonden på samma aktiva sätt. Avanza Zero är ett bra exempel där fondavgiften är 0 procent och fonden följer då Stokholmsbörsen OMX30. Ett bra alternativ när konjunkturen pekar uppåt med andra ord.

Fondavgift kontra risk

Även om en fond ser ut att ha gått bra historiskt, att avkastningen är god, och att fondavgiften är en smärre sak trots att den ligger 1-2 procent högre än andra alternativ är detta ett varningstecken. Höga avgifter och hög avkastning innebär också oftast en högre risk. Därför är det bra att sätta in sig i vilka risker man tar när man ska välja fond. Man får helt enkelt göra en avvägning när det kommer till avkastning, risk och  fondavgift. Samt att väga detta gentemot om man ska spara på lång eller kort sikt. I ett långsiktigt sparande kan man ta större risk.