Blandfonder

BlandfonderEn blandfond är kort och gott en fond som blandar olika räntebärande värdepapper och aktier. Hur dessa är uppdelade inom fonden skiljer sig åt från fond till fond och det finns inga bestämmelser för hur denna uppdelning ska ske. Det bestäms av fondförvaltaren som oftast försöker hålla en jämn riksnivå för fonden.

Passar
En blandfond är ett bra komplement till dig som är beredd att ta lite högre risker än vid en lågriskfond. Du tar del av uppgångar i börsen men drabbas inte av samma höga risk som vid en renodlad aktiefond. Du gör en kombination av tryggheten i räntefonderna tillsammans med det lite mer vågade spelet i en aktiefond.

Risk
Risken beror helt på hur fonden är uppdelad mellan aktier och räntebärande värdepapper, men generellt sett är det ett mellanväg mellan aktiefonder och räntefonder.

Nätmäklare som erbjuder sparande i blandfonder
0.35% - 0.90%
0.00% - 0.00%

Fördelningen inom blandfonden

Fördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier avgör hur stor risken blir. Ju högre procent som ligger på aktier desto högre blir riskerna du tar. Givetvis är också möjligheten till en högre avkastning större vid en sådan fördelning.

Blandfonder har dock oftast samma fördelning vilket gör att blandfonder kanske inte alltid är det bästa alternativet. En mer aktiv fond är alltid att föredra, men då tillkommer oftast en högre fondavgift av fondförvaltaren för att administrera och bevaka fonden.

Välj bland blandformer hos Nordnet

Risktagandet i en blandfond

I en blandfond så kan förvaltaren skifta innehållet i fonden med tiden, vilket oftast beror på hur det finansiella läget ser ut. Detta anges i bestämmelserna för fonden hur blandfonden ska delas upp mellan aktier och räntebärande papper.

Risken med blandfonder beror på hur bestämmelserna för fonden ser ut och uppdelningen av räntebärande papper och aktier. Fler aktier innebär att risken att förlora pengar ökar samtidigt ökar även din chans till större avkastning. Det är en balansgång att ta ställning till.

Påverkan av valutor

Påverkan av valutor beror främst på antalet aktier och hur dessa är placerade. Om pengar i fonden är investerade i företag utomlands innebär detta att även valutor påverkar till viss del hur fondens utveckling och riskfaktor. Detta står specificerat om du läsare noggrannare om blandfonden och hur mycket av fondens andelar som är placerade utomlands.