Räntefonder

Räntefonder är förknippat med ett säkert sparande. Med anledning av detta är det många som väljer just räntefonder när börsen faller. Detta då man säkrar sina pengar samtidigt som man åtminstone får en låg avkastning på sitt kapital. Räntefonder passar även den person som inte är särskilt riskbenägen. Avkastningen på just dessa specifika fonder kan dock variera rejält beroende på hur ränteläget ser ut. Men det är alltid ett bra alternativ om man vill använda sig av riskspridning och minska den totala risken i sin portfölj. Och räntefonder ger åtminstone högre avkastning än att ha kapitalet på ett sparkonto.

Om du funderar på att börja spara i denna typ av fonder så bör du alltid läsa på lite först. Det är även en bra idé att se efter vilka avgifter som tillkommer varje fond. Avgifterna kan skilja sig åt ganska stort och ibland är avgiften för hög i förhållande till vilken avkastning fonden ger.

Börja spara i räntefonder här
0.40% - 1.00%

Olika typer av räntefonder

En räntefond innebär att den sparande placerar sina pengar i olika räntebärande värdepapper. Det kan handla om statsobligationer, bostadsobligationer och statsskuldväxlar. Gemensamt för samtliga räntefonder är att dessa har lägre risk än aktiefonder. Men därmed är också risken lägre vilket man bör vara medveten om innan man investerar i denna typ av fond. Oavsett vilken räntefond du väljer när du ska spara pengar så påverkas denna fond på ett eller annat sätt av ränteläget i landet och i världen. Under tider med minusränta är det då lätt att förstå att räntefonder kanske inte är förstahandsvalet för den som vill tjäna pengar snabbt.

När man talar om räntefonder så finns det två olika kategorier som dessa delas in i. Det handlar om långa räntefonder och korta räntefonder. Men det finns även realräntefonder och företagsobligationsfonder. Korta räntefonder är exempelvis penningmarknadsfonder och likviditetsfonder. Räntebärande papper i dessa fonder köps med en löptid på mindre än ett år. När det gäller det långa räntefonderna som även kallas obligationsfonder så är det tvärtom. Här investeras pengarna i fonden i statsobligationer och räntebärande papper med en genomsnittlig löptid som överstiger ett år. Vilken typ av räntefond som passar dig är högst individuellt vilket gör att du bör läsa om den här typ av investering innan du påbörjar ditt sparande.

Risk och avkastning

När du sparar i just räntefonder så är risken väldigt låg i förhållande till andra typer av investeringar. Lägst risk har de fonder som har en kortare löptid men det är också dessa som har lägst avkastning. Obligationsfonder som har löptid på över ett år har i regel en högre avkastning. Därmed är det sistnämnda ett bättre alternativ för dig som söker en något högre vinst på dina investeringar. Dock är skillnaden marginell och kan absolut inte jämför sig med den avkastning du får när du investerar i andra värdepapper och aktier. När det gäller fonder så är det aktiefonder som har absolut högst avkastning men det är också dessa fonder som är förenade med störst risk. Med anledning av detta riskerar du alltid att förlora en del av ditt kapital när du investerar i sådana fonder.

Bra att veta är också att de räntefonder som placerar pengar i värdepapper utomlands påverkas av valutakurserna. Med andra ord kommer en fond minska i värdet om valutan i de specifika landet där placeringarna finns sjunker. Du bör därför vara medveten att fonder med utländska placeringar är förenade med en högre risk.

Räntefonder förenade med höga avgifter

Avkastningen på räntefonder lämnar ofta mycket att önska. Åtminstone för den som är något mer riskbenägen och som vill se en snabb förändring i sin portfölj. Avkastningen består ofta bara av några få procent. Därmed blir också fondavgiften ofta avgörande när det gäller vilka räntefonder man investerar i. Om en fondavgift på en räntefond ligger på upp emot en procent kommer denna troligtvis att äta upp en stor del av din avkastning. Med andra ord blir det nästintill meningslöst för dig att handla räntefonderna. Du bör därför alltid hitta de räntefonder som har lägst fondavgift. Detta ska såklart inte ske på bekostnad av annat så som förväntad avkastning. Men det bör ändå vara en av faktorer som väger tyngst när du är på jakt efter en bra räntefond.

I Sverige finns det en hel del räntefonder som har en låg avgift och som kan vara värda att placera i. Bland annat Spiltan Räntefond Sverige har en av marknadens lägsta avgift för denna typ av fonder. Det handlar om en avgift så låg som 0,1%. Därtill innehåller fonden enbart värdepapper som handlas i svenska kronor vilket gör att fonden inte påverkas av valutaskiftningar. Det finns även andra intressanta räntefonder i Sverige och några exempel är AMF Räntefond Lång, Carnegie Corporate Bond och IKC Avkastningsfond.