Obligationer

lär dig handla med obligationer

När du köper obligationer innebär det enkelt förklarat att du lånar ut pengar till den du köper dessa av. I Sverige är det staten, instituten, banker, kommuner samt privata företag som erbjuder obligationer till försäljning. Det finns i huvudsak tre olika typer att investera i – premieobligationer, privatobligationer och företagsobligationer. Att utfärda obligationer är alltså ett alternativ för olika institut att låna pengar istället för att gå till en bank och göra detta.

Obligationerna som du köper har en förbestämd löptid och när denna är över för du tillbaka din investering. Innan du börjar handla med obligationer rekommenderar vi dig att du läser på. Detta för att veta vad du ger dig in i samt förstå riskerna med handeln. Nedan ser du nätmäklare som just nu erbjuder handel med obligationer.

Börja handla med obligationer här
0.40% - 1.00%

Vad är en obligation?

Obligationer Obligationer är en typ av räntebärande värdepapper. Dessa värdepapper ger alltså en avkastning till dess ägare i form av ränta. Genom att köpa en obligation lånar du helt enkelt ut dina pengar till utgivaren. I samband med detta blir du ägare till värdepappret. Som privatperson har du möjlighet att köpa antingen premieobligationer, företagsobligationer eller privatobligationer. Dessa är i grund och botten samma sak men är knutna till lite olika villkor. Alla olika obligationer delas ut under bestämda tidsperioder. Den period som du lånar ut pengar och innehar obligationen kallas löptid. Hur lång löptiden är varierar mellan olika obligationer. Gemensamt är dock att de alla har ett bestämt slutdatum. När detta datum infaller är löptiden slut och du kommer att få hela ditt utlånade belopp återbetalt.

Det finns många fördelar med att spara pengar i obligationer. Eftersom du får tillbaks hela ditt sparbelopp när löptiden går ut innebär ett sådant sparande väldigt låg risk. Dessutom vet du alltid i förväg vilken avkastning du kommer att få. Dina pengar är inte heller helt bundna. Detta då det alltid finns en möjlighet för dig att sälja obligationer innan löptiden passerat. I jämförelse med exempelvis aktier ger obligationer dock i regel inte en lika hög avkastning.
Hur köper man obligationer?

Obligationer kan köpas och säljas genom nätmäklare så som Avanza och Nordnet. Men du kan även handla med obligationer genom vanliga banker. När du köper en obligation kommer du att se ett belopp och en limit. Det handlar om gränser för högsta respektive lägsta kurs du är villig att köpa eller sälja för. Det är också möjligt att välja aktuellt marknadspris istället för att sätta en bestämd summa.

Något man bör ha i åtanke när man vill investera i obligationer är att obligationer oftast är väldigt dyra. Det är inte alls ovanligt att en obligation kostar ett par hundratusen kronor. Med andra ord är obligationer kanske inte optimalt för småspararen. Det finns dock alternativ. För att göra obligationssparande mer tillgängligt för allmänheten har man skapat obligationsfonder. När du investerar i en obligationsfond köper du bara en del av en obligation. På så sätt kan du investera mindre pengar men ändå få en avkastning när löptiden går ut. Nedan kan du läsa mer om de olika obligationsformerna som erbjuds på marknaden idag.

Privatobligationer

En privatobligation är ett värdepapper med löptid på 1-10 år. Denna typ av obligation har alltid ett fast datum då värdepappret upphör. Kursen för privatobligationer anges i procent av värdet på dagen för inlösning. Köper du värdepapper till kursen 80 kan du alltså för 8000 kronor köpa en obligation som är värd 10 000 kronor när du ska lösa in den.

Företagsobligationer

Företagsobligationer är något som blivit en trend under de senaste åren. På 10 år har marknaden för företagsobligationer femdubblats. Detta grundas i att företag har svårt att få lån från bankerna men behöver kapital för sina satsningar. Företagsobligationer fungerar som ett slags mellanting mellan traditionella räntefonder och aktiefonder. Företagsobligationer är oftast väldigt dyra så istället erbjuder man alltså en del av en fond som investerar i dessa. På så vis får företagen in pengar genom investerare. Samtidigt blir fler som faktiskt får möjlighet att investera i obligationerna. Beroende på vilken typ av företagsobligationer fonden investerar i kan risken variera.

Premieobligationer

En premieobligation i Sverige är en slags statsobligation som ges ut av Riksgälden. Förenklat är det ett sätt för staten att låna pengar av allmänheten. De premieobligationer som säljs är numrerade. Genom att äga en premieobligation deltar du i ett lotteri. När du sparar i premieobligationer omvandlas räntan till vinster som lottas ut till ägarna.

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer är egentligen som vilka andra obligationer som helst. Skillnaden är att aktieindexobligationer är kopplade till olika marknader inom aktier, fonder och valutor istället för ränta. Detta är en relativt komplex typ av obligation som kräver betydligt mer efterforskning än exempelvis privatobligationer innan man investerar.