Obligationer

När du köper obligationer innebär det, enkelt förklarat, att du lånar ut pengar till den du köper dessa av. I Sverige är det staten, instituten, banker, kommuner och några få privata företag som erbjuder obligationer till försäljning. Det finns i huvudsak tre olika typer att investera i – premieobligationer, privatobligationer och företagsobligationer.

Vad är en obligation?

Obligationer är en typ av värdepapper, som är räntebärande. De ger alltså avkastning till dess ägare i form av ränta. Genom att köpa en obligation lånar du helt enkelt ut dina pengar till utgivaren, och blir då ägare till värdepappret. Som privatperson har du möjlighet att köpa antingen premie-, företags- eller privatobligationer. Dessa är i grund och botten samma sak, men kommer med lite olika villkor.
Alla olika typer delas ut under bestämda tidsperioder. Den tiden som pengarna lånas ut, alltså den tid som en obligation löper, kallas köptiden. Hur lång denna är varierar mellan de olika typerna – men gemensamt för alla är att de har bestämda slutdatum. När slutdatumet är nått, och löptiden är slut, kommer hela ditt sparbelopp betalas tillbaks.

Det finns många fördelar med att spara sina pengar i obligationer. Eftersom du får tillbaks hela ditt sparbelopp när löptiden går ut innebär sådant sparande väldigt låg risk. Behåller du dina obligationer till förfallodagen vet du dessutom redan sedan innan hur stor räntan blir. Dina pengar är inte heller bundna någonstans, eftersom det alltid finns möjlighet för dig att sälja obligationer innan löptiden passerat. I jämförelse med exempelvis aktier ger obligationer dock i regel inte lika hög avkastning.

Hur köper man obligationer?

Obligationer kan köpas och säljas genom olika nätmäklare, banker som Swedbank till exempel. När du köper en obligation anges ett belopp ihop med en limit, det vill säga gränser på högsta respektive lägsta kurs du vill köpa eller sälja den till. Det är också möjligt att välja aktuellt marknadspris istället för högsta/lägsta kurs.

Något man bör ha i åtanke när man vill investera i obligationer är att de oftast är väldigt dyra. Det är inte alls ovanligt att en obligation kostar ett par hundra tusen kronor. Med andra ord är obligationer kanske inte optimalt för småspararen, men det finns alternativ. För att göra obligationssparande med tillgängligt finns det nu möjlighet att investera i obligationsfonder – där du alltså bara köper en del av en hel obligation. På så vis kan du investera mindre pengar, men ändå få avkastning på dessa när löptiden går ut.

Framförallt är det vanligt att man erbjuder företagsobligationsfonder. Dessa fungerar som ett slags mellanting mellan traditionella räntefonder och aktiefonder. Företagsobligationer är oftast väldigt dyra, så istället erbjuder man alltså en del av en fond som investerar i dessa. På så vis får företagen in pengar genom investerare, och det blir fler som faktiskt har möjlighet att investera. Beroende på vilken typ av företagsobligationer fonden investerar i kan risken variera.

Som alltid, när det kommer till sparande med risk, bör du tänka till innan du köper obligationer. Fundera över hur länge du har möjlighet att avvara pengarna och välj en obligation utefter det. Med lite tur finns det möjlighet till god avkastning på ett par års sikt!

Privatobligationer

En privatobligation är ett värdepapper som löper mellan ett- och tio år – och som alltid har en fast dag då den upphör. Privatobligationers kurser anges i procent av värdet på dagen för inlösning. Köper du värdepapperr till kursen 80 kan du alltså för 8000 kronor köpa en obligation som är värd 10 000 kronor när du ska lösa in den.

Läs mer

Företagsobligationer

Företagsobligationer är något som under de senaste åren har blivit något av en trend. På 10 år har marknaden för företagsobligationer femdubblats, och efter krisen som drabbade världen 2008/2009 har sparformen fortsatt att öka. Detta grundas i att företag har svårt att få lån från bankerna, men behöver kapital för sina satsningar.

Läs mer

Premieobligationer

En premieobligation i Sverige är en slags statsobligation som ges ut av Riksgälden. Förenklat är det ett sätt för staten att låna pengar av allmänheten. De premie- obligationer som säljs är numrerade, genom att äga en deltar du i ett lotteri. När ni sparar i premie- obligationer omvandlas räntan till vinster som lottas ut till er, ägarna.

Läs mer

Aktieindexobligationer

Det som kallas aktieindexobligationer är egentligen som vilka andra obligationer som helst. Skillnaden är att de är kopplade till olika marknader inom aktier, fonder och valutor istället för ränta. Detta är en relativt komplex typ av obligationer, som kräver betydligt mer efterforskning än exempelvis privatobligationer innan man investerar.

Läs mer om aktieindexobligationer