Kryptovaluta

så köper och säljer du kryptovalutor

Vad är kryptovaluta och hur köper man

kryptovaluta Allt fler har fått upp ögonen för kryptovalutor. Det som i början var något okänt är idag alltmer förekommande i diskussionerna både bland privatpersoner och professionella investerare. Samtidigt som det pratas om kryptovaluta som form av betalningsmedel i undre världen, förekommer även större diskussioner i investeringssammanhang. Även kändisar och företagsledare har börjat prata om kryptovalutorna som framtidens betalningsmedel och riksbankschefen är också medveten om fenomenets framfart.

Nya kryptovalutor dyker upp hela tiden så det är definitivt en trend som kommer att pågå ett bra tag framöver. Samtidigt möjliggörs betalning med kryptovaluta i allt större utsträckning. Frågan är så pass het att företag som la till ord som blockchain och coin i sina namn kunde fördubbla sitt värde över natten. Detta trots att deras verksamhet i övrigt inte hade förändrats alls. Det är en stark trend som många tänker på oavsett uppfattning. Även om du är negativt inställd till kryptovalutor så uppstår även den där tanken, tänk om...?

Vad är kryptovaluta?

En kryptovaluta är en virtuell valuta som normalt sett använder sig av ett decentraliserat nätverk för att genomföra säkra finansiella transaktioner. Kryptovaluta kallas också för digital valuta. Men vad är kryptovaluta? Valutan fungerar autonomt och utanför traditionella banksystem. Som du säkert känner till används kryptovalutor som betalningsmedel främst vid internetbaserade transaktioner. Kryptovalutor skapas utifrån en digital kod och ett virtuellt nätverk för en kryptovaluta kan liknas vid en gemensam överenskommelse att endast använda ett specifikt betalningsmedel. Medan nationella valutor har en lagstadgad penningenhet, till exempel den svenska kronan, har den virtuella valutan en annan räkneenhet.

En historisk återblick visar att Bitcoin skapades 2009 efter finanskrisen då många tappade sin tillit till banker. Bankerna stod mitt i centrum under finanskrisen och vissa banker blockerade sina kunder ifrån att ta ut sina sparpengar. Tanken med Bitcoin som valuta var att anonymt kunna skicka pengar globalt över hela världen. Helt utan kontroll från banker och myndigheter och till så låga avgifter som möjligt. En digital valuta ställde höga krav på säkerhet. Ingen skulle kunna producera fram falska Bitcoins och därför finns alla transaktioner publikt sparade på den så kallade blockkedjan. Vi återkommer till blockkedjetekniken senare!

Olika typer av kryptovalutor

Sök online på kryptovaluta så kommer du snart inse att det finns en ofantlig mängd. Fler än 1 000 kryptovalutor finns listade på olika börser och det dyker upp flera hela tiden. Den mest kända är Bitcoin som lanserades för mer än ett decennium sedan. Ingen vet vem som ligger bakom kryptovalutan. Däremot är pseudonymet Satoshi Nakamoto vida känt och kopplas till grundaren eller grundarna av Bitcoin. Övriga populära kryptovalutor är Ethereum, Litecoin och NEO. Det finns flera andra populära kryptovalutor, men de mindre valutornas värde och popularitet tenderar variera i större omfattning än de mer etablerade kryptovalutorna. De mindre populära valutorna är alltså mer volatila och kan svänga mycket i värde från dag till dag.

För att kunna betala med kryptovalutor används blockkedjeplattformar där det också finns olika varianter. Blockkedjetekniken är möjliggör transaktioner med kryptovaluta och är ett system där transaktioner dokumenteras publikt i blockkedjan, men helt utan att ditt namn sparas. Senare vid en överföring måste denna verifieras av andra datorer i blockkedjan, som ser till att du inte försökt föra över dina pengar till någon annan vid ett tidigare tillfälle, eller samtidigt, och båda parter måste även verifiera med sina privata nycklar. Andra datorer i blockkedjan säkrar detta så transaktionen är 100% säker. Dessa datorer kallas miners och de får en liten del av kryptovalutan som tack för att man säkerställer att blockkedjan fungerar korrekt och är säker.

Köpa och sälja kryptovalutor

Det finns två olika sätt att handla kryptovaluta på. Du kan handla ett certifikat som fungerar precis som andra certifikat. Den följer kursen på en underliggande tillgång, i detta fall kryptovalutan. Eller så kan du köpa själva kryptovalutan direkt. Vi förklarar de olika varianterna!

Köp kryptovaluta via certifikat

Kryptovaluta kan handlas via ett certifikat hos en nätmäklare som exempelvis Avanza eller Nordnet. På detta sätt äger du inte kryptovalutan utan istället ett certifikat som i sin tur följer kursen på den. Som med andra investeringar är det viktigt att hålla koll på kringavgifter och ovan nämnda nätmäklare har lågt courtage. Registrera ett konto på en nätmäklare. Verifiera kontot, för över pengar och köp ett certifikat som följer kryptovalutan. Så enkelt är det!

Köpa kryptovaluta

Det andra alternativet är att köpa den faktiskt kryptovalutan. Trots att denna metod är lite krångligare är det samtidigt ett bra sätt att lära sig mer om kryptovalutor, hur de fungerar och hur du bör tänka när du köper och säljer. Du köper en kryptovaluta hos en så kallad kryptomäklare som är specialiserad på kryptovalutor. Det finns många mäklare att välja mellan så ett tips är att börja kolla hos CryptoRunner eller en annan jämförelsetjänst. Exempel på några kryptomäklare är Coinbase, Binance och Kraken.

Sälja kryptovaluta

kopa salja bitcoin Att sälja ett certifikat kopplat till kursen på en kryptovaluta är samma sak som att sälja en vanlig aktie eller fond. Därtill behöver du ha koll på hur stor eventuell vinst du gjort. Om du har ett vanligt aktiekonto utgår 30 procent av vinsten i skatt. För att sälja själva valutan via de specialiserade mäklare som finns så gör du det helt enkelt hos på mäklarens plattform. Kryptovalutan säljs och i gengäld får du en riktig valuta, exempelvis euro, som du sedan kan föra över till ditt vanliga bankkonto.

Olika nätmäklare kan ha olika vanliga valutor som de använder som standard. Det finns även mäklare som först växlar din kryptovaluta till en valuta som du sedan för över till en mäklare. Sedan kan du sälja mot en vanlig valuta som dollar, euro eller de svenska kronan. Slutligen för du över kapitalet till ditt bankkonto. Ta reda på vad som gäller hos respektive nätmäklare och se till att förstå processen.

Egentligen är processen med att köpa och sälja kryptovalutor inte mer komplicerad än handel med andra finansiella instrument. Det är snarare att fenomenet är nytt och okänt som gör att det upplevs mer krångligt.

För- och nackdelar

Vilka är för- och nackdelarna med kryptovalutor då? Många lyfter fram att ägande av en kryptovaluta möjliggör enorm avkastning om det blir det ledande betalningsmedlet i framtiden. Samtidigt behöver du då inte alls se det som en investering utan faktiska göra inköp med valutan. Dessutom kommer investeringen ge en bra avkastning då kurser i många kryptovalutor har stigit kraftigt sedan de introducerades. Slutligen så kommer du vara väl förbered hur kryptovalutor fungerar och ska hanteras medan andra fortfarande brottas med att förstå det nya betalningsmedlet.

Precis som att möjligheterna till avkastning är stora är fallhöjden hög. Kryptovalutor är riskfyllda investeringar när kurserna svänger ofta och mycket. Därmed finns risken att du förlorar stora summor pengar. Är du beredd att ta den risken? Dessutom vet ingen om de kryptovalutor som är populära idag kommer vara samma som används i framtiden. Som nämnt ovan så finns det fler än 1000 olika kryptovalutor och allt fler dyker upp hela tiden. Det kanske är en kommande valuta som ännu inte är uppfunnen som kommer att dominera som digitalt betalningsmedel i framtiden. Samtidigt kvarstår även risken med att nya lagar och regler kring digitala valutor försvårar handeln och i värsta fall kan kryptovalutor förbjudas. Idag är förhoppningen och tron att kryptovalutor kommer att vara framtidens betalningsmedel, frågan är bara vilken. Men det finns även en risk att det blir ingen. Vissa länder har redan förbjudit handel med kryptovaluta.

Deklarera kryptovaluta

Kryptovalutor ska kapitalvinstbeskattas som andra kapitalvinster. Det vill säga skatt på 30 % utgår på eventuell vinst. Har du handlar med ett certifikat så är det skatt som på vanligt aktie eller fondkonto med 30 % på vinsten. Om du har sålt, bytt eller betalat med en kryptovaluta behöver du redovisa detta till Skatteverket i samband med att du deklarerar. Har du gjort vinst ska du betala skatt på din vinst, och om du har gjort förlust får du dra av en del av den.

Du ska deklarera dina kryptovalutor om du till exempel har sålt kryptovaluta eller den mot en eller flera andra typer av kryptovalutor. Du ska även deklarera om du har bytt en kryptovaluta mot en vanlig valuta, exempelvis svenska kronan. Även om du har betalat med kryptovaluta vid köp av en vara eller en tjänst, lånat ut kryptovaluta eller använt valutan som spelinsats så ska det deklareras. Deklarationen görs i samband med din inkomstdeklaration och i bilaga K4 som du hittar hos Skatteverket.

Tänk på att om du har tappat bort dina kryptovalutor så medför det inte automatiskt att du har rätt till förlustavdrag. Exempel på en sådan situation kan vara att du har tappat bort din privata nyckel till en virtuell plånbok och på så sätt inte har tillgång till kryptovalutan längre. Även om du skulle ha förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack på en handelsplats eller tappat bort din privata nyckel har du alltså inte rätt att göra förlustavdrag.

Så beskattas du

Din vinst eller förlust i kryptovalutor räknar du fram genom att jämföra inköpspris med försäljningspris. Har du då gjort en vinst så beskattas du för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på din vinst. Ifall du har gjort en förlust så är den avdragsgill till 70 procent. Du kan använda Skatteverkets e-tjänster för att räkna fram din vinstskatt eller förlustavdrag automatiskt. Det du behöver göra är att knappa in ditt försäljningspris och inköpspris, som även kallas omkostnadsbelopp, så räknar e-tjänsten automatiskt fram din vinstskatt eller hur stor förlust som ska dras av.

Priset som du har köpt din kryptovaluta för kallas för inköpspris eller omkostnadsbelopp. Inköpspriset räknas ut på olika sätt beroende på hur du skaffade din kryptovaluta. Om du har köpt kryptovaluta är helt enkelt inköpspris det du betalade för valutan omräknat till svenska kronor. Annat gäller om du exempelvis har minat kryptovaluta, fått kryptovalutan som betalning i en enskild näringsverksamhet eller ifall du har fått valutan som lön för arbete i en anställning.

Din handel med kryptovalutor ska kunna styrkas med till exempel kvitton eller kontoutdrag. Även digitala plånboksadresser ska innehålla transaktionerna i blockkedjan som matchar redovisningen av köp och försäljning av kryptovalutan. Har du svårt med deklarationen kan du vända dig till Skatteverkets kundservice för hjälp. Kom ihåg att Skatteverket förutom tilläggsskatt även kan ta ut en rätt så hög straffavgift om deklarationen inte stämmer.

Ett annan fråga kring deklaration av kryptovaluta uppstår när du har handlat eller fått valutan vid flera olika tillfällen. Om så är fallet ska du beräkna ett genomsnittligt inköpspris. Schablonmetoden, där man använder 20 % av försäljningspriset som inköpspris, får inte användas när du redovisar kryptovaluta.

Steg för steg

Ta reda på ditt försäljningspris och inköpspris som oftast det belopp som du köpte kryptovalutan för. Sedan är det smidigt att använda Skatteverkets beräkningshjälp när du ska beräkna ditt inköpspris. Glöm inte att du inte kan använda den så kallade schablonmetoden för kryptovaluta. Det finns även en hjälpblankett för att räkna ut ditt genomsnittliga inköpspris. Logga sedan in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och leta fram avsnittet K4. Fyll i ditt försäljningspris och inköpspris.

Slutligen

Vi har nu besvarat frågor såsom; Vad är kryptovalutor? Hur funkar kryptovalutor? Hur investerar man i kryptovaluta? Tänk på att pengar som du investerar i kryptovalutor bör vara kapital som du har råd att förlora och inte är i behov av i närtid. Att köpa kryptovaluta är mer riskfyllt än aktier och fonder eftersom kursen rör sig ofta snabbt och mycket i båda riktningar. Investeringar i aktier eller fonder är betydligt lugnare och stabilare med kurser som inte skiftar lika stort.

Men det bästa sättet att lära sig är att börja och lära sig på vägen. Handla små summor till en början och läs på. Följ kurser och läs allt du kan för att lära dig vad som påverkar kursen. Håll även koll på nyheter.

Tänk även på var du förvarar dina kryptovalutor. Om du skulle tappa bort din hårddisk eller förlora koden till din digitala plånbok då är det kört. Sök på nätet så kommer du hitta massor av häpnadsväckande historier om människor som har slarvat bort Bitcoin värda miljontals med kronor i dag.

Kryptovalutor är inte längre ett nytt fenomen, vissa valutor är väldigt etablerade och några länder börjar öppna upp till att ha kryptovaluta som framtidens betalningsmedel. Oavsett om du är intresserad av dessa digitala valutor eller inte så gör du klokt i att hänga med i snacket. Det är ett fenomen som slutligen kan påverka oss alla.