Indexfonder

Indexfonder är den perfekta varianten för dig inte vet vad du ska välja för typ av fond. Modellen för indexfonderna är väldigt enkelt. Fonden har som mål att följa index för en specifik marknad, exempelvis S&P 500 eller Stockholmbörsen OMX 30.

Indexfonden innehåller således bara aktier och kan då liknas vid en aktiefond, dock kan en indexfond innehålla mer än 10 procent av en aktie vilket inte är tillåtet i en aktiefond. Detta för att den ska kunna följa index. Innehavet i fonden ändras per automatik, utan någon förvaltare, för att alltid efterlikna marknaden.

Investera i indexfonder

Låga - eller inga - avgifter

Eftersom indexfonderna sköts helt maskinellt, via en dator, så tillkommer väldigt låga eller inga fondavgifter. Således kan du komma undan väldigt billigt samtidigt som du ökar avkastningen 1-2 procent jämfört med andra fondtyper som ofta har en högre procentuell avgift. Den genomsnittliga avgiften för en indexfond är cirka 0,52 procent och en cirka aktiv förvaltad fond 1,24 procent.

Hur väljer jag ”rätt” indexfond

Att välja indexfond är ofta väldigt enkelt. Först och främst så väljer du en given marknad som du vill att indexfonden ska följa. Sen är det bara att kolla på hur hög fondavgiften är för respektive fond. Ofta skiljer det sig inte speciellt mycket då det rör sig om mellan 0,5 till 0,0 procent. Men varför inte välja det alternativ som inte har någon avgift? Indexfonden kommer att prestera lika i båda fallen, oavsett hur hög avgiften är. Om du är intresserad av att följa Stockholmsbörsen och OMX30 så är Avanza Zero en av de bättre alternativen eftersom den är helt avgiftsfri, i kontrast till "Handelsbanken 30 i Topp Index" som har en avgift på 0,5 procent. Ett mycket bra alternativ, med andra ord.

Indexfonden inte alltid det bästa alternativet

Att spegla hela marknaden är i princip en omöjlighet därför så satsar indexfonden på ett givet antal fonder som den följer. Det betyder att portföljen med fonder inte alltid är det bästa eller mest lönsamma. Således så kan en mer aktiv fondförvaltare skapa en bättre sammansättning och avkastning. Detta är dock något som det tvistas mycket om, huruvida de aktivt förvaltade verkligen är bättre eller inte.

Risk

Självklart så tillkommer det en risk med indexfonder. Fonden ska ju följa index och om index gå upp eller ned så kommer fonden också att göra det. Men om du väntar dig en nedgång och börsras inom kort, efter att fonden har gått bra, så är det ingen som hindrar dig från att sälja ditt innehav i fonden. Så du kan undvika denna risk ändå.

Passar

Indexfonder passar den som vill ha ett enkelt sparande utan krångel eller höga avgifter. Och är man lite aktiv själv så kan man även ta udden av risken.