Indexfonder

Indexfonder passar dig som vill ha ett enkelt sparande och som inte själv vet vilken fond du ska välja. Målet med en indexfond är att den ska följa index för en specifik marknad. Det kan exempelvis handla om S&P 500 eller Stockholmsbörsen OMX 30. Det sistnämnda indexet är vanligast i Sverige och visar hur avkastningen ser ut för de trettio mest köpta aktierna på Stockholmsbörsen.

Indexfonden kan liknas vid en aktiefond då denna enbart innehåller aktier. Dock kan indexfonden innehålla mer än 10% av en aktie. Detta till skillnad mot en aktiefond där inte detta är tillåtet. Anledning är för att fonden ska kunna följa index. Till denna typ av fond finns det ingen förvaltare då innehavet i fonden ändras per automatik. Detta i syfte att alltid efterlikna marknaden. Med anledning av detta är indexfonder ett väldigt billigt sparsätt då fondavgifterna är väldigt låga när det inte finns någon förvaltning inkopplad.

Börja spara i indexfonder
0.40% - 1.00%

Låga eller inga avgifter för indexfonder

Indexfonder Då förvaltningen för indexfonder skiljer sig en hel del från förvaltningen av andra fonder så ser även kostnaderna annorlunda ut. En indexfond sköts helt maskinellt via en dator och avancerade program. Det ända målet fonden ska sträva efter är att följa det specifika indexet. Även om en förvaltare måste se över så att den maskinella hanteringen sköts rätt så är indexfonden kopplad till en låg förvaltningsavgift. Fonden är inte komplicerad att sköta vilket gör att inte heller några höga avgifter kan tas us.

När du börjar spara i fonder genom att investera i indexfonder kan du därmed räkna med en låg eller obefintlig fondavgift. Den genomsnittliga avgiften för denna typ av fond ligger på cirka 0,52% av innehavet. Detta till skillnad mot en aktiv förvaltad fond där du får betala i snitt 1,24%. Med andra ord är indexfonder ett bra alternativ för dig som vill komma undan billigt men ändå vill ha en avkastning på ditt sparkapital.

Läs mer om indexfonder hos DI

Att välja rätt indexfond

Det är långt ifrån svårt att välja rätt indexfond. Så länge du vet vilken given marknad som du vill att indexfonden ska följa så kan du välja bland det utbud som finns för detta specifika index. Saker som kan vara bra att jämföra är fondavgifter för respektive fond. Dock ska det sägas att fondavgiften på just indexfonder inte skiljer sig åt speciellt mycket. Vissa indexfonder är dock helt gratis medan andra kan ha en avgift på 0,5%. Oavsett hur låg eller hög fondavgiften är så kommer indexfonden ändå att prestera likvärdigt. Detta då det enda syftet för samtliga indexfonder är att följa givet index.

Med anledning av detta så kan du med fördel välja en fond som inte har någon avgift alls. Ett exempel på en sådan fond är Avanza Zero som erbjuds av nätmäklaren Avanza. Denna indexfond följer Stockholmsbörsen och OMX30 och är en av de bättre indexfonderna på marknaden. Liknande fonder på marknaden kostar nämligen mer att äga. Ta till exempel Handelsbanken 30 i Topp Index som är kopplat till en avgift på 0,5%. Detta trots att denna likt Avanza Zero bara har till uppgift att följa OMX30.

En bra eller dålig investering?

Att investera sina pengar i en indexfond är inte alltid det bästa alternativet. Eftersom det är nästintill omöjligt att spegla en hel marknad så är fondens uppgift istället att spegla ett visst antal aktier i den givna marknaden. Dock är det inte säkert att dessa aktier alltid är de mest lönsamma. Med andra ord finns det ingen garanti att värdet på portföljen kommer att öka. Detta trots att själva marknaden går uppåt. Om du inte är nöjd med avkastningen från din indexfond kan det därmed vara ett bättre alternativ att investera i en aktiv förvaltad fond. Då får en fondförvaltare till uppgift att skapa en sammansättning av aktier som ska ge en god avkastning. Diskussionerna om huruvida de mer aktivt förvaltade fonderna är bättre eller inte ser dock aldrig ut att upphöra.

Risk och preferenser

Även om risken som är kopplade till indexfonder är lägre än för många andra fonder så är det aldrig riskfritt att handla med vare sig aktier eller fonder. Fondens primära uppgift är att följa index och detta oavsett om index går upp eller ned. Om du vet att en lågkonjunktur eller ett börsras är på väg så kan det vara läge att plocka ut pengarna igen. Förhoppningsvis säljer du då ditt innehav efter att fonden gått bra under en period. På så sätt säkrar du hem din avkastning utan att utsätta ditt kapital för vidare risk. Det är enkelt att både köpa och sälja indexfonder och detta kan med fördel göras hos de ledande nätmäklare som vi har här i Sverige.

När det gäller preferenser så passar indexfonder de personer som vill ha ett enkelt sparande. Vidare är det bortsett från ett vanligt sparkonto det billigaste sättet att spara pengar. Detta då indexfonden inte är kopplade till några höga avgifter. Är man själv lite aktiv med sitt fondinnehav så kan man även ta udden av den lilla risk som finns med denna typ av sparande.