Investeringsportfölj – ett smart sparande

En investeringsportfölj, kan liknad vid en aktie- eller fonddepå. Den stora skillnaden är att i en portfölj samlar du olika typer av investeringar eller finansiella produkter av vilka slag som helst. Men du måste veta hur värdet och avkastningen varierar med tiden mot svängningar i marknaden och vilket risk det medför.

Den grundläggande tanken bakom en portfölj är att man ska reducera risken, men samtidigt behålla en god avkastning. Det är bättre att investera i två olika investeringar som har samma risk med samma avkastning.

Fundera kring ditt sparande

Du bör bestämma dig, i förväg, varför du sparar om det är på lång eller kort sikt. Och därefter bestämma vilka sparformer och investeringar som passar ditt sparande. Är det guld, obligationer, aktier, fonder, fastigheter med mera, och vad är den förväntade avkastningen samt risken över en given tid.

Du bör även fundera på vilket risk du kan tänka dig att ta. Oftast går avkastning mot risk, hand i hand. Är du nöjd med en lägre avkastning till en lägre risk eller vill du ha hög avkastning och kan tänka dig att ta en högre risk. När jag använder ordet risk så menar jag främst förändringar i avkastning. För att bedöma risken kan man titta tillbaka i tiden och se vilka förändringar det har varit i exempelvis aktiepriset eller värdet på en investeringen.

Att skapa en bra portfölj

För att reducera risken i sin portfölj ska man då välja investeringar som reagerar olika på svängningar i marknaden. Ett enkelt sätt att göra detta är att jämföra svängningar på marknaden för de olika investeringarnas värde eller pris och jämföra med hur marknaden har förändrats. Du kan även jämföra hur de olika investeringarna ha förändrats i värde under en period. Tanken är då att investeringarna du jämför ska svänga olika för att minska risken.

För att uppnå en portfölj som är väl viktad med en låg risk och med en relativt hög avkastning, måste man titta ut vad för olika investeringsformer som finns. Det viktigaste är att vara noga i sin research och jämföra olika typer av investeringar, i avseende på risk och avkastning. Jämföra med svängningar i marknad och vilka som påverkas under vissa perioder och vilka som inte gör det.

När marknaden svänger, vilken den gör i princip hela tiden, påverkas olika typer av finansiella produkter olika. När man väljer mellan olika aktier bör man välja företag som är verksamma inom olika områden, trots att det kanske finns bättre aktier att välja på. Risken är att aktier i företag som Yahoo och Google reagerar likadant på svängningar i marknaden. Och då står du där med två aktier som har fallit dramatiskt. Istället är det bättre att välja två företag där den ena knappt påverkas medan den andra faller och då har du reducerat risken men samtidigt behållit en relativt god avkastning.