Risk vid ett sparande

Rent företagsekonomiskt innebär en risk sannolikheten för något oönskat skall inträffa multiplicerat med den genomsnittliga skadan för det som inträffat. Det är egentligen bara när du sparar med placerade pengar som risker uppstår. Risk innebär helt enkelt risken/sannolikheten att det vi inte vill ska inträffa inträffar.

Alla sparformer utgör inte en risk

investeringsrisker Att spara på ett konto är ofta inte förknippat med en risker då du inte kan förlora dina pengar så länge de sitter på ett sparkonto. Risken uppkommer när du väljer att spara i fonder, obligationer eller aktier. Här placerar spararen en summa pengar istället för att "spara" den. Det innebär att det finns möjlighet att tjäna mer pengar men också en risk att förlora dem. Det är ovanligt att risker delas upp i tre olika delar. Placering med låg risk, placering med medelrisk eller placering med hög risk.

Sparinstitut med hög ränta
5.50% - 9.50%
0.20% - 1.15%

Nivåer av risker

En låg risk är ofta förknippat med att inte kunna förlora pengarna som är placerade men samtidigt finns inte heller speciellt stora möjligheter att tjäna större pengar. Vid mellannivån ökar risken att förlora pengarna men sannolikheten att tjäna större pengar ökar också. Samma sak sker på den högsta nivån med skillnaden att det är stor risk att pengarna kan försvinna men också stor chans att när du väl tjänar pengar så tjänar du mycket.

Träffa en privatrådgivare

För att veta hur du skall placera dina pengar rekommenderas alltid att man genomför ett bankmöte med en tjänsteman som vet hur det skall gå till. Satsa aldrig mycket pengar i exempelvis en högriskfond utan att du haft ett sådant möte.