Avkastning

Så funkar avkastning Avkastning är en ekonomisk term för vinst på kapital.Det finns många olika sätt att spara på. Begrepp som avkastning är viktiga att känna till när det handlar om att spara. Om du exempelvis väljer att spara i obligationer eller aktier så kommer du förr eller senare stöta på begreppet avkastning. Beroende på vilken risk du tar i ditt sparande kan du få högre eller lägre avkastning. Förenklat kan avkastningen sägas vara motsvarigheten till ränta, det vill säga betalningen du får för att spara på ett visst sätt. Skillnaden blir att en ränta får du alltid förutsatt att du har dina sparade pengar insatta på ett konto som genererar ränta. Avkastningen kan utebli om dina affärer gått sämre än vad du räknat med. Detta kan istället leda till att du förlorar dina pengar. Allting beror på risken med sparandet.

Räntabilitet

Det är inte helt ovanligt att begreppet benämns som Räntabilitet. Det går inte att sätta en fast definition på vilken nivå räntabiliteten ligger på då det är helt beroende på vilken bank du använder, hur bra eller hur dåligt affärerna går eller i vilken bransch du satsat dina pengar i. Begreppet räntabilitet är mer vanligt att använda i företagsvärlden då det talas om ett företags vinst från verksamheten.