Fondförvaltare

Ta hjälp av en fondförvaltare En fondförvaltare har hand om fonden och administrerar den. En fondförvaltare kan vara en bank eller annan finansiell institution som ansvarar för fonden. Förvaltaren ska då se till att man följer givna riktlinjer för fonden. Det behöver inte alltid betyda att den ska ge maximal avkastning det beror helt på villkoren i fonden.

Förvaltaren har då ansvaret för investeringarna i fonden och ser till att man investerar i ”rätt” typ av fond enligt riktlinjerna. Vissa fonder håller sig endast till aktier andra till fonder och så vidare. Fondförvaltaren ska se till att investera inom rätt områden och hålla bästa möjliga fördelning inom fonden.

Olika typer av fondförvaltare

Beroende på vad det är för typ av fond så behöver förvaltaren vara mer eller mindre aktiv och i vissa fall, som för indexfonder, så sköts investering helt av datorer. I andra fall så måste fondförvaltaren själv, manuellt, se till att antalet aktier och andra värdepapper i fonden alltid är optimalt enligt riktlinjer i fonden. Då stiger också avgiften som fondförvaltaren tar ut för administration av fonden.  Detta då det tar extra tid att göra allt detta arbete manuellt.

Det bästa är att hitta en fond där fondförvaltaren verkar engagerad i fonden, på riktigt, och har investerat en stor del av sina egna pengar i fonden. Det innebär då att han troligen alltid kommer att göra allt för att fonden ska gå så bra som möjligt. Samt att han kommer att arbeta hårt för att göra detta.

Avanza fonder

Höga fondavgifter är inte alltid förknippat med god avkastning

Det är lätt att dra slutsatsen att högre fondavgift är förknippat med en väl förvaltad fond där fondförvaltaren arbetar hårt för att fonden ska vara så optimal som möjligt och ger dig då bättre avkastning. I många fall är det säkert så, men detta gäller långt ifrån alla. Även om fonden ger en relativt bra avkastning måste man också se hur stor avgiften är. Sedan får man räkna bort avgiften från den avkastning som fonden förväntas att ge.

Det inte helt ovanlig att många banker har en schablonmässig fondavgift vilket innebär att du får betala en standardavgift som de sätter för exempelvis sina aktiefonder, utan att ta hänsyn till hur bra det egentligen går för fonden eller hur mycket tid de använder för att administrera fonden. Det är då lätt att gå i fällan och följa bankens råd, som ofta rör fonder med högre avgifter, som ger dem mycket pengar. Visst kan de ge en hyfsad avkastning. Men detta kanske inte är det bästa alternativet just för dig. Troligtvis tar du en stor risk med dina sparpengar.

Vänd dig till fondförvaltaren om du har frågor om fonden

Fondförvaltaren har också ansvar för att du som kund är rätt informerad om fonden och dess riktlinjer. Om det är så att du inte hittar tillräckligt information rörande en specifik fond, vänd dig då till fondförvaltaren för att få veta mer.

Exempel på fondförvaltare:

Simplicity