Simplicity Fonder

Simplicity är en aktiv förvaltare av fonder som baserar alla sin investeringsbeslut på insamlad data och noggranna analyser av marknaden. Det innebär att du som spara kan känna dig trygg i att veta att Simplicity baserar sin investeringsbeslut på statistik. Inte antaganden eller känslomässiga uppfattningar. En filosofi som bolaget har följt sedan de lanserade den första fonden, Simplicity Norden, år 2002. Bolagets har en egen framarbetad placeringsmodell med en långsiktig strategi. De har en övertygelse om att man på lång sikt kommer att slå index.

Tiotal olika fonder i utbudet

Fondbolaget har sedan starten 2002 lanserat en rad olika aktiefonder med inriktning på Indien, Asien, Kina, Östeuropa och Ryssland samt att de var först ut 2006 med aktiefonden Afrika. Så sent som 2011 lanserade de en råvarufond och året därpå även en företagsobligationsfond. I Simplicitys fondutbud finner du totalt tio olika fonder, varav sex är renodlade aktiefonder och två räntefonder.

Med andra ord kan du som sparar i Simplicitys räkna med en god avkastning, för den som tänker spara på sikt. Är du dock intresserad av att sparar på kortare sikt eller letar efter ett säkert sparalternativ men som ändå generar en god avkastning bör ta en till på fondbolagets två räntefonder eller blandfonden.

Spara Avanza

Sveriges Supergasell

Att nämna är att Simplicity fick utmärkelsen Sveriges Supergasell av Dagens Industri 2008. Det på grund av sin starka tillväxt under 2003-2007 och att de överträffade alla andra bolagen under perioden. En ärofylld utmärkelse som delades ut av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.