Villa & Bostadsrättsförsäkring

Som nämnt under hemförsäkring är det ganska vanligt att tilläggsförsäkringar måste göras för att du skall få ett fullgott skydd i din bostadsrätt eller villa. Eftersom hyresgästen i en hyresrätt inte äger bostaden som han eller hon bor i behöver inte personen i fråga stå för kostnader som uppstår i själva boendet utan det gör hyresvärden. På så vis kan det vara mindre risker för ett försäkringsbolag att hjälpa en hyresrättsboende person med kostnader. Däremot när det handlar om en person som bor i en bostadsrätt eller villa så kommer alla kostnader som uppstår belasta ägaren till huset tillika försäkringstagaren. Det är således mycket viktigt att du som bostadsägare tecknar en omfattande villaförsäkring. Det eftersom bränder, vattenskador eller asbest kan bli väldigt omfattande och bidra till skyhöga kostnader. Läs även: Fritidshusförsäkringar.

Uppsåt avgör i din villaförsäkring

Den här typen av försäkringar täcker allt från trasiga värmepumpar, pannor, installationer, vattenskador och all påverkan på interiör. Men endast så länge du själv inte gjort dig skyldig till uppsåt vad det gäller skadorna. Då kommer garanterat ingen försäkring i världen hjälpa dig. Notera aktsamhetskraven som gäller för just den villaförsäkring som du har för att vara på den säkra sidan.

Jämför villaförsäkringar