Försäkringsbolag

Här listar vi samtliga försäkringsbolag som finns representerade på Allt om Spara. Detta för att du som konsument skall få en bra översikt på vad som finns på försäkringsmarknaden. Klicka på respektive försäkringsbolag för att få information om vilka villkor och regler som gäller för just detta bolag. Tanken är att du som privatkund ska få en bra översikt innan du väljer vilket försäkringsbolag du skall använda dig av. Det brukar alltid vara skönt att vara lite påläst innan man tar första kontakten. Genom att studera olika typer av försäkringar, avtal och förutsättningar så kan du som kund känna dig betydligt tryggare när kontakten tas.

Teckna en försäkring hos hedvig

Vårt urval av försäkringsbolag

Insurello

Vikten av att jämföra olika försäkringsbolag

Försäkringsbolag i Sverige Branschstatistik har visat att det finns 440 olika försäkringsbolag i Sverige. Med det i åtanke kan man förstå att det inte är lätt för gemene man att hitta rätt i försäkringsdjungeln. Många försäkringsbolag är nischade och finns bara representerade på vissa specifika marknader. Andra är så gott som heltäckande och erbjuder försäkringar inom det mesta. Gemensamt för de flesta försäkringsbolag är dock att man som kund kan betala en premie och på så sätt överlämna risken för olika händelser till själva bolagen. När eller om händelsen inträffar står försäkringsbolaget för kostnader medan du vanligtvis bara behöver betala en självrisk. Detta istället för att du själv skulle betala hela summan vilket skulle ske om du stod helt utan försäkring. Dock kan du aldrig få tillbaks dina inbetalade premier trots att det aldrig inträffar någon händelse som skulle täckas av försäkringen.

Försäkringsmarknaden delas in i två grupper

Försäkringsmarknaden i Sverige brukar delas upp i två olika grupper. Det handlar om sakförsäkringar och livförsäkringar. Den förstnämnda marknaden kan delas upp i ytterligare grupper så som trafikförsäkringar, djurförsäkringar, hemförsäkringar och sjukförsäkringar. När det gäller livförsäkringar så är utbetalning av ersättning från dessa enbart aktuellt när någon dör. Denna typ av försäkring tecknar man med andra ord i omtanke för sina efterlevande. Personen som tecknar försäkringen väljer förmånstagare som ska få ersättning utbetalt i samband med dödsfallet. Hur mycket ersättning som betalas ut beror på vilket försäkringsbelopp den avlidne har valt.

Marknaden för livförsäkringar är idag väldigt stor och det handlar om miljarder kronor som varje år betalas in i premier för dessa. Kända aktörer på marknaden för livförsäkringar är Skandia, Avanza och AMF. Produkter kopplade till livförsäkringar är främst kapitalförsäkring, privat försäkring och tjänstepension.

När det gäller sakförsäkringar så är IF, Moderna Försäkringar och Länsförsäkringar några av de största aktörerna. Flertalet av dessa försäkringsbolag kan du läsa mer om här på Alltomspara.se
Att tänka på när man väljer försäkringsbolag

Det finns många saker som man bör tänka på när man väljer försäkringsbolag. Dels bör man ha klart för sig vilken typ av försäkring man är i behov av. Det skiljer sig en hel del mellan bolagen beroende på om man exempelvis ska försäkra sin hund eller om det handlar om en bostad som ska försäkras. När det gäller djur så är det många försäkringsbolag som specialiserat sig på detta så som exempelvis Agria. Väljer man ett försäkringsbolag inom en speciell nisch så kan man räkna med att det finns ett brett utbud just inom denna nisch. Dessutom finns det många gånger även utökat skydd för den som är beredd att betala en slant extra. Fördelen med att vända sig till ett mer allmänt försäkringsbolag är att man lättare kan samla sina olika försäkringar på ett ställe.

Andra saker som kan skilja sig mellan de olika försäkringsbolagen är ersättningsnivåer och premier. Även självrisken skiljer sig både mellan olika försäkringar men även mellan olika bolag. Det är med andra ord helt klart värt att ställa de olika försäkringsbolagen mot varandra och se vad som är mest gynnsamt för dig och din situation. Något annat som kan vara bra att kolla är om du kan få rabatt genom att samla dina försäkringar hos ett och samma bolag.