LRF Försäkring

LRF FörsäkringarLRF står för Lantbrukarnas Riksförbund som är en intresse- och företagsorganisation utan politisk bindning. Organisationen verkar för företagare som har sin grund i landsbygden. Det kan handla om jordbrukare, trädgårdsmästare och skogsbrukare. LRF grundades 1971 då Sveriges Lantbruksförbund och Riksförbundet Landsbygdens folk gick ihop. Organisationens medlemmar värnar om landsbygdens utveckling och utgör det gröna näringslivet i Sverige. Därtill driver LRF tankesmedja, detaljreglering, samordning och tillståndsprövningar. Man är även med och stöttar jordbrukare och skogsbrukare så att dessa ska kunna utveckla sina företag. LRF har cirka 140 000 medlemmar vilka tillsammans driver hela 70 000 olika företag inom grönt näringsliv.

Som medlem i LRF har du möjlighet att ta del av försäkringar som upphandlats av organisationen. Det handlar dels om försäkringsförmåner som du automatiskt får som medlem. Men det finns även ytterligare försäkringar som du kan teckna till rabatterat pris. De försäkringspaket som erbjuds har LRF tagit fram i samarbete med både Agria och Länsförsäkringar. På så sätt kan du som LRF medlem få ett heltäckande skydd på alla plan i livet och i verksamheten.

Förmåner och rabatter hos LRF

Förmåner och rabatter hos LRFDu som är medlem i LRF har möjlighet att ta del av både medlemsförmåner och rabatter. Organisationen har något som heter LRF Samköp som innebär att det ska vara enkelt för medlemmar att göra bra och lönsamma inköp. LRF arbetar ständigt med att ta fram nya avtal och kampanjer som ska gynna dig som medlem. Det kan handla om avtal som ger dig rabatt på inköp av fordon, resor, skogsprodukter, böcker och el. På organisationens hemsida ser du en sammanställning över alla leverantörer där medlemmar får rabatt just nu. Du kan även anmäla dig till LRF Samköps nyhetsbrev för att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste avtalen och rabatterna. Utöver rabatter erbjuder LRF en företagareakademi för dig som vill utvecklas i ditt företagande. Därtill får du rabatt på utbildningar och kan ta del av gratis webbinarier.

Sedan har man alltså även flertalet olika försäkringsförmåner för dig som medlem. Som ny medlem kan du ta del av en kostnadsfri försäkringsgenomgång som sköts av Länsförsäkringar. Nya medlemmar får också 25% rabatt på försäkringspremien första året vid bokning av en genomgång.

Bra försäkringar till schyssta priser

Försäkringsutbud hos LRF

Försäkringar hos LRFSom lantbrukare och skogsägare är det viktigt att ha rätt försäkringar. Ofta är de traditionella försäkringsbolagen inte inriktade på denna grupp vilket gör att försäkringarna som erbjuds inte alltid täcker det som behövs. Det är då bättre att gå till en aktör så som LRF vars hela organisation bygger på företagande inom landsbygden. Att teckna en försäkring via LRF är dessutom förmånligt då du som medlem erbjuds försäkringsrabatt. Dessutom ingår många försäkringar redan i själva medlemskapet så att du direkt har ett bra skydd för dig själv, din familj och din verksamhet. Nedan får du information om det utbud av försäkringar som LRF erbjuder sina medlemmar just nu.

Baslivförsäkring

Alla medlemmar hos LRF får en baslivförsäkring som fungerar som en vanlig livförsäkring. Dock börjar denna försäkring inte gälla förrän du varit medlem i organisationen i fem år. Baslivförsäkringen kommer från Länsförsäkringar och ger anhöriga en ersättning på 50 000kr om du skulle gå bort. För dig som är 66 år eller äldre gäller istället summan 10 000kr. Då det inte handlar om så stora summor samt att det enbart ingår ett grundskydd så rekommenderar LRF att man kompletterar baslivförsäkringen. Ett bra komplement är en vanlig livförsäkring som finns i Länsförsäkringars andra paket.

Personförsäkringar

I samarbete med Länsförsäkringar kan LRF erbjuda medlemmar 10% rabatt på de försäkringar som ingår i paketet Säker Person. Det handlar då bland annat om sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring. Du kan teckna dessa försäkringar genom ditt företag och på så sätt ge ett komplett skydd både till dig och dina anställda. Om du är osäker på vilka personförsäkringar du bör teckna så kan du utnyttja ditt kostnadsfria rådgivningsmöte. Genom ett sådant möte kan du tillsammans med en rådgivare hitta den bästa lösningen för dig och din verksamhet.

Ersättarförsäkring

LRF och Länsförsäkringar har även tagit fram specifika försäkringar för dig som lantbrukare. Bland annat erbjuder man en ersättarförsäkring som kan komma väl till pass om du råkar ut för en olycka eller bli sjuk. Genom försäkringen kan du få ersättning för att anlita annat folk tillfälligt. Ersättningen utgår under upp till ett år. Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du vill ha samt vilket maxbelopp som ska utgå varje dag. Ju högre försäkringsbelopp du väljer desto högre blir också din försäkringspremie. Innan du tecknar en ersättarförsäkring bör du ha koll på vad ersättare kostar i det område där du har din verksamhet.

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medhjälpare

Om du har tillfällig arbetskraft på din gård eller i skogen så kan det vara en god idé att teckna en olycksfallsförsäkring för tillfälliga medhjälpare. Denna försäkring gäller enbart då medhjälparen är anlitad på din gård. Skulle din medhjälpare skada sig och råka ut för ett olycksfall så ger försäkringen ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringen är personlig och gäller inte medarbetarens nära anhöriga. Den gäller heller inte om medhjälparen anlitas som egen företagare.

Kundolycksfallsförsäkring

Om du säljer tjänster eller varor på din gård så kan det vara passande att ha en kundolycksfallsförsäkring. Inte sällan tecknas denna försäkring av entreprenörer som driver gårdsbutik eller självplockning. Försäkringen ger skydd för samtliga kunder medan dessa besöker dig på gården. Inträffar ett olycksfall under själva besöket så ger försäkringen ett ekonomiskt skydd. Har du ingen kundolycksfallsförsäkring så är du ändå inte juridiskt ansvarig. Med andra ord tecknas denna försäkring främst av moraliska skäl.

Skadeanmälan till LRF

SkadeanmälanOm du råkat ut för en olycka eller om en skada inträffat så måste du göra en skadeanmälan. Detta kan du göra genom att kontakta LRF via de kontaktuppgifter vi anger längst ner på sidan. Men det finns även möjlighet att göra en skadeanmälan helt digitalt. Detta sker via Länsförsäkringar som är försäkringsgivare för majoriteten av de försäkringar som LRF erbjuder sina medlemmar. Du anger där information om din skada samt uppger personnummer eller organisationsnummer. När Länsförsäkringar fått all den information som behövs stämmer man av med dina försäkringar. Därefter fattar man beslut och du får besked om vilken ersättningen som utgår. Hur lång tid det tar innan du får besked varierar och ibland behöver försäkringsbolaget få in kompletterande uppgifter innan man kan ta ett beslut. När ersättningen är utbetalt avslutas ärendet.

Har du drabbats av en större skada så som att din gård blivit uppbränd så bör du förutom att anmäla skadan även söka hjälp hos LRF Konsults försäkringsrådgivare. Genom ditt medlemskap i LRF får du det första rådgivningstillfället gratis. LRF Konsult är specialiserade på denna typ av frågor och är vana att hantera större skadeärenden kopplat till lantbruk och skogsbruk. Genom tips från rådgivarna har du möjlighet att fatta rätt beslut trots att du befinner dig mitt i en kris. LRF Konsult är även behjälpliga vid förhandling med ditt försäkringsbolag vilket kan behövas vid dessa tillfällen.

Kontakta LRF

Kontakta LRF Oavsett om du är medlem eller inte har du alltid möjlighet att ta kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund. Du kan dels besöka huvudkontoret eller skicka dokument och brev in till LRF, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm. Du kan även ringa in till växeln på 010- 184 40 00. Vill du skicka mail till LRF och inte är medlem så använder du dig av adressen info@lrf.se. Är du medlem så är det bättre att använda adressen medlemsservice@lrf.se. LRF har även sjutton olika lokalkontor runtom i Sverige. Du hittar ditt närmsta LRF kontor genom att kolla igenom listan på organisationens hemsida.

När det gäller skadeanmälan så är det olika kontaktuppgifter som gäller beroende på vilken försäkring ärendet är kopplat till. När det gäller baslivförsäkringen som ingår i medlemskapet så kan du använda dig av LRFs medlemsmail. Du kan även ringa in och göra en skadeanmälan på 0771- 41 41 42. När det gäller övriga försäkringar så är det Länsförsäkringar man får kontakta för att göra en skadeanmälan eller få svar på sina frågor.