Moderna Försäkringar

Moderna härstammar från Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica. Moderna försäkringar är en del av en koncern där systerbolagen Moderna Liv, pension och Atlantica ingår samt också Bilsport & MC. Företaget ägs sen den 2 april 2009 av den danska försäkringskoncernen Trygg Vesta.

Moderna försäkringar online

Företaget erbjuder sina kunder att teckna olika försäkringar på Internet. Koncernens olika bolag handhar olika försäkringar. Moderna försäkringar har uppgiften att sköta om alla de sakförsäkringar som finns medan Moderna Liv styr i livförsäkringarna. Läs mer om försäkringsbolaget och teckna försäkring genom att trycka dig vidare på knappen nedan.

Teckna försäkring hos Moderna