Vad är amortering

AmorteringAmortering är säkert ett ord du stött på många gånger. Så vad betyder amortering? Ett lån måste förr eller senare betalas tillbaka då det egentligen bara symboliserar något som du fått tagit del av men som egentligen tillhör någon annan. Inom ekonomin kallas det här för en amortering. Genom att amortera pengar varje månad vid exempelvis ett huslån så kommer du på en förutbestämd tid ha betalat tillbaka de pengar som du en gång lånade. Det är vanligt att kreditgivarna sätter en lägstanivå på hur snabbt du får betala tillbaka ditt lån. Det är inte heller ovanligt att du lockas in i olika typer av lån med förutsättningen att det är amorteringsfritt till en början. Viktigt att tänka på då är att räntan kommer att vara högre under en längre period eftersom den baseras på en större summa pengar. Eftersom en ränta baseras på det belopp som du har kvar att betala in innebär det också att ju mindre du amorterar, desto högre blir ränteavgiften.

Amortering – olika typer

En amortering kan alterneras på olika sätt och det finns flera olika möjligheter att betala tillbaka ett lån. En rak amortering innebär att du linjärt under löptiden betalar tillbaka en lika stor summa varje betalningstillfälle till dess att hela summan är återbetald. En annan typ av amortering kallas för serieamortering. Den här avser en längre amortering till en början men som stiger för varje betalningstillfälle. En metod som får effekten av att räntan minskar för varje tillfälle samtidigt som månadskostnaden jämnas ut.

Annuitet

Den sista typen av amortering kallas för annuitet och innebär att kreditgivaren räknar ut ett annuitetsbelopp för lånet. Ett annuitetsbelopp innebär att en specifik summa som är lika stor vid varje inbetalning beräknas. På så vis kommer kreditgivaren fram till det belopp som motsvarar ränta och amortering under den bestämda återbetalningstiden. Normalt är att delen ränta är hög till en början medan den sedan sjunker samtidigt som amorteringsbeloppet ökar.