Bostadsbidrag

Har man svårt att få pengarna att räcka till så finns det olika sorters bidrag att söka i det svenska systemet. Ett av dessa bidrag är bostadsbidraget. Ett bostadsbidrag fungerar som ekonomisk ersättning för de personer eller familjer som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende. Ersättningen baserar sig på olika grunder så som dina inkomster, vad du betalar för ditt boende samt hur stor bostad du har. Bostadsbidraget är inget som ska användas i onödan utan ett sätt att hjälpa människor i utsatta situationer. Vanligtvis betalar bostadsbidrag ut till studenter vid lärosäten, ensamstående föräldrar, sjukpensionärer samt andra som har det svårt att få ekonomin att gå runt.

Bostadsbidrag till unga

Bostadsbidrag till unga Du som är ung och har svårt att betala din hyra har möjlighet att få ett bostadsbidrag. För att bli beviljad ersättning måste du vara under 29år gammal. Du får inte heller ha några barn. Hur stort bidrag du kan få beror på hur stor inkomst du har samt hur stor din boendekostnad är. Men Försäkringskassan väger även in saker så som bostadens storlek och hur du bor. För att som ung ansöka om bostadsbidrag behöver du ha dokument som styrker din situation. Det kan handla om hyresavtal och lönespecifikationer. Vidare måste du som sökande räkna med inkomst från studiestöd eller studiemedel när du ansöker om ersättning.

Har du ett sparkapital bestående av sparpengar, aktier eller fonder måste du även redovisa detta. Detsamma om du har ett fastighetsinnehav. Är du student så har du också möjlighet till bostadsbodrag för unga så till vida att du uppfyller resterande krav.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till barnfamiljer Barnfamiljer och ensamstående föräldrar har också rätt att ansöka om bostadsbidrag. En sådan ersättning kan underlätta i vardagen om man har svårt att betala hela hyran. Det kan handla om att pengarna först och främst går till mat och annat nödvändigt som krävs för en barnfamiljs leverne. Då kan ett bostadsbidrag vara en bra lösning för att även kunna täcka upp betalningen av hyra. För att ni som barnfamilj ska beviljas bostadsbidrag krävs det att en del krav uppfylls. Bland annat måste barnet bo hemma hos dig och du måste vara folkbokförd på den adress du söker för. Vidare krävs det att du betalar mer än 1400kr i månaden för din bostad.

Det finns dock sött att gå runt kraven om bokföringsadress. Ibland har du exempelvis rätt till bostadsbidrag även om du bor på en adress under en kortare period. Likaså kan du få stå kvar på din gamla adress om du skulle riskera att bli utsatt för brott, trakasserier eller liknande. Detta trots att du är skriven på din nya adress. Det här kallas i regel för kvarskrivning. För att ansöka om bostadsbidrag till barnfamilj går du in på Försäkringskassans hemsida och fyller i de blanketter som finns tillgängliga.
Bidrag till rekryter

Bostadsbidrag till rekryter Du som jobbar inom totalförsvaret, är rekryt eller går annan militär utbildning har rätt till en viss form av bostadsbidrag. Det handlar om dagersättning och familjebidrag. Ersättningen består av ett grundbelopp som beräknas per tjänstgöring. Syftet med ersättningen är att den ska täcka de delar av inkomsten som du förlorar från ditt vanliga arbete. Dagspenningen räknas ut procentuellt och ger dig idag 90% av din vanliga inkomst. Detta innebär att du får en summa på mellan 130-828kr per dag beroende på hur hög inkomst du vanligtvis har.

Bostadsbidrag till rekryter är bara ett av flera olika familjebidrag. Andra familjebidrag är familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag. Bidragen gäller både dig som tjänstgör samt dina anhöriga. Familjebidragen bidrar till att rekryter och deras familjer kan få en mer trygg ekonomi.

Bostadstillägg för pensionärer

Är du pensionär och har svårt att få ihop pengar till din månatliga boendekostnad så finns det ett så kallat bostadstillägg att söka. Detta är en ersättning som du kan få om du exempelvis har låg pension. Bostadstillägget för pensionärer är helt skattefritt och gäller oavsett om du hyr din bostad eller äger den. Du ansöker om bostadstillägget på Pensionsmyndighetens hemsida. För att ansöka digitalt behöver du ha tillgång till en e-legitimation så som ett BankID. Du som bor tillsammans med en sambo, maka/make eller registrerad partner skickar in en gemensam ansökan. Denna ansökan behöver signeras av både dig och den medsökande.

Ansöker om du om bostadstillägg som pensionär så kommer Pensionsmyndigheten även att pröva dig för äldreförsörjningsstöd. Detta stöd gäller från den dag du fyller 65år. Syftet med stödet är att du ska få en skälig levnadsnivå trots en låg pension. Hur stor ersättningen från detta äldreförsörjningsstöd är beror på hur dina inkomster och boendekostnader ser ut. Men stödet beräknas utifrån att den sökande ska få en skälig levnadsnivå. Är du ensamstående innebär detta att du ska ha 5578kr kvar att leva på i månaden efter att din boendekostnad är betald. Bor du istället tillsammans med någon så är summan 4691kr (2019-03-16).

Zmarta

Hur ansöker man?

För att ha möjlighet att få bostadsbidrag måste du först skicka in en korrekt ansökan till Försäkringskassan. Denna myndighet kommer sedan att granska dina uppgifter manuellt. Med anledning av detta kan det ta tid innan du får veta om din ansökan blivit beviljad eller inte. Detta är dock ett nödvändigt ont för att enbart bostadsbidrag ska berättigas de människor som verkligen är i behov av ersättningen. Du påbörjar ansökningsprocessen genom att gå till Försäkringskassans hemsida. Där kan du skriva ut blanketter som du sedan får fylla i och skicka tillbaks. Det går givetvis även bra att sköta ärendet helt digitalt om du föredrar detta. Detta förutsätter dock att du har en godkänd e-legitimation i form av exempelvis BankID eller mobilt BankID.

På ansökningsblanketten får du uppge information om dig själv och din nuvarande situation. Det handlar bland annat om uppgifter om ditt boende och din ekonomi. Beroende på vilket bidrag du söker samt hur din livssituation ser ut så varierar kraven på uppgifter som Försäkringskassan vill ha in. För att följa ditt ärende om bostadsbidrag kan du ladda ner Försäkringskassans bostadsbidragsapp. Under tiden kan du även testa verktyget Kassakollen som finns tillgängligt på Försäkringskassans hemsida. Där kan du se om du har rätt att få bidrag samt hur stor ersättning du i sådana fall har rätt att få.

Att tänka på innan du ansöker

Innan du ansöker bör du även se om du uppfyller de krav som ställs på de som ansöker om bostadsbidrag. Du har givetvis rätt att ansöka ändå men sannolikheten att du får avslag är stor om du inte uppfyller kraven som Försäkringskassan ställer. Reglerna kring vem som får söka bostadsbidrag är hårda och detta för att bidraget inte ska missbrukas. Vidare sker de kontinuerliga kontroller på de som redan har bostadsbidrag. Bland annat undersöker Försäkringskassan inkomster och annat som kan göra att man inte längre har rätt till bidraget. Framkommer det att man fuskat till sig pengar är risken stor att man blir återbetalningsskyldig. Detta kan få stora konsekvenser då det i regel handlar om väldigt stora summor som betalats ut löpande under flera år.

Regler för bostadsbidrag

Det är som sagt en del att tänka på innan du ska söka bostadsbidrag. Likväl är det mycket att hålla reda på även när du blivit beviljad och fått bostadsbidrag. Nedan listar vi några av de krav som ska uppfyllas för att ett bostadsbidrag ska beviljas. Ha dock i åtanke att Försäkringskassans beslut bedöms utifrån varje enskild individ och familj. Trots att det grundläggande kraven uppfylls kan alltså individuella faktorer påverka huruvida man får ett bostadsbidrag eller inte. Detsamma gäller åt motsatt håll.

spara Sökande ska vara mellan 18-28 år gammal

spara Du ska ha låg- eller obefintliga inkomster

spara Den som söker måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som ansökan gäller

spara Är ni två som söker måste båda sökande vara under 29 år.

spara Har du barn så är det andra regler som gäller

spara Inkomst får inte överstiga 77 000 kronor om året

spara Gifta/sambos gemensamma inkomst får inte överstiga 94 000 kronor per år

Förpliktelser

Det är också en del att tänka på när du väl får bostadsbidrag. Bidraget kommer nämligen med en del förpliktelser. Återigen på grund av att motverka att individer som inte har rätt till bostadsbidraget ändå får detta. Syftet med själva ersättningen är att den enbart ska utgå till personer och familjer som verkligen är i behov av den. Har du bostadsbidrag bör du därför tänka på följande.

spara Ett bostadsbidrag minskar i omfattning när dina inkomster överstiger 41 000kr/år

spara 80 procent av ditt studiebidrag räknas som inkomst

spara Stipendium, kapitalvinster och förmögenheter räknas som inkomst

Alla inkomster stäms av efter att bidraget betalats ut. Visar det sig att du egentligen inte har rätt till ersättningen så blir du återbetalningsskyldig. Därtill måste du alltid meddela Försäkringskassan om du byter adress. Detsamma gäller om din inkomst förändras eller om några andra förutsättningar ändrar sig.

NYTT för mars 2018

Tidigare kunde endast den förälder som barnen var folkbokförd hos ansöka om bostadsbidrag. Detta trots att barnen bodde lika delar av tiden hos bägge föräldrarna. Från och med mars 2018 kan även den förälder där barnen inte står folkbokförda hos ansöka om bostadsbidrag.