Inkomstförsäkring – ytterligare skydd vid inkomstbortfall

Personer som är anmälda till A-kassan via sitt fackförbund skulle vid ett inkomstbortfall få ut maximalt 80 procent av sin lön upp till 18 700 kronor. Det får till följd att personer som tjänar över 30 000 kronor kan således få ett mycket tungt ekonomiskt bortfall då man troligtvis lever dyrare än vad en person som tjänar mindre gör. Idag erbjuds emellertid höginkomsttagarna via sitt fackförbund, en så kallad inkomstförsäkring som fungerar som en tilläggsförsäkring via ett försäkringsbolag som ökar ersättningsnivåerna vid ett inkomstbortfall.

Variationer i en inkomstförsäkring

Det är viktigt att känna till att en inkomstförsäkring varierar kraftigt mellan fackförbunden och försäkringsbolagen beroende på vilken förmånlig upphandling som har uppnåtts. Både kostnaden per månad samt ersättningsperioden varierar ganska ofta mellan olika fackförbund. Lämpligt är att till en början undersöka vilken inkomstförsäkring som ditt eget fackförbund erbjuder för att sedan jämföra med de alternativ som finns runt omkring.  Normalt krävs att du måste ha varit medlem en viss tid i ditt fackförbund för att kunna teckna en inkomstförsäkring. Därför är det som alltid viktigt att läsa igenom de villkor som finns för respektive förbund.

Lendo

Vem behöver en inkomstförsäkring?

Privata tjänstemän kan under vissa förutsättningar få en avgångsersättning som betalas ut av Trygghetsrådet. Så även statligt anställda kan ha rätt till ersättning som då betalas ut via Trygghetsstiftelsen. Även privatanställda kan få ersättning som då normalt kommer från AFA. Kollektivavtal går också in och täcker kommun- och landstingsanställda som vid vissa situationer ger ersättning för arbetslöshet. En inkomstförsäkring är således inte alltid nödvändig och det är därför återigen väldigt viktigt att man kontrollerar de rådande villkor och avtal som täcker en anställd. Det är onödigt att betala månatlig premie om man ändå har ett skydd som i det stora hela ger samma ersättning. Skulle du ha någon av dessa kollektivavtal kommer det påverka din inkomstförsäkring negativt då du inte får ut lika hög summa från försäkringen eftersom du får pengar från annat håll. Det här kan göra att premien du betalat snarare gjort att du förlorat pengar än tjänat när inkomstförsäkringen väl träder in.