*Från och med den 1 juli 2016 så ändrar man summan från 100 000 Euro till att vara baserad i svenska kronor och ändrar därmed summan till 950 000 kronor.