view counter

Motorfordonsförsäkringar

Jämför bilförsäkringar >

En försäkring till ett motorfordon är ett mycket bra och i vissa fall även ett lagstadgat krav till dina dyra bilar eller motorcyklar. De delas in i tre nivåer och ser ut enligt följande;

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är den första av tre steg och är den delen som är lagstadgad. Alla bilar och motorcyklar som rör sig på de svenska vägarna i trafik måste ha en trafikförsäkring. Försäkringen går in och täcker skador på fordon, personskador på båda parter som är inblandade i olyckan. Försäkringen måste finnas på alla typer av fordon som vistas i trafik och gäller således också MC och moped. 

Halvförsäkring

En halvförsäkring är det andra steget av tre i försäkring för motorfordon. Här går du själv in som ägare och ökar på försäkringens omfattning på din bil eller motorcykel. Halvförsäkringen innefattar också den del som kallas trafikförsäkring och du måste således inte betala för både halvförsäkring och trafikförsäkring. Halvförsäkringen täcker, förutom det som ingår i trafikförsäkringen, brand, stöld, maskinskador och skador på rutor. Det kan också omfatta om du måste betala för bärgning efter motorstopp eller dylikt. Det är vanligt att människor tecknar den här typen av försäkringar då det allt som ofta blir mycket dyrt när det handlar om skador på motorfordon. 

Helförsäkring

En helförsäkring till ett motorfordon innebär att du utöver det som ovant nämnts får ytterligare skydd till din bil eller motorcykel. Här får du också något som kallas för vagnskadeförsäkring. Det innebär ersättningar id skador på själva fordonet som uppstår vid exempelvis en trafikolycka. Helförsäkringar är mer vanliga vid nya bilar. Kan du betala för den bör du betala för den.

Omröstning
Hur blir din ekonomi 2017?:
Nyhetsbrev

Vill du få aktuella ekonominyheter och uppdateringar om vad som sker på Allt om Spara?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-post i fältet nedan!

Lämna följande fält tomt

view counter
view counter
Låna pengar hos ICA Banken
view counter
view counter