Motorfordonsförsäkringar

På samma sätt som alla bilar i Sverige måste skattas, måste också alla bilar ha en försäkring. Den obligatoriska försäkringen som alla bilar i trafik måste ha kallas för trafikförsäkring. Generellt sett finns det en stor mängd tillägg att välja till sin bilförsäkring, men det är alltså bara trafikförsäkringen som är lagstadgad i Sverige. Lagen regleras av trafikskadelagen/1975:1410) och säger att trafikförsäkringen måste tecknas av ägaren av bilen för att täcka person- och krockskador.

Jämför bilförsäkringar

Välj rätt försäkring till din bil Vilka bilförsäkringar finns det?

En bilförsäkring till sitt nya fordon är bra att ha, och när det kommer till trafikförsäkring är det till och med nödvändigt för att lagligt kunna köra den. Trafikförsäkringen är den obligatoriska och grundläggande bilförsäkringen som alla måste ha, men det finns också möjlighet att utöka den. Den utökade bilförsäkringen kommer i två nivåer – helförsäkring och halvförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk bilförsäkring på fordon som är i trafik. Den ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken. Bland annat får alla som skadats i en olycka ersättning för skada på person, och även skador som uppstår vid kollision kan ersättas.
Från det att bilen börjar användas måste det finnas en trafikförsäkring tecknad på bilen, och denna ska gälla fram tills den dagen bilen säljs. Skulle betalningen av en trafikförsäkring utebli rapporteras dina uppgifter till trafiksäkerhetsföreningen, vilka i sin tur kommer att skicka ut en påminnelse om inbetalning. Trafikförsäkringen är skattepliktig, och en sats av 32% läggs på den ursprungliga summan. Ett pålägg som alltså höger avgiften ganska kraftigt.

Det är fordonets ägare som är skyldig att betala trafikförsäkringen, och eftersom försäkringen är obligatorisk går den inte att säga upp hur som helst. Förutom när du säljer, ställer av eller avregistrerar bilen får du bara säga upp din trafikförsäkring under väldigt specifika omständigheter.

Insurello

Halvförsäkring av bil

En halvförsäkring är det andra steget av tre i försäkring för motorfordon. Här går du själv in som ägare och ökar på din bilförsäkrings omfattning. Halvförsäkringen innefattar, förutom det som ingår i trafikförsäkringen, också brand, stöld, maskinskador och skador på rutor. Det kan också omfatta om du måste betala för bärgning efter motorstopp eller dylikt. Du får också ersättning för kostnader vid vissa brottsmål och tvister.

Halvförsäkringen betalar alltså till viss del ersättning för sånt som kan hända ditt fordon även om du inte kör med den. Med andra ord får du lite bättre skydd med denna typen av bilförsäkring jämfört med om du bara har trafikförsäkring på din bil. De händelser du kan få ersättning för i en halvförsäkring, utöver det som ingår i trafikförsäkringen, kallas delkasko. Vad som ingår i delkaskot kan variera mellan de olika bolagen, men också mellan deras olika bilförsäkringsprodukter. Några av delarna kan ligga som tilläggsförsäkringar, och dessutom har försäkringsbolagen olika självrisk på de olika delarna. Det är därför viktigt att du ser till att jämföra både premier och innehåll i försäkringarna innan du tecknar bilförsäkring!

Helförsäkring av bil

I en så kallad helförsäkring ingår, utöver det som ingår i trafikförsäkringen och delkasko, även ersättning för vagnskada. Detta täcker de skador som vållats ditt eget fordon i samband med en trafikolycka eller annan olyckshändelse eller skadegörelse. Vagnskadeförsäkringen gäller vid exempelvis singelolycka och kollision med djur eller ett annat fordon. Andra olyckshändelser som kan täckas är exempelvis om snö eller is skulle falla på bilen. Som skadegörelse räknas exempelvis om någon repar din bil medan den står parkerad. Detta är kanske mer aktuellt om du har bilen stående utomhus eller i en carport där den är mer utsatt för väder och skadegörelse. Står den inomhus i ett garage kanske det inte är så stor risk för just is och snö, men det kan fortfarande vara bra att ha en vagnskadeförsäkring eftersom mycket annat kan hända.

En av tilläggsförsäkringarna som man ofta kan välja till är att ha Hyrbil i försäkringen. Du får då en hyrbil av försäkringsbolaget under tiden din bil är på reparation. Om du är beroende av en bil i vardagen och inte har möjlighet att låna bil av någon annan under tiden, så kan detta vara ett klokt val. Denna går ofta in om din bil blir stulen eller skadad. Vanligtvis får du en kraftig rabatt på kostnaden för hyrbil, så det bli billigare för dig. Detta brukar kosta lite extra, men det kan ändå vara värt det när det väl händer något.

ICA försäkring

Vilken bilförsäkring ska man välja?

Om du har köpt en ny bil bör du skaffa ett helförsäkringsskydd. Vissa gånger kan det ingå en vagnskadegaranti som gäller i tre år, eller ibland längre, om du köpt ny bil. Skulle din nya bil omfattas av en sådan garanti behöver du inte teckna en egen – och det räcker alltså i sådana fall med att du tecknar en halvförsäkring. Med den separata vagnskadegarantin får du ändå ett helförsäkringsskydd. Halvförsäkringen kan du teckna hos valfritt försäkringsbolag – men var noga med att uppmärksamma när din vagnskadegaranti går ut. Detta är så att du kan uppgradera till en helförsäkring innan din vagnskadegaranti, så du fortsatt kan bli ersatt vid skadegörelse eller olycka.

När det gäller bilförsäkring till äldre bilar behöver du göra en avvägning mellan bilens värde och premien när du väljer bilförsäkring. Är bilen nyare än 10 år är det oftast klokt att välja ett helförsäkringsskydd. Är bilen däremot äldre än så, kan det vara värt att fundera på om det inte räcker med en halvförsäkring. En bil som är äldre än tio år har oftast ett så pass lågt värde att premien blir väldigt hög i jämförelse. I de fallen räcker det oftast med att teckna trafikförsäkring som bilförsäkring.

Hur hittar man den bästa bilförsäkringen?

Bilförsäkringar är alltså uppbyggda av många olika beståndsdelar – och det kan kännas svårt att få en bra överblick. Det finns dock vissa punkter som kan vara särskilt viktiga att titta på, förutom själva premien för en bilförsäkring

Maskinskadeförsäkring – Detta ingår i både halv- och helförsäkring. Denna del av bilförsäkringen kan ge ersättning om motorn havererar. Det finns dock vissa begränsningar, och den delen av bilförsäkringen slutar oftast gälla efter ett visst antal år eller mil. Villkoren för maskinskadeförsäkringen skiljer sig mycket åt mellan de olika försäkringsbolagen – så kolla upp ad som gäller för just din bilförsäkring!

Självrisker – som ofta skiljer sig mycket åt beroende på bilförsäkringstyp och bolag. Oftast finns det ett förhållande mellan premien och självrisk. En högre premie ger lägre självrisk och tvärt om. Vad som är bäst är svårt att svara på – men som bilägare som mest kör i normal trafik gynnas oftast av lägre premie och högre självrisk.

Tilläggsförsäkringar – Kolla noga upp vad som ingår i den bilförsäkring du är intresserad av. Det finns gott om olika tillägg att lägga till, så att du kan anpassa bilförsäkringen efter just dina behov. Kanske har du dyra däck och fälgar, som kan göra att du behöver ett högre maxbelopp på din bilförsäkring. Kör du mycket i områden där det finns vilt kan en självriskreducering vid viltolycka kanske vara aktuell. Det finns gott om liknande exempel, så kolla upp vilka tillägg du kan utnyttja för att få ut så mycket av din bilförsäkring!

Det lönar sig att verkligen läsa igenom allt det finstilta när man tecknar sin fordonsförsäkring. Det som står i avtalet är vad du godkänner i och med din signatur – och är det som gäller när olyckan är framme! Här hos Allt Om Spara har vi samlat en ordlista med ofta förekommande ord i avtal. Denna kan underlätta lite när du läser avtalet, så du får bättre koll på vad som egentligen gäller.

Att skaffa bilförsäkring

En bilförsäkring ska alltid tecknas av den person som står registrerad som ägare till bilen hos Transportstyrelsen. Med andra ord är det bara möjligt att skaffa försäkring på bil man själv står som ägare på. Detta är så att försäkringsbedrägerier ska undvikas i största möjliga mån. Så länge bilen är i bruk måste den vara försäkrad med minst trafikförsäkring. Skulle du däremot bestämma dig för att ställa av bilen under en tid behöver du dock inte betala full försäkringspremie.

Skulle man ställa av sin bil betalar man istället för något som kallas avställnings- eller garageförsäkring. En komplett bilförsäkring är med andra ord inte nödvändigt. Har du ställt av din bil bör du alltså kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla detta, så du kan få lägre premie på din försäkring.

Det kan ibland kännas onödigt och överflödigt att ha en avställd bil försäkrad, efterdom den ju inte är ute i trafiken och riskerar att gå sönder. Det man sällan tänker på är att en bil som bara står ändå kan få skador. Är det fuktigt kan viktiga delar rosta sönder. Vätskor kan frysa och spräcka rör. Dessutom är skadedjur också en fara för bilens skick. Med en avställningsförsäkring kommer du kunna förvara bilen med tryggheten att den iallafall har en försäkring som täcker vissa delar, om det skulle hända något.
När ska man skaffa bilförsäkring?

Att bilen är försäkrad ligger alltså på bilägarens ansvar, och det ansvaret läggs på den nya bilägaren i samma stund som köpekontrakt skrivs på. Från det ögonblicket är det alltså den nya ägarens ansvar att bilen är försäkrad. Eftersom det bara är bilens nuvarande ägare som kan teckna bilförsäkringen gäller inte heller den gamla ägarens försäkring av bilen.

Det bästa du kan göra är att, så fort kontraktet är påskrivet och handslaget är gjort, direkt ordna en försäkring. Det är mycket som kan hända bara under bilfärden hem! Dessutom kostar det drygt hundra kronor varje dag en bil står oförsäkrad.

Förutsättningar som påverkar försäkringskostnaden

En viktig sak med bilförsäkringar är att kolla upp vilka som får köra bilen. Många försäkringsbolag kan erbjuda en lägre premie om det ligger en klausul om förarens ålder. Det är ofta att självrisken blir högre om föraren är under 24 år gammal, eller till och med att vissa delar av försäkringen inte gäller alls om föraren är under 24 år gammal. Om du ska låna ut din bil till någon som är under 24 år gammal så är det klokt att kolla upp så försäkringen tillåter det. Om du däremot vet av dig att du ingen yngre förare kommer använda din bil så kan du spara mycket pengar på denna delen av försäkringen. Bäst är att kolla upp vad som gäller för just din försäkring redan innan det händer något.

En annan faktor som kan påverka hur mycket din försäkring kostar är vem du är. Generellt är de allra flesta försäkringar dyrare för en man under 24 år, än vad de är för exempelvis en kvinna i samma ålder. Statistiskt sett ses unga killar som en större säkerhetsrisk i trafiken och deras försäkring kostar då mer. Eftersom bilens ägare är den som står för försäkringen kan det alltså bli dyrt att ha bil om du som äger den är en kille runt 20 år. För en kvinna i samma ålder blir den aningen billigare. Detta eftersom de anses ta mindre risker i trafiken och därför inte riskerar att hamna i lika många olyckor.

Dessa två faktorerna är till för att yngre personer, speciellt män, anses en högre risk i trafiken än andra. Deras försäkring kostar alltså mer, eftersom de statistiskt sett har större risk för att vara med om en olycka. Generellt sett tar unga män större risker i trafiken, som att köra fort eller köra mer vårdslöst. Likaså räknas personer under 24 år som oerfarna i trafiken och kan då orsaka, eller hamna, i fler olyckor. Därför kostar försäkringen en aning mer, för att försäkringsbolaget räknar med högre kostnader.