view counter

Småhuspriserna stiger

Ny statistik från SCB visar att småhuspriserna stigit med nästan 3 procent den senaste tremånadersperioden, jämfört med föregående perioden december 2016 – februari 2017. Högsta uppgången var i Jämtlands län.

Av Sveriges 21 län redovisar hela 16 stycken ökade bostadspriser sedan förra tremånadersperioden. Den högsta uppgången visade Jämtlands län med hela 8 procent. I storstadsregionerna – Stockholm, Malmö och Göteborg – låg ökningen på mellan 1 och 3 procent.

Endast fyra län redovisar sjunkande priser. Av dem står Gotland för den största prisnedgången. Blekinge är det enda län som ligger kvar på samma prisnivå som tidigare.

Under perioden mars – maj 2017 uppgick det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende till 2,9 miljoner kronor

Ser man på årsbasis steg priserna i 20 av 21 län och högst prisutveckling på länsnivå hade Östergötland med 17 procent följt av Västernorrlands län med sina 14 procent. Här landade storstadsregionerna mellan 5 och 11 procent.

Omröstning
Hur blir din ekonomi 2017?:
Nyhetsbrev

Vill du få aktuella ekonominyheter och uppdateringar om vad som sker på Allt om Spara?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-post i fältet nedan!

Lämna följande fält tomt

Låna pengar hos ICA Banken
view counter
view counter
view counter
view counter