Villa & Bostadsrättsförsäkring

Villaförsäkring Om du har en hemförsäkring är det ganska vanligt att tilläggsförsäkringar måste göras för att du skall få ett fullgott skydd om du bor i en bostadsrätt eller villa. Eftersom hyresgästen i en hyresrätt inte äger bostaden som han eller hon bor i behöver personen i fråga inte stå för kostnader som uppstår i själva boendet. Detta gör istället hyresvärden. På så vis kan det innebära mindre risker för ett försäkringsbolag att hjälpa en person med kostnader som bor i en hyresrätt.

Däremot när det handlar om en person som bor i en bostadsrätt eller villa så kommer alla kostnader som uppstår belasta ägaren till huset vilket tillika är försäkringstagaren. Det är således mycket viktigt att du som bostadsägare tecknar en omfattande villaförsäkring. Detta eftersom bränder, vattenskador eller asbest kan bli väldigt omfattande och bidra till skyhöga kostnader.

Uppsåt avgör i din villaförsäkring

En villaförsäkring täcker allt ifrån trasiga värmepumpar, trasiga pannor, installationer, vattenskador och all påverkan på interiör. Men endast så länge du själv inte gjort dig skyldig till uppsåt vad det gäller skadorna. Är det du själv som gjort dig skyldig till uppsåt så kommer garanterat ingen försäkring i världen att hjälpa dig. Notera aktsamhetskraven som gäller för just den villaförsäkring som du har för att vara på den säkra sidan.

Olika villaförsäkringar täcker olika skador och därför är det alltid bra att jämföra dessa försäkringar försäkringsbolagen emellan. Det kan skilja en hel del i vad som ingår och det är alltid bättre att vara på den säkra sidan. Du bör också jämföra de olika premierna samt hur stor självrisken är i de olika försäkringarna. Däremot ska du akta dig för att betala för något i onödan och alla paketlösningar kanske inte passar just dig. Du kan exempelvis redan ha visst skydd via andra försäkringar som du står och betalar på. Alltomspara.se erbjuder i samarbete med Compricer en helt kostnadsfri jämförelsetjänst för villaförsäkringar. Genom att använda dig av denna tjänst kan du enkelt hitta bäst och mest förmånlig villaförsäkring för dig och ditt hem!

Jämför bolån med Lånekoll

Villaförsäkring eller villahemförsäkring

För dig som äger och bor i en villa finns det möjlighet att antingen teckna en villahemförsäkring eller helt enkelt teckna en renodlad villaförsäkring. En villahemförsäkring är en vanlig hemförsäkring som kombineras med en villaförsäkring. Man kompletterar då helt enkelt den vanliga hemförsäkringen med skydd som kan vara aktuellt för dig som bor i villa att ha. Detta är oftast det bästa alternativet för dig som är privatperson.

Däremot kan renodlade villaförsäkringar vara lämpligare om du exempelvis enbart hyr ut din villa. Detsamma gäller om du har en hemförsäkring via ditt fackförbund. Dessa är vanligtvis väldigt förmånliga och då kan det vara läge att teckna en separat villaförsäkring upptill detta. Du som enbart väljer att ha en renodlad villaförsäkring bör vara medveten om att saker och personer som finns i huset inte inkluderas i skyddet. En villaförsäkring täcker enbart byggnaden, tomten och tillhörande byggnader.