A-kassa

A-kassa eller arbetslöshetskassa som det egentligen heter är ett system som ger dig ersättning vid arbetslöshet. A-kassan består av en arbetslöshetsförsäkring som träder in om din inkomst försämras eller försvinner helt. Under tiden du arbetar och är anställd betalar du löpande in en avgift till din arbetslöshetskassa. Denna avgift ligger på runt 100-150 kr i månaden. Skulle sedan arbetslöshet inträffa så börjar ersättningen betalas ut under vissa förutsättningar. Dock betalas ersättningen först ut efter att personen varit arbetslös i sex dagar (karensdagar). Tidigare var samtliga a-kassor kopplade till olika fackförbund. Detta har dock ändrats vilket innebär att du numera kan vara medlem i en a-kassa utan att behöva vara fackligt ansluten.

A-kassorna finansieras idag via medlemsavgifter och statsbidrag. A-kassa är en del av arbetslöshetsförsäkringen. Denna försäkringsform växte fram under 1800-talet i samband med de fackliga hjälpkassorna. Idag finns det en lag om arbetslöshetsförsäkring där arbetslöshetskassornas arbete regleras.

Många A-kassor att välja bland

I Sverige finns det idag 26 stycken a-kassor som utgår från vilken typ av arbete du har. Dock finns det a-kassor som inte är kopplade till en viss bransch där alla har möjlighet att bli medlem oavsett yrke. Andra a-kassor är branschspecifika vilket innebär att enbart personer inom en viss yrkesgrupp kan bli medlem i dessa. Gemensamt för samtliga a-kassor i Sverige är dock att du måste ha arbetat i landet för att kunna skaffa ett medlemskap.

A-kassa

Arbetslöshetskassan Alfakassan är en fristående och allmän arbetslöshetskassa som vänder sig till både arbetare och företagare. Alfa välkomnar även även nya medlemmar som inte har någon anställning. Det enda kravet man har för att du ska kunna bli medlem är att du någon gång haft ett arbete i Sverige. Exempel på andra kända a-kassor är Unionens a-kassa, IF Metalls a-kassa, Kommunals a-kassa, Lärarnas Arbetslöshetskassa och Byggnads a-kassa.

Vad krävs för att få gå med i en A-kassa?

För att gå med i en a-kassa krävs det att du någon gång har arbetat i Sverige. Med anledning av detta kan det vara en god idé att gå med i a-kassan i samband med att du får ditt första jobb. Ett medlemskap i a-kassan kostar runt 100-150 kr i månaden och du kan enkelt betala in summan via autogiro. Genom medlemskapet kan du känna dig trygg ifall din arbetssituation helt oförberett skulle förändras. Vilken a-kassa du ska gå med i är ett val som du själv måste göra. Det finns 26 a-kassor att välja mellan i Sverige och lättast är att gå med i den a-kassa som är specialiserad på din yrkesgrupp. Arbetar du inom vård och omsorg inom kommunen så är exempelvis Kommunal ett lämpligt alternativ. Arbetar du istället som lärare så kan Lärarnas arbetslöshetskassa vara ett lämpligare alternativ.
Vad krävs för att få ersättning?

 

För att få ersättning utbetald från a-kassan krävs det att du varit medlem och betalt in medlemsavgift under de senaste tolv månaderna. Du måste därtill ha arbetat minst halvtid under det senaste halvåret. Har du gjort detta så har du rätt till den så kallade inkomstbaserade ersättningen. Denna ersättning innebär att du får upp till 80% av den lön du haft tidigare. Dock kan du som mest få 20 000 kr i månaden före skatt. Den inkomstbaserade ersättningen förutsätter också att du är arbetslös samt anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du måste också aktivt arbeta med att söka nya jobb för att behålla den inkomstbaserade ersättningen. Ersättningsperioden för a-kassan uppgår till 300 dagar. Du som har barn under 18 år får en utsträckt period om ytterligare 150 dagar. Det är enbart under de första 200 dagarna som 80% av den tidigare lönen betalas ut. Efter att 200 dagar har gått sänks ersättningen till 70%.

Är du inte medlem i någon a-kassa eller inte når upp till kravet om tolv månaders medlemskap så kan du ansöka om grundersättning. Grundersättningen kan som mest uppgå till 8000 kr i månaden före skatt och baserar sig på hur mycket du arbetat tidigare. Du kan ansöka om grundersättning om du arbetat halvtid eller mer under de senaste sex månaderna. Vidare behöver du vara 20 år eller äldre samt vara arbetslös och aktivt söka nya jobb.

Har du arbetat mindre än halvtid under de senaste halvåret eller aldrig arbetat i Sverige så har du inte rätt till någon ersättning från a-kassan. Du har heller inte rätt till ersättning om det är du själv som sagt upp dig eller framkallat en uppsägning från din arbetsgivare. Du får då 45 avstängningsdagar utöver de sedvanliga sex karensdagarna om orsaken till uppsägningen inte räknas som en giltig anledning i försäkringens mening.

Senast uppdaterad: 2019-06-13