Avgifter för att använda Elnätet

Avgift för enär I samband med att du beställer el från ett elbolag så uppkommer vissa kostnader. En del bolag tar ut högre och fler kostnader än andra så det kan vara bra att göra undersökningar i olika jämförelsetjänster om var den totala kostnaden hamnar på under ett års förbrukning av el. Här nedan har vi sammanställt de kostnader som generellt uppkommer utöver kostnaden för användningen av el. De här kostnaderna brukar sorteras under kostnader för elnät och består av en rörlig och en fast del.

Avgiften för abonnemang

För att du som konsument skall bli berättigad att hämta el från det befintliga elnätet så måste du ha ett abonnemang som berättigar dig till det. För det här tas en avgift ut och varierar med huvudsäkringen i ditt boende. Den här mätningen används för att genom att se till din huvudsäkring kan elbolagen se vilken din maximala mängd el är som du kan ta ut på samma gång. Den här kostnaden är allt som ofta en årsavgift och debiteras vanligtvis under de dagar som en faktura avser. Det innebär konkret att du ofta inte betalar årsavgiften på en och samma gång utan den slås ut på fakturorna som inkommer under året även om det i grund och botten är en avgift på årsbasis. Abonnemangsavgiften är den avgift som är den fasta avgiften för användning av elnätet.

Överföringsavgift

Den här avgiften syftar till själva transporten av mängden el som du beställt. Priset brukar inte överstiga mer än ett par ören för varje kilowattimme som används. Det som är viktigt att komma ihåg är att den här avgiften är oberoende av avgiften på själva elen och är helt fristående. Det är nätägaren som kommer fakturera dig och inte det elbolag som du använder dig av. Såvida du inte valt att teckna allt hos ett och samma bolag. Det är överföringsavgiften som är den rörliga kostnaden för användning av elnätet.

Övriga avgifter

Det finns övriga avgifter som tillkommer på fakturan. Oftast är de här avgifterna inbakade i den årliga abonnemangsavgiften men ibland redovisas de separat och kan vara bra att känna till. Elövervakningsavgiften låg under 2009 på 3,75 kronor per år, elberedskapsavgiften på 56,25 kronor samt elsäkerhetsavgiften på sex kronor per år. De här avgifterna sätts av Riksdagen och varierar från år till år. Både nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgifterna är momspliktiga avgifter och där ingår alltså moms.