Avtal för umgänge

Barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till ett umgänge med bägge föräldrarna. Vare sig de har delad eller ensam vårdnad. Många klarar av att lösa umgänge utan avtal. Men det är aldrig fel att ha skrivit ett utifall att situationen förändras. Ett exempel på vad ett sådant avtal kan innehålla är vilka dagar barnet ska tillbringa med respektive förälder, vem som ombesörjer hämtning och lämning samt hur storhelgerna ska fördelas. Föräldrarna väljer själva hur detaljerat de vill att avtalet ska vara. Har man svårt att komma överens kan det vara bra att vara så detaljerad som möjligt.