Avtal vid reklamation

Behöver du hjälp med ett reklamationsärende? På avtal24s hemsida finns ett avsnitt som heter reklamationshjälpen. Där hittar du all information du behöver för att driva ett reklamationsärende. Här kan du få reda på hur länge du har rätt att reklamera en vara och vem som har bevisbördan i fallet.

Bläddra i urvalet av avtal för att hitta det du behöver.

Gå till reklamationshjälp