Avtal

Juridiska avtal och dokument

Juridiska avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två parter eller ett dokument som styrker en persons vilja. Ett avtal kan endast ingås av personer över 18 år, utan föräldrarnas eller förmyndarens tillstånd, och är alltid bindande. De kan vara både muntliga eller skriftliga och även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, är det muntliga svårt att bevis och därmed bör man alltid teckna ned på ett papper vad som gäller.

Det är viktigt att man följer de juridiska normerna

När man ska teckna ned ett avtal är det alltid av yttersta vikt att dokumentet är korrekt utformat och juridiskt korrekt. Om avtalet inte är juridiskt korrekt kan det i värsta fall ogiltigförklaras och därmed bör du vara noga med att dokumentet som ni har tagit fram är utformade efter de juridiska normerna.

Var noga med villkoren

När man skriver ned villkoren är det också viktigt att man tänker efter så att man garderar sig från obehagliga överraskningar. Var noga med vad du anger i avtalet och att både du och motparten är införstådda med vad som gäller. Viktigast av allt, glöm inte bort att både personerna måste underteckna dokumentet och eventuellt att det måste registreras för att det ska vara giltigt. Det kan även vara så, exempelvis om man ska skapa ett testamente, att du måste ha vittnen som kan bekräfta att dokumentet är äkta och att villkoren stämmer.

Personligt anpassade dokument

Det kan vara både krångligt och dyrt att skaffa ett avtal som är juridiskt korrekt, därför finns Avtal24. Avtal24 ger dig möjligheten att skräddarsy och anpassa juridiska avtal direkt på webben, för att sedan skriva ut och använda direkt. Företaget tar ut en avgift per avtal men om man jämför med timtaxan hos en advokat eller vad som händer om det är utformat på ett fel sätt, är denna avgift ofta försumbar, i de flesta sammanhang. Exempelvis kostar ett avtal för uthyrning i andra hand 395 kronor och vid försäljning av en bostadsrätt 695 kronor.

Paketlösningar och andra tjänster

Avtal24 erbjuder också en rad olika paketlösningar som ”Företagspaketet”, ”Sambopaketet” och”Testamentspaketet”, för den som söker helhetslösningar, samt andra tjänster som testamentsförvaring, personlig hjälp för att upprätta ett avtal och översättning av texter.

Avtal24 har ett stort utbud

Nedan hittar du avtal, samt fakta, som du kan teckna hos Avtal24. Hos Avtal24 hittar kan du skapa dokument som är anpassade för dina behov, för både privatpersoner men även företag. Dokumenten är givetvis är utformade efter alla konstens regler för att de ska vara så korrekta som möjligt.

 

 

Blandade avtal

Avtal för bostadsrättsförening
Ska du sälja din bostadsrätt? Vill du sköta försäljningen på egen hand utan en mäklares inblandning? Då är det viktigt att du har ett juridiskt bindande kontrakt som fyller alla formkrav som lagen kräver. Det finns en hel del lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. För att du som säljare tryggt ska kunna sälja din bostadsrätt utan att vara oroligt för överraskningar rörande försäljningen längre fram är det klokt att ta hjälp av en juristbyrå för att täcka alla aspekter.

| Avtal för Enkel borgen
Vid en enkel borgen blir borgensmannen endast skyldig att betala för skulden. Detta efter det att Kronofogden har rett ut låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet. Om låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka skulden, faller det på borgensmannen att betala av summan. Av den anledningen bör man vara väldigt noggrann med vem man går i borgen för.

Var noggrann då du läser igenom avtalet och tänk igenom saken innan du ingår i borgensförbindelser. Så länge du du har ditt borgensansvar kan det få konsekvenser i form av bland annat sänkt kreditvärdighet.

| Bestridande av krav

Har du fått en felaktig faktura? Ibland gör företag och organisationer fel. Ring i ett första steg och ifrågasätt din faktura. Får du inte gehör för ditt klagomål kan du välja att bestrida din faktura. Detta ska göras skriftligt antigen via post eller mail. Skicka ditt brev rekommenderat för att ha ett kvitto på försändelsen eller spara en kopia om du mailar. På nätet finns mallar att hitta för dessa ändamål.

| Handpenningsavtal

Ska du sälja eller köpa en bostad? Se till att ha ett juridiskt bindande handpenningsavtal där det tydligt framgår vad som gäller utfall att köpet skulle hävas eller andra problem skulle dyka upp.

| Avtal vid reklamation

Behöver du hjälp med ett reklamationsärende? På avtal24s hemsida finns ett avsnitt som heter reklamationshjälpen där du får all information du behöver för att driva ett reklamationsärende. Här kan du få reda på hur länge du har rätt att reklamera en vara och vem som har bevisbördan i fallet.

| Avtal för umgänge

Barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till ett umgänge med bägge föräldrarna. Vare sig de har delad eller ensam vårdnad. Många klarar av att lösa umgänge utan avtal. Men det är aldrig fel att ha skrivit ett utifall att situationen förändras. Ett exempel på vad ett sådant avtal kan innehålla är vilka dagar barnet ska tillbringa med respektive förälder, vem som ombesörjer hämtning och lämning samt hur storhelgerna ska fördelas. Föräldrarna väljer själva hur detaljerat de vill att avtalet ska vara. Har man svårt att komma överens kan det vara bra att vara så detaljerad som möjligt.

| Överlåtelseavtal

När en egendom ska överlåtas till någon annan via exempelvis arv eller köp skriver man ett överlåtelseavtal som bägge parter får skriva på. På så sätt kan den nya ägaren bevisa att hen äger rätten till egendomen. Därav är det viktigt att avtalet är juridiskt korrekt.