Avtal

Juridiska avtal och dokument

Juridiska avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två parter eller ett dokument som styrker en persons vilja. Ett avtal kan endast ingås av personer över 18 år, utan föräldrarnas eller förmyndarens tillstånd, och är alltid bindande. De kan vara både muntliga eller skriftliga och även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, är det muntliga svårt att bevis och därmed bör man alltid teckna ned på ett papper vad som gäller.

Det är viktigt att man följer de juridiska normerna

När man ska teckna ned ett avtal är det alltid av yttersta vikt att dokumentet är korrekt utformat och juridiskt korrekt. Om avtalet inte är juridiskt korrekt kan det i värsta fall ogiltigförklaras och därmed bör du vara noga med att dokumentet som ni har tagit fram är utformade efter de juridiska normerna.

Var noga med villkoren

När man skriver ned villkoren är det också viktigt att man tänker efter så att man garderar sig från obehagliga överraskningar. Var noga med vad du anger i avtalet och att både du och motparten är införstådda med vad som gäller. Viktigast av allt, glöm inte bort att både personerna måste underteckna dokumentet och eventuellt att det måste registreras för att det ska vara giltigt. Det kan även vara så, exempelvis om man ska skapa ett testamente, att du måste ha vittnen som kan bekräfta att dokumentet är äkta och att villkoren stämmer.
Personligt anpassade dokument

Det kan vara både krångligt och dyrt att skaffa ett avtal som är juridiskt korrekt, därför finns Avtal24. Avtal24 ger dig möjligheten att skräddarsy och anpassa juridiska avtal direkt på webben, för att sedan skriva ut och använda direkt. Företaget tar ut en avgift per avtal men om man jämför med timtaxan hos en advokat eller vad som händer om det är utformat på ett fel sätt, är denna avgift ofta försumbar, i de flesta sammanhang. Exempelvis kostar ett avtal för uthyrning i andra hand 395 kronor och vid försäljning av en bostadsrätt 695 kronor.

Paketlösningar och andra tjänster

Avtal24 erbjuder också en rad olika paketlösningar som ”Företagspaketet”, ”Sambopaketet” och”Testamentspaketet”, för den som söker helhetslösningar, samt andra tjänster som testamentsförvaring, personlig hjälp för att upprätta ett avtal och översättning av texter.

Avtal24 har ett stort utbud

Nedan hittar du avtal, samt fakta, som du kan teckna hos Avtal24. Hos Avtal24 hittar kan du skapa dokument som är anpassade för dina behov, för både privatpersoner men även företag. Dokumenten är givetvis är utformade efter alla konstens regler för att de ska vara så korrekta som möjligt.