Bostadsbidrag

I det svenska systemet finns olika bidrag att söka, om man skulle ha svårt att få pengarna att räcka till. Ett av dessa bidrag är ett så kallat bostadsbidrag, som är en ekonomisk ersättning som baseras på en del olika grunder. Det har kommit till för att hjälpa människor i vissa utsatta situationer, som kan ha svårt att betala hyran eller liknande. Allra oftast går bostadsbidraget till studenter vid olika former av lärosäten. Det kan också gå till ensamstående föräldrar, sjukpensionärer eller andra som kan ha svårt att få ekonomin att gå runt.

Bidrag till unga

Bostadsbidrag till ungaÄr du ung och har svårt att till exempel betala hyran, så kan du eventuellt få ett bostadsbidrag. Du ska då vara under 29 år gammal, och inte ha några barn. Hur mycket du får är beroende på inkomster, boendekostnad, bostadens storlek och hur du bor, bland annat. Om du ska ansöka är det bra att ha kopior eller papper på olika saker, beroende på om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, småhus, inneboende eller liknande.
Här ska du också räkna med ditt studiestöd och studiemedel som en del av din inkomst när du ska ansöka om bidrag. Likaså om du har inkomst från kapital, extra arbete eller egentligen vilken inkomst som helst. Du ska också fylla i om du har en förmögenhet, till exempel ett sparkapital, aktier och fonder, eller en fastighet. Du som är student kan också få bostadsbidrag till unga, om du i övrigt uppfyller kraven.

Slå ihop dina lån hos Lendo

Barnfamiljer

Bostadsbidrag till barnfamiljerBarnfamiljer och ensamstående föräldrar kan också få bostadsbidrag. Detta kan underlätta vardagen då man kanske har svårt att betala hela hyran då pengarna kanske går till mat och annat nödvändigt. Du kan få bostadsbidrag om du har barn som bor hos dig, om du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad och om du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. Det finns dock skäl till varför man ibland kan gå runt kravet om att bo och vara folkbokförd på adressen. Ska du till exempel bara bo där en kortare tid så kan du ibland få bostadsbidrag ändå. Likaså kan du få stå kvar på din gamla adress om du skulle riskera att bli utsatt för brott, trakasserier eller liknande, om du är skriven på din nya adress. Detta kallas också för en kvarskrivning. För att söka bostadsbidrag till barnfamiljer fyller du enkelt i de blanketterna som finns på webben hos Försäkringskassan.

Bidrag till rekryter

Bostadsbidrag till rekryterOm du jobbar inom totalförsvaret, är rekryt, går en militär utbildning eller liknande, så kan du ha rätt till en typ av bostadsbidrag. Det är då en så kallad dagersättning och ett familjebidrag. Ersättningen är ett grundbelopp per tjänstgöring och det är gjort så det ska ersätta delar av den inkomst du förlorar från ditt vanliga jobb. Dagspenningen är 90 procent av din vanliga inkomst, någonstans mellan 130 och 828 kronor per dag.
Det finns flera olika familjebidrag, och bostadsbidrag till rekryter är bara ett av dem. Det är också en familjepenning, ett näringsbidrag och ett begravningsbidrag. Dessa bidrag är till både för dig som tjänstgör, likväl som för dina anhöriga. Till exempel så bidrar familjebidragen till en lite tryggare ekonomi, om det nu skulle hända något eller om du går miste om annan inkomst.

Hur ansöker man?

För att göra dig berättigad till bostadsbidrag behöver du först skicka in en korrekt ansökan till Försäkringskassan. De kommer sedan granska dina uppgifter manuellt, vilket kan ta lite tid. Detta är dock ett viktigt steg för att se till att du är berättigad till pengarna och ersättning. Du fyller i ansökan genom en blankett som du antingen kan skriva ut från Försäkringskassans hemsida, eller så gör du det via nätet. Du kan också se hur det går med ditt bostadsbidrag i appen, en Bostadsbidragsapp från Försäkringskassan. På Försäkringskassans hemsida kan du också testa verktyget Kassakollen där du ser om du kan få bidrag och i så fall hur mycket.

Förut behövde man skriva ut den och fylla i den för hand, för att få med signaturen. Idag brukar det dock fungera bra med att signera med sitt Bank-ID eller mobila bank-ID. I blanketten får du fylla i uppgifter om dig själv, din boendesituation, ekonomiska situation och andra liknande uppgifter. Exakt vad du får fylla i beror lite på din livssituation. Det skiljer till exempel om du är sambo, gift eller ensam, och om du har barn eller inte.
Du har dock vissa krav på dig, om du ska ansöka om bostadsbidrag. Självklart kan du ju ansöka även om du inte uppfyller kraven, men du kommer med största sannolikhet att få avslag. Reglerna för vilka som får bostadsbidrag är stränga och därför ställs dessa krav, för att inte vem som helst ska få bidrag. Det sker också kontinuerliga kontroller av de som har bostadsbidrag, för att se till att bidragstagaren inte tjänar mer än de sagt till eller liknande. Kommer det fram att man fuskat till sig pengar, så kan man bli återbetalningsskyldig och det för ganska stora summor.

Regler för bostadsbidrag

Det är som sagt en del att tänka på innan du ska söka bostadsbidrag, likväl som när du har fått bostadsbidrag. Här är några av de krav som ska uppfyllas för att du ska kunna få bostadsbidrag. Sedan är det också mycket individuellt från fall till fall, men här är åtminstone några grundläggande krav.

sparaDu ska vara mellan 18 och 28 år gammal

sparaDu ska ha låga eller inga inkomster i övrigt

sparaDu måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som din ansökan av bostadsbidrag gäller

sparaSöker du som två personer, alltså tillsammans med en fru/man eller sambo, så måste båda vara under 29 år.

sparaHar du barn gäller andra regler

sparaInkomsten får inte överstiga 77 000 kronor om året

sparaGifta/sambos gemensamma inkomst får inte överstiga 94 000 kronor per år

Förpliktelser

Det är också en del att tänka på när du får bostadsbidrag – det kommer med en del förpliktelser. Detta är bland annat för att undvika att det utnyttjas av de som inte behöver bidraget. Det är också för att pengarna ska gå till de som verkligen behöver det. Här är saker som kan vara bra att tänka på, om du har ett bostadsbidrag.

sparaEtt bostadsbidrag minskar i omfattning när dina inkomster är över 41 000 kr om året

spara80 procent av ditt studiebidrag räknas med som inkomst

sparaStipendium, kapitalvinster och förmögenheter räknas in som inkomst

Alla inkomster stäms av efter att bidraget betalats ut, och du kan då bli återbetalningsskyldig om det visar sig att du inte borde fått bidraget
Du måste upplysa Försäkringskassan så fort du byter adress, om din inkomst förändras eller om något annat ändras under tiden du får bidrag.

 

NYTT för mars 2018

Tidigare kunde endast den förälder som barnen var folkbokförd hos ansöka om bostadsbidrag. Detta trots att barnen bodde lika delar av tiden hos den bägge föräldrarna. Från och med mars 2018 kan även den förälder där barnen inte står folkbokförda ansöka om bostadsbidrag.