Bull Certifikat

Bull Certifikat är en typ av värdepapper som man kan handla med på börsen, precis som när det gäller aktier, fonder, warranter, terminer eller optioner. Ett certifikat är ett marknadsnoterat värdepapper med en inbyggd derivatstrategi. Certifikatet ger möjligheten att investera i en underläggande tillgång, som ett börsindex, branschindex, enskilda aktier och även valutor, räntor och råvaror, men skillnaden är att man inte behöver äga den underliggande tillgången direkt. Certifikat kan ha en slutdag eller vara oändliga (open-end certifikat) och dessutom kan certifikatet konstrueras med eller utan hävstång. Certifikat kan både stiga och sjunka i värde och precis som när det gäller andra värdepapper så finns det ingen garanti att man får tillbaka något av sitt investerade belopp. Certifikat är ett bra verktyg om man vill investera på en svårtillgänglig marknad eller om man vill optimera eller hedga sin portfölj.

Avanza

Olika typer av certifikat

På värdepappersmarknaden finns det många olika typer av certifikat man kan handla med och några exempel är Expresscertifikat, Maxcertifikat, Indexcertifikat, Tillväxtcertifikat, Winwincertifikat, och Bonuscertifikat. Några av de mest populära certifikaten är Bearcertifikat och Bullcertifikat. Den som tror på en sjunkande marknad ska satsa på ett Bearcertifikat, medan den som tror på en stigande marknad ska satsa på ett Bullcertifikat.

Ordet Bull används i finansvärlden för att beskriva en stigande marknad. Ett Bullcertifikat är alltså till för den som tror på en stigande marknad. Ett Indexcertifikat Bull stiger i värde om indexet stiger i värde och om indexet sjunker i värde sjunker även värdet för Indexcertifikat Bull.

Så fungerar Bull Certifikat

Med Bull Certifikat tjänar man alltså pengar när marknaden stiger, och inte nog med det, man får till och med den dubbla dagliga uppgången. Om man tror att priset på olja ska gå upp så kan man köpa ett Bull Certifikat som är kopplad just till oljepriset. Bull Certifikatet ger sedan den dubbla dagliga utvecklingen i oljepriset. Om priset på olja stiger med två procent en dag så stiger Bull Certifikatet med fyra procent den dagen. Men tänk på att det omvända också gäller. Om priset på olja faller med två procent så faller också Bull Certifikatets värde med fyra procent den dagen.
Olika Bull certifikat

Det finns massor med olika Bull Certifikat som man kan välja att investera i. Man kan bland annat investera i certifikat på följande underliggande marknader: OMXS30 Index, Bensin, El, Guld, Kaffe, Kakao, Koppar, Majs, Nickel, Olja, Silver, Socker, Utsläppsrätter, Vete och Zink. Dessutom kan man köpa Bull Certifikat i banker, valutor, branscher och olika enskilda aktier, till exempel Boliden, Volvo, H & M och Ericsson.

Så handlar man med Bull Certifikat

Bull Certifikat är börsnoterade och handlas med på samma sätt som aktier. Man köper och säljer via sitt bankkontor eller nätet och det enda som behövs är ett VP-konto eller en depå. Det finns sälj- och köpkurser, precis som för aktier. När det gäller Bullcertifikat så räknas de som högriskplaceringar, vilket innebär att man bör vara insatt i riskerna. Man betalar courtage när man köper och säljer Bull, men inga andra avgifter tillkommer.